Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din 2018

Cauza 27329/06 - Roşiianu vs. România

Cauza 27329/06 Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 24.06.2014
Cauza Roşiianu vs. România
Cuvinte cheie: CEDO; Articolul 6; Articolul 10; prejudiciul moral.
I.Ideea principală Nerespectarea de către autorități a hotărârilor judecătorești definitive care le impun să divulge informații publice către jurnalist constituie o încălcare a libertății de a primi și transmite informații, adică a libertății de exprimare consacrată de articolul 10 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, în coroborare cu accesul la justiție(dreptul la un proces echitabil), drept recunoscut și garantat de articolul 6 al Convenției europene.
II.Starea de fapt Reclamantul a prezentat în perioada de referință a cauzei un program de televiziune la un post local din Baia-Mare, punând în discuție, printre alte aspecte, modul de utilizare a fondurilor publice de către municipalitate. În exercitarea profesiei sale, reclamantul a contactat primarul orașului solicitând ca anumite informații de natură publică să îi…

Daniel-Mihail Sandru, Membru fondator al Centrului pentru Protectia Datelor

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection
Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection
Institutions: European Court of Human Rights – Ad hoc Judge  Founding member of the Center for Personal Data Protection, “Petru Maior” University, Târgu Mureș, Romania Head of the Center for European Law Studies, Institute for Legal Research “Andrei Radulescu”, The Romanian Academy Professor in EU law at the University of BucharestUniversity Dimitrie Cantemir, Bucharest; University Petru Maior, Târgu-Mureș Chairman/President – Societatea de Științe Juridice [Legal Sciences Society] Chairman/President – Asociaţia română de drept şi afaceri europene [Romanian Association for Law and European Affairs]
Book: Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (eds),Personal Data Protection. Impact of personal data protection on the business environment. Assessing the Romanian experiences and new challenges of the (EU) R…

Cauza C‑486/12

Cauza C‑486/12
Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12.12.2013

Cuvinte cheie: trimitere preliminară; articolul 12 Directiva 95/46/CE; dreptul de acces; taxă impusă pentru exercitarea dreptului de acces la propriile date.I. Obiectul cauzei

Cererea de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Gerechtshof teʼs‑Hertogenbosch (Țările de Jos) pentru interpretarea articolului 12 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Articolul 12 din Directiva 95/46, intitulat „Dreptul de acces”, prevede:

„Statele membre garantează oricărei persoane vizate dreptul de a obține de la operator:

(a) fără constrângere, la intervale rezonabile și fără întârzieri sau cheltuieli excesive:

– confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate, precum și informații refe…

Cauza C 473/12

Cauza C 473/12
Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene  din 07.11.2013

Cuvinte cheie:trimitere preliminară; articolul 13(1)(d) și (g) Directiva 95/46/CE; obligația de informare a persoanei vizate – excepție; detectivi particulari; agenți imobiliari; etica profesiunii reglementate;I. Obiectul cauzei

Cererea de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Cour constitutionnelle (Belgia) pentru interpretarea articolului 13 alineatul (1) literele (d) și (g) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 95/46, prevede:

„Statele membre pot adopta măsuri legislative pentru a restrânge domeniul obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 6 alineatul (1), articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolul 12 și articolul 21, dacă o astfe…