5 septembrie 2013

Anunț pentru studenții Universității ”Petru Maior” din Tîrgu Mureș, specializarea Drept


CONCURS DE SELECȚIE A STUDENȚILOR ÎN VEDEREA PREGĂTIRII PENTRU COMPETIȚII DE TIP ”MOOT COURT”

În perioada
2 septembrie – 9 octombrie 2013, se organizează competiția de selecție pentru formarea unor echipe de studenți, care să participe la concursuri internaționale, respectiv: TELDERS INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION, PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION ȘI WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT COURT. Înscrierile se fac în conformitate cu instrucțiunile furnizate în tabelul de mai jos. Procesul de selecție e format din două etape: completarea aplicației atașate prezentului document, precum și un interviu de aproximativ 15 min. cu aplicanții selectați pentru cea de a doua etapă. Una dintre condițiile obligatorii pentru pledanți este vorbirea limbii engleze la un nivel cel puțin bun, iar pentru consilieri, înțelegerea limbii engleze la un nivel cel puțin bun. Fiecare dintre concursurile menționate este gestionat în sistem informatic, astfel că puteți găsi informații detaliate despre acestea cu ajutorul internetului. Selecția și interviul se realizează de către cadre didactice ale Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative.

Printre beneficiile pe care studenții participanți le pot dobândi cu prilejul acestor concursuri se numără: formarea abilității de cercetare, de debate și prezentare orală a ideilor și argumentelor, certificarea unor competențe dobândite de natură a sprijini în viitor inserarea în muncă a acestora la companii profesioniste din domeniul juridic și al afacerilor. Nu în ultimul rând pregătirea este echivalată cu un procent de credite la unele materii relevante, după caz: drept internațional public, drept european al afacerilor, drept internațional privat sau drept comercial.

Succes!
dr. Nicolae Ploeșteanu

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

02.09.2013-04.10.2013 - Completarea aplicațiilor
Aplicațiile se vor găsi în atașamentul la postare, online pe adresa: http://iusiuventutis.blogspot.ro/ sau la Biblioteca Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative. Vă rugăm să predați aplicațiile la sediul Bibliotecii sau să le expediați online pe adresa: fiatjustitia2013@yahoo.com .

05.10.2013 - Selecția aplicațiilor pentru interviu
Doar aplicanții care s-au calificat pentru al doilea proces de selecție vor fi anunțați în data de 05.10.2013

07-08.10.2013 - Desfășurarea interviurilor
Locul și ora de desfășurare a interviului va fi anunțată în data de 05.10.2013 pentru fiecare candidat selectat.

09.10.2013 - Anunțarea câștigătorilor
Doar aplicanții câștigători vor fi contactați.
                     Vizualizați formularul de aplicație

                     Descărcați formularul de aplicație

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu