Treceți la conținutul principal

Cauza Andreescu î. României, cererea nr. 19452/02, hotărârea din 8 iunie 2010

În faptReclamantul, Gabriel Andreescu este un cunoscut activist pentru drepturile omului, membru fondator al Comitetului Helsinki din România şi profesor de ştiinţe politice. Înainte de 1989 el a fost arestat la domiciliu, datorită criticilor la adresa regimului.

Reclamantul s-a aflat printre cei care au militat pentru adoptarea Legii nr. 187/1999, care dădea dreptul tuturor persoanelor interesate să aibă acces la dosarele ţinute despre ei de către fosta Securitate. De asemenea, legea permitea accesul la informaţii de interes public despre persoanele care deţin funcţii publice şi care au fost agenţi sau colaboratori ai Securităţii.

În anul 2000 reclamantul s-a adresat cu două cereri Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, solititând accesul la dosarul ţinut de securitate despre el precum şi a solicitat să i se comunice dacă membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe Române au colaborat sau nu cu Securitatea. El nu a primit nici un răspuns la aceste cereri.

În anul 2001 reclamantul a organizat o conferinţă de presă în cadrul căruia şi-a exprimat scepticismul faţă de efectivitatea procedurii stabilite de Legea 187. În cadrul conferinţei, reclamantul a mai susţinut că un membru al CNSAS, a fost un colaborator al fostei Securităţi.

Persoana vizată de către reclamant a depus o plângere penală la adresa reclamantului pentru insultă şi calomnie, dar o judecătorie din Bucureşti a ajuns la concluzia că nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale unei infracţiuni în cauză. Instanţa a susţinut că vorbele reclamantului reprezentau o judecată de valoare şi nu erau exagerate în contextul în care vizau o persoană publică şi se refereau la o temă care se bucură de o dezbatere foarte intensă. În recurs, Tribunalul Bucureşti a ascultat susţinerile avocatului părţii vătămate şi a avocatului reclamantului, însă nu l-a ascultat pe reclamant, care era prezent în sală. Tribunalul l-a condamnat pe reclamant la o amendă penală de 5 milioane lei vechi şi la plata de despăgubiri în valoare de 50 de milioane de lei vechi. Tribunalul a susţinut că reclamantul nu a demonstat că persoana vizată de el ar fi fost colaborator al Securităţii, în condiţiile în care CNSAS a emis un certificat care atesta că persoana respectivă nu a fost colaborator. Tribunalul nu a făcut nici o referire cu privire la concluziile instanţei inferioare care au condus la achitarea acestuia în primă instanţă.În drept,Reclamantul a invocat încălcarea dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la liberă exprimare.În ce priveşte dreptul la un proces echitabil, Curtea europeană a ajuns la concluzia că Tribunalul a făcut mai mult decât o interpretare a dispoziţiilor legale aplicabile, prin reexaminarea faptelor cauzei. După ce a întors hotărârea primei instanţe, Tribunalul l-a găsit vinovat pe reclamant, fără a-l asculta în persoană pe acesta. În aceste condiţii, Curtea consideră că Tribunalul Bucureşti trebuia să-l asculte pe reclamant, chiar dacă el nu a cerut acest lucru în mod expres. Astfel, condamnarea reclamantului în condiţiile în care a fost achitat de către prima instanţă, fără ascultarea lui, constituie o încălcare a art. 6(1).În ce priveşte dreptul la liberă exprimare, Curtea consideră că inreginţa autorităţilor statului a fost prevăzută de lege (de Codul penal) şi a urmărit un scop legitim (protejarea reputaţiei altora).Discursul reclamantului a intervenit într-un context specific al unei dezbateri naţionale privind aplicarea Legii 187. Scopul legii a fost demascarea naturii de poliţie politică a Securităţii. În context, reclamantul în mod legitim a pus întrebarea dacă membrii CNSAS respectă condiţiile de integritate pentru a ocupa o poziţie în Consiliu.Susţinerile reclamantului au fost considerate de către Curte o mixtură de judecăţi de valoare şi de elemente de fapt. Reclamantul a alertat auditoriul cu privire la suspiciuni că unii membrii CNSAS ar putea să fi fost colaboratori ai Securităţii. Curtea observă că tribunalul nu a furnizat motive relevante şi suficiente pentru a dovedi că afirmaţiile reclamantului ar fi prejudiciat reputaţia părţii vătămate. De asemenea, valoarea foarte ridicată a despăgubirilor (aprox. 15 salarii medii în acel moment) poate fi considerată ca fiind o măsură de a deteriora rolul liderilor de opinie în informarea publicului despre probleme de interes general.În consecinţă, ingerinţa în dreptul reclamantului la liberă exprimare nu poate fi justificată de motive relevante şi suficiente, încălcându-se astfel art. 10.În aplicarea art. 41, Curtea acordă reclamantului 3.500 Euro pentru daune materiale, 5.000 Euro pentru daunele morale şi 1.180 Euro pentru costuri şi cheltuieli.

Comentarii

  1. Interesant! Doua observatii merita puse in discutie: In primul rand acea analiza a Curtii, care confiirma judecata sa din cauze anterioare, anume ca atunci cand intr-un domeniu foarte sensibil (al condamnarilor) atunci cand o instanta schimba hotararea primei instante, intr-un sens negativ pentru individ, este obligatorie ascultarea 'condamnatului'. In al doilea rand, este important sa se sublineze, cred eu, o legatura de cauzalitate intre afirmatiile individului si contextul in care au fost facute: individul a afirmat ca X este colaborator al fostei securitati, in contextul in care nu primise raspuns de la CNSAS. Ca urmare, atitudinea sa a fost generata in parte de autoritatea in care lucra cel 'defaimat', astfel ca nu ar trebui sa i se retina vreo culpa in domeniul liberei exprimari.

    RăspundețiȘtergere

Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…

RAMANAUSKAS ÎMPOTRIVA LITUANIEI, CEREREA NR. 74420/01, HOT. DIN 05.02.2008 - AGENT PROVOCATOR - PROCES ECHITABIL

Domnul Kestas Ramanauskas cetăţean Letonia, născut in 1966 in Kaišiadorys.


ÎN FAPT

Kestas a fost abordat de AZ în vederea achitării lui VS contra sumei de 3000 dolari americani.
Prima dată Kestas a refuzat însă după ce AZ a reiterat oferta de câteva ori, Kestas a acceptat.
Guvernul a susţinut că VS şi AZ au negociat mita cu Domnul Kestas din proprie iniţiativă şi înainte de a anunţa autorităţile.
AZ era ofiţer în cadrul Ministerului de Interne într-o unitate specializată pe anticorupţie (STT) a procedat la informarea superiorilor săi în legătură cu faptul ca Domnul Kestas a acceptat mita.
La 26 Ianuarie 1999 STT a introdus o cerere în faţa adjunctului procurorului general în vederea aprobării unui model de conduită penală simulate. Cererea a fost aprobata la 26 Ianuarie 1999 şi justificată în baza informaţiilor operaţionale adunate de STT. Documentul a fost semnat de adjunctul procurorului general la 27 Ianuarie 1999, aceasta constituind forma finală a documentului.
La data de 11 Februarie 1…