Treceți la conținutul principal

Grupul Înţelepţilor/ Wise persons Group / Groupe des Sages. Cine sunt ei? De ce sunt ei? Ce fac ei?

La o primă impresie, cititorul poate să se considere îndreptăţit în a crede că această postare are ca obiect activitatea vreunui organ de conducere specific unui trib african. Dar nu. Nu este aşa. Grupul Înţelepţilor este o invenţie cât se poate de europeană, brevetată de şefii de state ai statelor membre ale Consiliului Europei, care la o întrunire ţinută la Varşovia, la 16-17 mai 2005, au decis constituirea unui grup de lucru, format din specialişti, care să evalueze efectivitatea mecanismului de control al Convenţiei, pe termen lung, inclusiv schimbările propuse prin Protocolul nr. 14 şi să elaboreze propuneri, dar fără a părăsi spiritul iniţial al Convenţiei. Grupul Înţelepţilor a fost constituit la data de 14 septembrie 2005, în componenţa grupului intrând 11 persoane, iar dl. Gil Carlos Rodriguez Iglesias (Spania) a fost ales preşedinte al Grupului. Grupul a abordat o metodă de lucru caracterizat prin pragmatism, ascultând chiar ONG-uri, (Amnesty International), ce-i drept, la cererea acestora. Un raport iniţial a fost prezentat la data de 19 mai 2006. Un raport complet a fost prezentat Comitetului de Miniştri la data de 15 noiembrie 2006. În raport, Grupul a identificat într-o manieră clară, stadiul actual în care se află mecanismul de protecţie instituit de Convenţie, a schiţat posibile variante de îmbunătăţire a sistemului şi propuneri pentru a corecta deficienţele semnalate de practica CEDO. Prezentarea amănunţită a celor propuse în Raport va face obiectul unei alte postări. De asemenea, interesant este că iniţiativa de a crea un asemenea Grup este fără precedent. Existenţa Grupului nu a creat prea multă publicitate, însă, poate, activitatea acestuia ar trebui coroborată cu alte evenimente subsecvente. La momentul creării Grupului încă nu s-a pus problema unor discuţii la nivel înalt despre viitorul Convenţiei europene. Însă, în iulie 2009 s-a anunţat că în Elveţia, în 2010 se va organiza o conferinţă internaţională a statelor membre ale Consiliului Europei pentru a discuta viitorul Convenţiei. Din Memorandumul Preşedintelui Curţii, prezentat pe acest blog, reiese că vor fi discutate multe aspecte, care au fost abordate de Grupul Înţelepţilor. Convenţia Europeană a fost caracterizată chiar de Curte ca fiind un instrument viu, până în prezent racordarea Convenţiei la realităţile schimbătoare fiind realizată în mare măsură de Curte, prin jurisprudenţă, dar se pare că volumul mare de activitate, procedura destul de birocratică, durata lungă de rezolvare a cauzelor, precum şi alte vicii asemănătoare au creat necesitatea abordării altor mijloace care să revigoreze sistemul de protecţie a drepturilor fundamentale. Din această mişcare de revigorare, în retrospectivă, crearea Grupului Înţelepţilor pare a fi unul dintre primii paşi. Desigur, înfiinţarea unui grup de lucru la nivelul Consiliului Europei nu ar trebui să fie surprinzătoare pentru nimeni. Însă, Grupul Înţelepţilor pare a fi diferit faţă de grupuri de lucru care se ocupă de probleme specifice, sectoriale. Grupul are o sarcină cu un caracter sporit global: nu trebuie să afle cum va arăta viitorul, dar se pare că a fost însărcinat să ne indice cum ar trebui să arate viitorul, pentru ca persoanele care trăiesc pe teritoriul celor 47 de state membre Consiliului Europei să beneficieze de o protecţie cât mai adecvată şi cât mai eficientă. În urmă cu câţiva aniexistau sceptici care, confruntaţi cu lupta acerbă declanşată împotriva terorismului internaţional, au susţinut că a venit timpul sfârşitului erei drepturilor omului. Însă, evenimente precum crearea Grupului Înţelepţilor, ne arată că ei nu au avut dreptate… nu a venit sfârşitul, dar a venit timpul unor schimbări, care ne duc mai aproape de realizarea idealurilor drepturilor omului.

K.A.

Comentarii

Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Mai bine suspect decât învinuit

Proiectul noului Cod de procedura penală - calitatea de făptuitor - calitatea de suspect - calitatea de învinuit - evoluţii legislative


Înainte de pornirea procesului penal, cel ce a săvârşit infracţiunea are calitatea de făptuitor, această calitate fiind menţionată deseori în legea procesual penală (art. 200, 214, 215 C. proc. pen.). Făptuitorul, ca subiect al raportului juridic de conflict, devine, după declanşarea procesului penal, subiectul principal pasiv al raportului juridic procesual penal.
O dată cu începerea urmăririi penale împotriva făptuitorului, aceasta dobândeşte calitatea de învinuit (art. 229 C. proc. pen.). Spre deosebire de făptuitor, învinuitul, este subiect de drepturi şi obligaţii procesuale.
În Codul de procedură penală în vigoare (art. 229) se arată că persoana faţă de care se efectuează urmărirea penală se numeşte „învinuit” cât timp nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa.
Din cuprinsul dispoziţiilor art. 228 alin. 1, reiese că urmărirea penală poa…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…