Treceți la conținutul principal

Despre ediţia 2008 a concursului Fiat Iustitia

În calitate de observator independent al concursului Fiat Iustitia mi-am permis să scriu câteva gânduri care m-au cutreierat în aceste zile, gânduri prilejuite de eveniment.

Remarc cu plăcere şi salut participarea la acest eveniment a studenţilor din mai multe centre universitare ale ţării. Prezentarea acestor studenţi a fost una de excepţie, însă în cele ce urmează voi sublinia îndeosebi anumite trăsături deosebite care par să-i caracterizeze dincolo de efortul studenţesc minunat pe care l-au prestat.

În falia de prestaţii consider că este salutară şi de referinţă pentru România participarea studenţilor, pe echipe, de la universităţile Nicolae Titulescu şi Universitatea Bucureşti. Aceasta deoarece, astfel cum se cunoaşte, este o realitate, chiar dacă una complexă, că „Soarele răsare de la Bucureşti”! Prin participarea acestor echipe am beneficiat împreună, într-un cadru transilvănean – în vechiul oraş al Tablei regeşti – de experienţa acestora şi de animaţia spiritului lor, generat în mare măsură de respectabilii profesori aflaţi la catedra din Bucureşti!

De asemenea, o altă participare pe care o consider de referinţă, este participarea internaţională, dar nu străină, a echipei de studenţi din ţara vecină şi dragă nouă: Republica Moldova. Şi cu privire la această participare, gândul meu este unul foarte pasional, deoarece ne aduce o bucurie specifică prin legăturile puternice pe care le avem cu oamenii din această ţară.

Nu în ultimul rând, doresc să-mi manifest recunoştinţa într-un mod simplu şi individual faţă de toţi ceilalţi studenţi care au participat la concursul Fiat Iustitia, de la alte universităţi din ţară şi faţă de studenţii de la Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş. Sub grija unui juriu prestigios, alcătuit din magistraţi, experţi ai autorităţilor centrale ale statului, avocaţi şi cadre didactice, aceşti studenţi au demonstrat un adevărat „regal” al luptei pentru drept!

Despre participarea studenţilor în general, constat că se creează premisele substanţiale ale unei solidarităţi studenţeşti largi, ceea ce nu poate fi decât îmbucurător pentru evoluţia sistemului românesc de învăţământ universitar. Cred că realizările cele mai importante ale concursului constau în experienţa dobândită de către studenţi cu prilejul pregătirii şi desfăşurării competiţiei, care, în acest fel, se transformă în mai mult decât o competiţie studenţească: într-o Asociere faptică (sau întrunire?), ale cărei consecinţe se vor vedea mulţi ani mai târziu.

Ca urmare, observând că toate echipele sunt câştigătoare şi că fiecare dintre studenţii participanţi are „bastonul de mareşal în raniţă”, nu pot decât să cred că, asemeni cauzei disputate, vor duce mai departe spiritul şi litera Cartei universale studenţeşti, că vor urmări conservarea acestor valori, indiferent de trecerea secolelor sau a timpului!


Dahij

Bucureşti, 16.12.2008

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…

RAMANAUSKAS ÎMPOTRIVA LITUANIEI, CEREREA NR. 74420/01, HOT. DIN 05.02.2008 - AGENT PROVOCATOR - PROCES ECHITABIL

Domnul Kestas Ramanauskas cetăţean Letonia, născut in 1966 in Kaišiadorys.


ÎN FAPT

Kestas a fost abordat de AZ în vederea achitării lui VS contra sumei de 3000 dolari americani.
Prima dată Kestas a refuzat însă după ce AZ a reiterat oferta de câteva ori, Kestas a acceptat.
Guvernul a susţinut că VS şi AZ au negociat mita cu Domnul Kestas din proprie iniţiativă şi înainte de a anunţa autorităţile.
AZ era ofiţer în cadrul Ministerului de Interne într-o unitate specializată pe anticorupţie (STT) a procedat la informarea superiorilor săi în legătură cu faptul ca Domnul Kestas a acceptat mita.
La 26 Ianuarie 1999 STT a introdus o cerere în faţa adjunctului procurorului general în vederea aprobării unui model de conduită penală simulate. Cererea a fost aprobata la 26 Ianuarie 1999 şi justificată în baza informaţiilor operaţionale adunate de STT. Documentul a fost semnat de adjunctul procurorului general la 27 Ianuarie 1999, aceasta constituind forma finală a documentului.
La data de 11 Februarie 1…