Treceți la conținutul principal

Cauza Cărpineanu şi alţii vs. Romania

La originea cauzei se află cererea nr. 26356/02 înaintată împotriva României de cei cinci cetăţeni ai statului : dl.Vasile Cărpineanu, Andrei Cărpeneanu, Elena Popovici, Daniela Negru şi Magdalena Veronica Cărpeneanu. Curtea a fost sesizată la data de 20 iunie 2002 în baza art. 34 din Convenţie.

În fapt

În 14 august 1961 un bun imobil compus dintr-un teren şi o casă, aparţinând părinţilor şi bunicilor reclamanţilor, a fost naţionalizat de stat.
Printr-o hotărâre definitivă din 14 martie 2002, Curtea de Apel Piteşti constată ilegalitatea acestei naţionalizări, dar refuză cererea reclamanţilor de a fixa o compensaţie, considerând că reclamanţii nu au urmat procedura specială prevăzută de legea nr.10/2001 privind regimul juridic al bunurilor imobile naţionalizate abuziv de către stat.
Printr-o decizie din 4 mai 2005, Primăria a constatat că imobilul nu poate fi retrocedat şi a oferit reclamanţilor o compensaţie. Reclamanţii au contestat această decizie în faţa instanţei.
Printr-o hotârăre definitivă din 17 aprilie 2006, Curtea de Apel Piteşti a admis în parte acţiunea reclamanţilor şi a fixat o compensaţie de 1.949.000 RON pentru imobilul în cauză, care ia formă unei reparaţii echitabile.
Până în ziua în care CEDO s-a pronunţat în cauză, reclamanţii nu au primit compensaţia cuvenită pentru imobilul lor.

În dept

I. Pretinsa încălcare a art.1 din Protocolul nr.1
Reclamanţii au pretins că prin imposibilitatea de a obţine efectiv o compensaţie pentru imobilul naţionalizat le-a fost afectat dreptul de proprietate. Ei invocă art.1 din Protocolul nr.1 :

“Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.
Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adoptalegile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţabunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.”

Cu privire la admisibilitate

Curtea constată că această acţiune nu este clar nefondată în sensul art. 35 § 3 din Convenţie. Curtea precizează şi că nu exită alte motive de inadmisibilitate. Constată astfel că cererea trebuie declarată admisibilă.

Cu privire la fondul cererii

Guvernul a făcut o prezentare detaliată cu privire la funcţionarea legii nr.10/2001 si a organismului de plasare colectivă a valorilor mobiliare (Fondul Proprietate), considerând ca întârzierea plăţii compensaţiei este justificată datorită complexităţii procedurii legislative de adoptare a unei legi speciale privind compensaţia.

Reclamanţii consideră că ingerinţa în dreptul de proprietate nu este justificată şi au precizat că fondul Proprietatea nu a funcţionat până astăzi

Curtea constată că, în prezenta cerere, deşi reclamanţii au obţinut în 17 aprilie 2006 o hotărâre internă definitivă care stabileşte compensaţia pentru dreptul asupra imobilului naţionalizat, această hotărâre nu a fost executată.

Privind jurisprudenţa sa referitoare la acest subiect, Curtea constată ca a existat o încălcare a art.1 din Protocolul nr.1 (Matache şi altii împotrica României, nr. 38113/02, 19 octombrie 2006 ; şi Orha împotriva României, nr. 1486/02, 12 octombrie 2006

Examinând materialul pus la dispoziţie, Curtea consideră că Guvernul nu a înaintat nici un argument capabil să o determine să ajungă la altă concluzie în prezentul caz.

În concluzie, reclamanţii nu au primit până acum suma stabilită de instanţă. Cu toate acestea Curtea a stabilit ca Fondul Proprietatea nu functionează în acest moment într-un mod corespunzător pentru a putea reprezenta o protecţie efectivă pentru acordarea de compensaţii.

Din jurisprudenţa Curţii cu privire la această problemă şi din elementele concrete ale cauzei, Curtea a stabilit că în prezenta speţă, reclamanţii nu pot primii compensaţiacompensaţia stabilită de instanţă şi că nu pot avea o certitudine că la data la care vor primi compensaţia, aceasta nu va fi disproporţionată şi incompatibilă cu dreptul de a le respecta garanţiile impuse de art.1 din Protocolul nr.1, existând astfel o încălcare a acestor dispoziţii din Convenţie.

Cu privire la aplicare art.41 din Convenţie

Curtea a stabilit că statul reclamat trebuie să plătească intr-un termen de 3 luni de la data la care hotărârea devine definitivă, suma de 570.000 EURO pentru prejudicial material şi 5.000 EURO pentru prejudicial moral. Curtea respinge restul cererii reclamanţilor privind satisfacţia echitabilă .

Comentarii

  1. Cauza de faţă ne reaminteşte o parte din golgota românilor, de "a umbla cu jalba" de data aceasta la Stasbourg, pentru a li se recunoaşte efectiv un drept constituţional: dreptul de proprietate. Cauza Viaşu evidenţiază juridic această golgotă. Şi aş mai spune ceva ... dar o las, din nefericire, probabil pentru mai târziu, cu alte ocazii...

    RăspundețiȘtergere

Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…

RAMANAUSKAS ÎMPOTRIVA LITUANIEI, CEREREA NR. 74420/01, HOT. DIN 05.02.2008 - AGENT PROVOCATOR - PROCES ECHITABIL

Domnul Kestas Ramanauskas cetăţean Letonia, născut in 1966 in Kaišiadorys.


ÎN FAPT

Kestas a fost abordat de AZ în vederea achitării lui VS contra sumei de 3000 dolari americani.
Prima dată Kestas a refuzat însă după ce AZ a reiterat oferta de câteva ori, Kestas a acceptat.
Guvernul a susţinut că VS şi AZ au negociat mita cu Domnul Kestas din proprie iniţiativă şi înainte de a anunţa autorităţile.
AZ era ofiţer în cadrul Ministerului de Interne într-o unitate specializată pe anticorupţie (STT) a procedat la informarea superiorilor săi în legătură cu faptul ca Domnul Kestas a acceptat mita.
La 26 Ianuarie 1999 STT a introdus o cerere în faţa adjunctului procurorului general în vederea aprobării unui model de conduită penală simulate. Cererea a fost aprobata la 26 Ianuarie 1999 şi justificată în baza informaţiilor operaţionale adunate de STT. Documentul a fost semnat de adjunctul procurorului general la 27 Ianuarie 1999, aceasta constituind forma finală a documentului.
La data de 11 Februarie 1…