19 iunie 2008

TRAITE PRATIQUE DE DROIT CIVIL FRANCAIS

Din ciclul bene merenti reproducem aici câteva cuvinte (în traducere) din opera marilor civilişti Marcel Planiol şi Georges Ripert.
IZVOARELE OBLIGAŢIILOR


INTRODUCERE


1. Importanţa teoriei obligaţiilor

Teoria generală a obligaţiilor este de o importanţă capitală, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic. Toate raporturile existente între oameni se rezumă la ideea de obligaţie şi la teoria obligaţiilor care conţine noţiunile fundamentale ale ştiinţei dreptului.

De puţine ori s-a luat în considerare şi s-a prezentat o teorie a actului juridic independent de toate caracterele ce ţin de izvoarele sau obiectul raportului juridic. Dar o asemenea lucrare, greu de elaborat de altfel, poate fi utilă în educaţia juridică, însă nu poate oferi vreun interes practic. Actul juridic şi raportul ogligaţional, întotdeauna este prezentat, în fapt, şi clasificat după formă, după origine, după obiect şi cauză.

Există câteva reguli generale ale dreptului civil, impuse de leguitor referitor la teoria generală a obligaţiilor care nu pot fi separate de materie, pentru că aceste reguli domină tot dreptul civil: teoria probelor este cel mai bun exemplu. Dar redactorii Codului din considerente practice s-au oprit aici. Dar un tratat practic de drept civil nu poate imita metoda lor.
(Marcel Planiol, Georges Ripert, Traite pratique de droit civil francais, Tome VI Obligations, Premiere partie, Librairie Generale de Droit & DE JURISPRUDENCE, Paris, 1930, pp. 1-2)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu