7 septembrie 2009

Grupul Înţelepţilor/ Wise persons Group / Groupe des Sages. Cine sunt ei? De ce sunt ei? Ce fac ei?

La o primă impresie, cititorul poate să se considere îndreptăţit în a crede că această postare are ca obiect activitatea vreunui organ de conducere specific unui trib african. Dar nu. Nu este aşa. Grupul Înţelepţilor este o invenţie cât se poate de europeană, brevetată de şefii de state ai statelor membre ale Consiliului Europei, care la o întrunire ţinută la Varşovia, la 16-17 mai 2005, au decis constituirea unui grup de lucru, format din specialişti, care să evalueze efectivitatea mecanismului de control al Convenţiei, pe termen lung, inclusiv schimbările propuse prin Protocolul nr. 14 şi să elaboreze propuneri, dar fără a părăsi spiritul iniţial al Convenţiei. Grupul Înţelepţilor a fost constituit la data de 14 septembrie 2005, în componenţa grupului intrând 11 persoane, iar dl. Gil Carlos Rodriguez Iglesias (Spania) a fost ales preşedinte al Grupului. Grupul a abordat o metodă de lucru caracterizat prin pragmatism, ascultând chiar ONG-uri, (Amnesty International), ce-i drept, la cererea acestora. Un raport iniţial a fost prezentat la data de 19 mai 2006. Un raport complet a fost prezentat Comitetului de Miniştri la data de 15 noiembrie 2006. În raport, Grupul a identificat într-o manieră clară, stadiul actual în care se află mecanismul de protecţie instituit de Convenţie, a schiţat posibile variante de îmbunătăţire a sistemului şi propuneri pentru a corecta deficienţele semnalate de practica CEDO. Prezentarea amănunţită a celor propuse în Raport va face obiectul unei alte postări. De asemenea, interesant este că iniţiativa de a crea un asemenea Grup este fără precedent. Existenţa Grupului nu a creat prea multă publicitate, însă, poate, activitatea acestuia ar trebui coroborată cu alte evenimente subsecvente. La momentul creării Grupului încă nu s-a pus problema unor discuţii la nivel înalt despre viitorul Convenţiei europene. Însă, în iulie 2009 s-a anunţat că în Elveţia, în 2010 se va organiza o conferinţă internaţională a statelor membre ale Consiliului Europei pentru a discuta viitorul Convenţiei. Din Memorandumul Preşedintelui Curţii, prezentat pe acest blog, reiese că vor fi discutate multe aspecte, care au fost abordate de Grupul Înţelepţilor. Convenţia Europeană a fost caracterizată chiar de Curte ca fiind un instrument viu, până în prezent racordarea Convenţiei la realităţile schimbătoare fiind realizată în mare măsură de Curte, prin jurisprudenţă, dar se pare că volumul mare de activitate, procedura destul de birocratică, durata lungă de rezolvare a cauzelor, precum şi alte vicii asemănătoare au creat necesitatea abordării altor mijloace care să revigoreze sistemul de protecţie a drepturilor fundamentale. Din această mişcare de revigorare, în retrospectivă, crearea Grupului Înţelepţilor pare a fi unul dintre primii paşi. Desigur, înfiinţarea unui grup de lucru la nivelul Consiliului Europei nu ar trebui să fie surprinzătoare pentru nimeni. Însă, Grupul Înţelepţilor pare a fi diferit faţă de grupuri de lucru care se ocupă de probleme specifice, sectoriale. Grupul are o sarcină cu un caracter sporit global: nu trebuie să afle cum va arăta viitorul, dar se pare că a fost însărcinat să ne indice cum ar trebui să arate viitorul, pentru ca persoanele care trăiesc pe teritoriul celor 47 de state membre Consiliului Europei să beneficieze de o protecţie cât mai adecvată şi cât mai eficientă. În urmă cu câţiva aniexistau sceptici care, confruntaţi cu lupta acerbă declanşată împotriva terorismului internaţional, au susţinut că a venit timpul sfârşitului erei drepturilor omului. Însă, evenimente precum crearea Grupului Înţelepţilor, ne arată că ei nu au avut dreptate… nu a venit sfârşitul, dar a venit timpul unor schimbări, care ne duc mai aproape de realizarea idealurilor drepturilor omului.

K.A.

Un comentariu: