Treceți la conținutul principal
Anunț pentru studenții Universității ”Petru Maior” din Tîrgu Mureș, specializarea Drept


CONCURS DE SELECȚIE A STUDENȚILOR ÎN VEDEREA PREGĂTIRII PENTRU COMPETIȚII DE TIP ”MOOT COURT”

În perioada
2 septembrie – 9 octombrie 2013, se organizează competiția de selecție pentru formarea unor echipe de studenți, care să participe la concursuri internaționale, respectiv: TELDERS INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION, PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION ȘI WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT COURT. Înscrierile se fac în conformitate cu instrucțiunile furnizate în tabelul de mai jos. Procesul de selecție e format din două etape: completarea aplicației atașate prezentului document, precum și un interviu de aproximativ 15 min. cu aplicanții selectați pentru cea de a doua etapă. Una dintre condițiile obligatorii pentru pledanți este vorbirea limbii engleze la un nivel cel puțin bun, iar pentru consilieri, înțelegerea limbii engleze la un nivel cel puțin bun. Fiecare dintre concursurile menționate este gestionat în sistem informatic, astfel că puteți găsi informații detaliate despre acestea cu ajutorul internetului. Selecția și interviul se realizează de către cadre didactice ale Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative.

Printre beneficiile pe care studenții participanți le pot dobândi cu prilejul acestor concursuri se numără: formarea abilității de cercetare, de debate și prezentare orală a ideilor și argumentelor, certificarea unor competențe dobândite de natură a sprijini în viitor inserarea în muncă a acestora la companii profesioniste din domeniul juridic și al afacerilor. Nu în ultimul rând pregătirea este echivalată cu un procent de credite la unele materii relevante, după caz: drept internațional public, drept european al afacerilor, drept internațional privat sau drept comercial.

Succes!
dr. Nicolae Ploeșteanu

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

02.09.2013-04.10.2013 - Completarea aplicațiilor
Aplicațiile se vor găsi în atașamentul la postare, online pe adresa: http://iusiuventutis.blogspot.ro/ sau la Biblioteca Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative. Vă rugăm să predați aplicațiile la sediul Bibliotecii sau să le expediați online pe adresa: fiatjustitia2013@yahoo.com .

05.10.2013 - Selecția aplicațiilor pentru interviu
Doar aplicanții care s-au calificat pentru al doilea proces de selecție vor fi anunțați în data de 05.10.2013

07-08.10.2013 - Desfășurarea interviurilor
Locul și ora de desfășurare a interviului va fi anunțată în data de 05.10.2013 pentru fiecare candidat selectat.

09.10.2013 - Anunțarea câștigătorilor
Doar aplicanții câștigători vor fi contactați.
                     Vizualizați formularul de aplicație

                     Descărcați formularul de aplicație

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…

RAMANAUSKAS ÎMPOTRIVA LITUANIEI, CEREREA NR. 74420/01, HOT. DIN 05.02.2008 - AGENT PROVOCATOR - PROCES ECHITABIL

Domnul Kestas Ramanauskas cetăţean Letonia, născut in 1966 in Kaišiadorys.


ÎN FAPT

Kestas a fost abordat de AZ în vederea achitării lui VS contra sumei de 3000 dolari americani.
Prima dată Kestas a refuzat însă după ce AZ a reiterat oferta de câteva ori, Kestas a acceptat.
Guvernul a susţinut că VS şi AZ au negociat mita cu Domnul Kestas din proprie iniţiativă şi înainte de a anunţa autorităţile.
AZ era ofiţer în cadrul Ministerului de Interne într-o unitate specializată pe anticorupţie (STT) a procedat la informarea superiorilor săi în legătură cu faptul ca Domnul Kestas a acceptat mita.
La 26 Ianuarie 1999 STT a introdus o cerere în faţa adjunctului procurorului general în vederea aprobării unui model de conduită penală simulate. Cererea a fost aprobata la 26 Ianuarie 1999 şi justificată în baza informaţiilor operaţionale adunate de STT. Documentul a fost semnat de adjunctul procurorului general la 27 Ianuarie 1999, aceasta constituind forma finală a documentului.
La data de 11 Februarie 1…