Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din decembrie, 2017

Moș Crăciun le aduce tuturor în Noul An cadou o viață privată mai sigură

Moș Crăciun le aduce tuturor în Noul An cadou o viață privată mai sigură, cu un nou pachet legislativ drept garanție: GDPR sau Regulamentul (UE) 2016/679

Moșul le dezvăluie companiilor de afaceri câteva secrete din misiunea lui binecuvântată!
Spune Moșul - Chiar dacă, precum alte companii, eu am oferit bucurii și plăceri mai ales micuților, am angajat și plătit spiriduși ca să mă ajute să împart la timp cadouri și să aibă toată lumea pe masă prăjituri, niciunul dintre voi nu poate să spună că ar fi găsit lista cu cei la care m-am dus și ce le-am dat, pentru că Eu am considerat tot timpul că sunt parte din viața privată a voastră și am respectat-o! În ultima vreme, cei la care le-am adus cadouri mi-au spus că doresc să se simtă la fel tot Anul și atunci am venit la voi cu soluția: GDPR sau Regulamentul General privind Protecția Datelor! Spune Moșul - Uitați-vă cum fac eu și luați aminte: nimeni nu s-a supărat pe mine și m-a chemat în fiecare an! Faceți la fel! Toți copiii știu că am două …

Cauza C-342/12

Cauza C-342/12 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 30.05.2013

Cuvinte cheie: trimitere preliminară; articolul 2, 17 alin.1 Directiva 95/46; evidență a timpului de lucru; consultarea imediată; date cu caracter personal; protecție adecvată 

I. Obiectul cauzei
Cererea de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunal do trabalho de Viseu (Portugalia) pentru interpretarea articolului 2 și a articolului 17 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Potrivit articolului 2 din Directiva 95/46/CE
„În sensul prezentei directive:
(a) «date cu caracter personal» înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau …

Cauza C- 119/12

Cauza C- 119/12 Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în data de 22.11.2012

Cuvinte cheie: articolul  6 alin.2 și 5 Directiva2002/58/CE; datele de transfer necesare facturării; cesiune de creanță; contract de factoring; recuperarea creanțelor cesionate; persoanele care acționează sub autoritatea furnizorilor;

I. Obiectul cauzei
Cererea de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Bundesgerichtshof (Germania) pentru interpretarea articolului 6 alineatele (2) și (5) din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice. Cererea de decizie preliminară a fost formulată în cadrul unui litigiu între mr.nexnet GmbH (denumită în continuare „nexnet”), cesionara unor creanțe privind furnizarea de servicii de acces la internet oferite de Verizon Deutschland GmbH (denumită în continuare „Verizon”), pe de…

Cauza C-434/16

Cauza C-434/16  Peter Nowak/Data Protection Commisioner 20 decembrie 2017
Cuvinte cheie: Directiva 95/46/CE; date cu caracter personal; acces la foaia de examinare; drept de acces; Ireland Supreme Court; proceduri de concurs


Situația de fapt:
1. Domnul Nowak, în calitate de expert contabil stagiar, a susținut unul dintre examenele de definitivat organizat de Ordinul Irlandex al Experților Contabili(Institute of Chartered Accountants of Ireland), fără să-l promoveze. A formulat contestație împotriva rezultatului examenului, însă i-a fost respinsă. Ca urmare, a formulat o cerere de acces care viza ansamblul datelor cu caracter personal care-l privesc, astfel că în anul 2010, Ordinul i-a comunicat 17 documente, refuzând să-i transmită foaia sa de examinare, pentru motivul că aceasta conținea date cu caracter personal.

2. În fața Curții Supreme a Irlandei(Supreme Court), domnul Nowak a contestat decizia comisarului pentru protecția datelor prin care se considera că foile de examina…

Cauza C-614/10

Cauza C-614/10 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16.10.2012

Cuvinte cheie: articolul 28 alin. 1 Directiva 95/46/CE; independența Autorității de Supraveghere; funcționar supus controlului ierarhic; acțiune în neîndeplinirea obligațiilor


I. Obiectul cauzei

Acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor formulată în temeiul articolului 258 TFUE introdusă de Comisia Europeană împotriva Austriei care nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 28 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Articolul 28 alineatul (1) din Directiva 95/46, prevede:

„Fiecare stat membru prevede una sau mai multe autorități publice [care] să fie responsabile de supravegherea aplicării pe teritoriul său a dispozițiilor adoptate de statele m…

Cauzele conexate C‑468/10 și C‑469/10

Cauzele conexate C‑468/10 și C‑469/10 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 24.11.2011


Cuvinte cheie: articolul 7 litera (f) Directiva 95/46/CE; trimitere preliminară; efectul direct al prevederii directivei; interesul legitim al prelucrării; marja de apreciere a statelor

I. Obiectul cauzei

Cererile de pronunțare a unor hotărâri preliminare formulate în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunal Supremo (Spania), pentru interpretarea articolului 7 litera (f) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 prevede:

„prelucrarea este necesară pentru realizarea interesului legitim urmărit de operator sau de către unul sau mai mulți terți, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei viza…

C 557/07

C 557/07
Ordonanța Curții de Justiție a Uniunii Europene din 19.02.2009

Cuvinte cheie: Directiva 2001/29/CE; Directiva 2002/58/CE; Directiva 2004/48/CE; drepturi de autor; societate informațională; intermediar - furnizor de acces.

I. Obiectul cauzei

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 TCE pentru interpretarea Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, a Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) și a Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.


II. Starea de fapt

Soci…