Treceți la conținutul principal

Cauza Gavriliţă î. României, cererea nr. 10921/03AUTORITĂŢILE ŞI-AU RESPECTAT OBLIGAŢIA DE A FURNIZA ÎNGRIJIRI MEDICALE DEŢINUŢILOR - OPINII SEPARATE: IGNORAREA DE CĂTRE MAJORITATE A PROBABILITĂŢII ÎMBOLNĂVIRII ÎN PENITENCIAR.

În fapt,

Reclamantul, Anatolii Gavrilită este cetăţean moldovean, născut în 1972. În octombrie 2000, reclamantul a fost arestat la Constanţa pentru trafic de droguri. El a stat în centrul de arest din Constanţa până în martie 2001, când a fost transferat la Poarta Albă. În urma unui pr,oces el a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani, fiind eliberat în aprilie 2003. La momentul transferului la centrul de detenţie Poarta Albă, (vezi foto, sursa : replicaonline.ro) reclamantul a trecut printr-o examinare medicală, în urma căreia a fost declarat „sănătos clinic”. În urma unor analize efectuate la penitenciar reclamantul a fost diagnosticat cu sifilis şi a fost spitalizat în spitalul penitenciarului între aprilie şi iunie 2001. După ce a ieşit, reclamantul suferea de anemie. Simţindu-se iarăşi rău, reclamantul a fost internat în spital. La 23 marie 2003, după un test recomandat de medic, s-a descoperit că reclamantul suferă de tuberculoză şi a fost transferat la spitalul Penitenciarului Jilava cu recomandarea de a urma un „tratament specific”. Conform susţinerilor Guvernului, reclamantul a fost tratat pentru tuberculoză printr-un „tratament nespecific”, iar evoluţia stării sale de sănătate a fost stabilă. El a primit aspirină şi sedativi precum şi antibiotice pentru tuberculoză. Reclamantul a fost eliberat pe 9 aprilie 2003 şi a urmat un tratament până în decembrie 2003.

În drept,

Reclamantul s-a adresat Curţii europene şi a invocat încălcarea articolului 3 din Convenţie, susţinând că s-a infectat cu tuberculoză în timpul detenţiei de la Poarta Albă şi a susţinut că a suferit ca urmare a tratamentului pe care trebuia să-l urmeze după eliberare. De asemenea, în linii generale, reclamantul s-a mai plâns de condiţiile de detenţie, susţinând că s-a îmbolnăvit din cauza condiţiilor de detenţie.

Curtea începe analiza prin a menţiona că înainte de data de 25 martie 2003 reclamantul nu s-a plâns autorităţilor locului de detenţie că ar avea tuberculoză. De asemenea, autorităţile nu pot fi învinuite că nu au testat fiecare deţinut la momentul în care acesta a ajuns la penitenciar. Imediat după ce s-a descoperit că suferă de tuberculoză, reclamantul a fost transferat la Jilava, pentru tratament. În legătură cu faptul că reclamantul nu a fost supus unui tratament specific, Curtea consideră că el s-a aflat în această situaţie doar 14 zile, între 25 martie 2003 şi 9 aprilie 2003. Mai mult, în această perioadă el oricum a beneficiat de un tratament. În ceea ce priveşte tratamentul urmat de reclamant după eliberare, Curtea notează că acesta era necesar pentru tratarea tuberculozei şi de obicei dura câteva luni. Referitor la susţinerea reclamantului despre condiţiile de detenţie, reclamantul s-a referit doar în termeni vagi la „condiţiile de trai” de la Poarta Albă. Din materialele cauzei, precum şi din relatările Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane ori Degradante nu rezultă că la Penitenciarul Poarta Albă ar exista condiţii neigienice, supraaglomerare şi că detenţia ar fi avut un impact negativ asupra stării de sănătate a reclamantului.

Pe baza celor prezentate, judecătorii Curţii, prin vot (5 la 2) au decis că nu s-a încălcat articolul 3. Judecătorii Ziemele şi Power au ataşat hotărârii opinii separate. Judecătorul Zielele, nefiind de acord cu verdictul Curţii, critică faptul că majoritatea a ignorat faptul că reclamantul s-a îmbolnăvit în închisoare, astfel că statul trebuia să aibă sarcina de a proba contrariul. De asemenea, şi judecătorul Power ridică problema sarcinii probei. El de asemenea expune considerente pertinente despre 2 obligaţii pozitive ale statului: obligaţia de a detecta, preveni bolile contagioase şi ogligaţia de a oferi un tratament persoanelor care s-au îmbolnăvit în penitenciar. Amândoi resping argumentul reţinut de majoritate, care şi-a bazat în parte verdictul pe faptul că doar 14 zile s-a aflat reclamantul fără tratament de specialitate.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…

RAMANAUSKAS ÎMPOTRIVA LITUANIEI, CEREREA NR. 74420/01, HOT. DIN 05.02.2008 - AGENT PROVOCATOR - PROCES ECHITABIL

Domnul Kestas Ramanauskas cetăţean Letonia, născut in 1966 in Kaišiadorys.


ÎN FAPT

Kestas a fost abordat de AZ în vederea achitării lui VS contra sumei de 3000 dolari americani.
Prima dată Kestas a refuzat însă după ce AZ a reiterat oferta de câteva ori, Kestas a acceptat.
Guvernul a susţinut că VS şi AZ au negociat mita cu Domnul Kestas din proprie iniţiativă şi înainte de a anunţa autorităţile.
AZ era ofiţer în cadrul Ministerului de Interne într-o unitate specializată pe anticorupţie (STT) a procedat la informarea superiorilor săi în legătură cu faptul ca Domnul Kestas a acceptat mita.
La 26 Ianuarie 1999 STT a introdus o cerere în faţa adjunctului procurorului general în vederea aprobării unui model de conduită penală simulate. Cererea a fost aprobata la 26 Ianuarie 1999 şi justificată în baza informaţiilor operaţionale adunate de STT. Documentul a fost semnat de adjunctul procurorului general la 27 Ianuarie 1999, aceasta constituind forma finală a documentului.
La data de 11 Februarie 1…