10 septembrie 2009

EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (Venice Comission). Care este locul Comisiei de la Veneţia în ansamblul instituţiilor internaţionale?

Comisia de la Veneţia; Consiliul Europei


Comisia europeană pentru democraţie prin drept, cunoscută sub denumirea de Comisia de la Veneţia, este un organ consultativ a Consiliului Europei, în probleme de natură constituţională. Comisia a fost înfiinţată în anul 1990 şi a jucat un rol important la elaborarea constituţiilor în conformitate cu standardele constituţionale tradiţionale europene. Cu toate că iniţial, Comisia, a fost concepută ca un instrument pentru elaborarea rapidă a unor sisteme constituţionale, ulterior, acest organ a devenit o sursă independentă de opinii juridice recunoscută internaţional, contribuind la diseminarea moştenirii constituţionale europene şi la soluţionarea crizelor constituţionale în statele membre ale Consiliului.

Comisia a fost înfiinţată în temeiul unui acord internaţional încheiat la început între 18 state membre ale Consiliului, pentru ca din 2002 să se permită extinderea acordului inclusiv la state non-europene.

Comisia de la Veneţia este alcătuită din experţi independenţi, recunoscuţi în domeniul dreptului internaţional sau constituţional, care acţionează în numele lor propriu, chiar dacă sunt desemnaţi pentru câte patru ani de către ţările participante.

Comisia este alcătuită din 56 de state membre, un stat membru asociat şi 8 state cu statut de observator.

Activităţile Comisiei urmăresc să valorifice cele trei principii majore ale moştenirii constituţionale europene: democraţia, drepturile omului şi preeminenţa dreptului - valori care reprezintă „piatra de temelie” a Consiliului Europei. Comisia activează în următoarele patru domenii fundamentale: asistenţa constituţională; alegeri şi referendumuri; cooperare cu instanţele constituţionale naţionale; studii, rapoarte şi seminarii.

Potrivit articolului 3 din Statutul Comisiei, aceasta adoptă acte neobligatorii din punct de vedere juridic internaţional. Astfel, principalele activităţi se materializează în linii directoare, proiecte de convenţii şi alte asemenea, pe care le înaintează organelor Consiliului Europei pentru a fi puse în discuţie. Totodată, poate emite Opinii asupra unor probleme internaţionale sau constituţionale de mare actualitate şi importanţă, atunci când i se cere acest lucru fie de către anumite organe ale Consiliului Europei, ori de către unul dintre membrii Comisiei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu