Treceți la conținutul principal

CAUZELE ROMÂNIEI LA CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI PE ANUL 2008

Pentru a descărca documentul în format pdf, click aici

I. GENERALITĂŢI

I.A. Numărul încălcărilor

În anul 2008 în cauze privind România Curtea Europeana a Drepturilor Omului a pronunţat 198 de hotărâri (în anul 2007 s-au pronunţat 88 de hotărâri).[1]

Luna

Hotărâri

Ianuarie

8

Februarie

39

Martie

8

Aprilie

11

Mai

3

Iunie

18

Iulie

16

August

0

Septembrie

25

Octombrie

18

Noiembrie

36

Decembrie

16

TOTAL

198


I.B. Numărul încălcărilor pe articole

În decursul anului 2008, Curtea europeană a constatat, în cauze privind România, de 124 de ori încălcarea art. 1 din Protocolul 1 privind dreptul la respectarea proprietăţii, de 97 de ori încălcarea art. 6 al Convenţiei, de 18 ori încălcarea art. 5 care protejează dreptul persoanei la libertate şi siguranţă, de 11 ori încălcarea art. 1 din Protocolul 1, coroborat cu art. 14, de 8 ori încălcarea art. 3, de 6 ori încălcarea art. 8, de 2 ori încălcarea dreptului la liberă exprimare, garantat de art.10 şi o singură dată încălcarea art. 3 în coroborare cu art. 14, a art. 3 coroborat cu art. 13, a dreptului de a se adresa Curţii europene (art. 34), a dreptului garantat de art. 3 din primul Protocol cu privire la dreptul de vot şi a dreptului garantat de art. 2 din Protocolul 4 cu privire la dreptul la liberă circulaţie. În 3 cauze Curtea a ajuns la concluzia că nu a existat nici o încălcare a Convenţiei, iar 6 dintre hotărâri se referă la acordarea unei satisfacţii echitabile pentru încălcări constatate în anii anteriori (în 2 Curtea a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul 1, iar în 4 hotărâri a constat încălcarea art. 6(1) şi a art. 1 Protocolul 1). De asemenea, într-un număr de 8 hotărâri pronunţate în 2008, cu toate că s-a constat încălcarea Convenţiei, Curtea a amânat pronunţarea asupra aplicării art. 41 (satisfacţie echitabilă), pentru viitor.


II. NUMĂRUL ÎNCĂLCĂRILOR DUPĂ OBIECTUL CAUZEI

Nr.

OBIECT

NUMĂR CAUZE

ART. 3

1

Anchetă ineficientă (art.3 – aspect procedural). Autorităţile au eşuat în a întreprinde o anchetă eficientă în ipoteze în care existau acuzaţii împotriva unor agenţi ai statului potrivit cărora individul ar fi fost supus unor tratamente contrare art. 3

6

2

Rele tratamente aplicate unui minor din motive rasiale

1

3

Rele tratamente suferite în custodia poliţiei

5

4

Încălcarea art. 3 prin condiţiile de detenţie

2

5

Absenţa asistenţei medicale în timpul detenţiei

1

ART. 5

6

Detenţie ilegală, art. 5 (1). Curtea a constatat că detenţia persoanei nu a fost conformă cu garanţiile impuse de art. 5 (1) lit. a) – e)

5

7

Detenţia ilegală a unui străin în vederea expulzării (Art. 5 (1) lit. f)

2

8

Lipsa de informare a reclamantei despre motivele privării sale de libertate. Curtea a constatat încălcarea dreptului la libertate şi siguranţă pe motiv că statul nu s-a conformat obligaţiei de a informa persoana despre motivele pentru care a fost privată de libertate

1

9

Eşecul autorităţilor de a prezenta pe reclamanţi unui magistrat care să decide asupra legalităţii măsurii de arest(art. 5(3)). Art. 5 impune obligaţia statelor de a prezenta persoana privată de libertate în condiţiile art. 5 (1) lit. c) unui judecător sau altui magistrat împuternicit de lege cu atribuţii judiciare, cară să hotărască asupra legalităţii detenţiei. Art. 5(3) are trei elemente de analiză: caracteristicile funcţiei exercitată de persoana care efectuează acest control, posibilitatea de a elibera pe individ şi limitele de timp în care se efectuează acest control

5

10

Lipsa unui recurs efectiv împotriva măsuri privative de libertate

3

11

Lipsa compensaţiilor pentru detenţie ilegală

2

ART. 6

12

Durata excesivă a procedurilor judiciare, art. 6(1)

23

13

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri irevocabile, art. 6(1)

5

14

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin impunerea unor taxe de timbru excesive.

4

15

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, art. 6(1)

9

16

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin respingerea ca şi prescrisă a unei acţiuni a reclamantei, pe baza unei legi care nu era aplicabilă la momentul când reclamanta a intentat acţiunea

1

17

Încălcarea accesului la o instanţă prin refuzul instanţelor de a accepta “proba verităţii”

1

18

Încălcarea dreptului la acces la o instanţă prin respingerea de către instanţe a cererii reclamanţilor de anulare a unor contracte de vânzare – cumpărare încheiate de stat cu terţe persoane cu privire la anumite imobile naţionalizate

1

19

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin imposibilitatea pornirii unei acţiuni în revendicare cu privire la un imobil naţionalizat, deoarece imobilul a fost trecut în proprietatea publică a statului

1

20

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin imposibilitatea reclamantului de a contesta în instanţă o decizie administrativă privind stabilirea unor drepturi de pensie

1

21

Încălcarea dreptului la un proces echitabil prin condamnarea reclamantului numai pe baza unor declaraţii ale unor poliţişti şi prin refuzul administrării anumitor probe

1

22

Încălcarea dreptului la apărare

1

23

Încălcarea dreptului la un proces echitabil prin casarea hotărârii de achitare a reclamantei, iar în rejudecare nu au fost audiaţi martorii

1

24

Încălcarea dreptului la un proces echitabil prin neexaminarea anumitor argumente şi probe invocate de către reclamant

1

25

Condamnarea penală a reclamantului în judecarea căi de atac fără audierea acesteia

1

26

Încălcarea dreptului la un proces echitabil prin condamnarea reclamantului de către instanţa de recurs, fără audierea personală a acestuia, în condiţiile în care instanţa de fond l-a achitat

1

27

Încălcarea prezumţiei de nevinovăţie

3

ART. 6 ŞI ART. 1 PROTOCOLUL 1

28

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile, art. 6(1) şi art. 1 P. 1

13

29

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, art. 6(1) şi art. 1 P. 1

29

ART. 8

30

Încălcarea dreptului la respectarea corespondenţei de către autorităţile unui penitenciar

1

31

Încălcarea dreptului la respectarea domiciliului prin efectuarea unei percheziţii

1

32

Încălcarea dreptului la respectarea vieţii private şi de familie prin interceptarea telefoanelor

1

33

Încălcarea dreptului la respectarea reputaţiei prin anumite afirmaţii în presă despre reclamant (Art. 8)

1

34

Ingerinţă nejustificată în dreptul la viaţa privată şi de familie a reclamantului prin interzicerea drepturilor părinteşti

1

ART. 10

35

Ingerinţa nejustificată în dreptul reclamantului la liberă exprimare prin condamnarea penală a acestuia pentru calomnie prin presă

2

ART. 13

36

Încălcarea dreptului la un recurs efectiv prin imposibilitatea reclamantului de a contesta o decizie a procurorului militar care ancheta cazul

1

37

Încălcarea art. 13 prin inexistenţa vreunei căi de atac de a contesta măsura de interzicere a drepturilor părinteşti

1

ART. 14

38

Discriminare pe motive rasiale

1

ART. 34

39

Încălcarea dreptului de a se adresa CEDO (art. 34) de către autorităţile din penitenciar

1

ART. 1 PROTOCOLUL 1

40

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate, art. 1 P. 1

43

41

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile, art. 1 P. 1

3

42

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitatea de a intra în posesia unui imobil naţionalizat în situaţia în care reclamantul avea o hotărâre care îi recunoştea calitatea de proprietar ori proprietarul era obligat de lege să prelungească contractele de închiriere în condiţiile OUG 40/1999, a Legii 17/1994 sau reclamantul a fost împiedicat să intre în posesia unui imobil pentru care conform legilor privind retrocedările imobilelor era îndreptăţit, deoarece imobilul a fost trecut în proprietatea publică a statului

19

43

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin nerestituirea unui teren, pentru care reclamantul avea un titlu în baza Legii 18/1991

1

44

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin refuzul autorităţilor de a anula un contract de vânzare – cumpărare cu privire la un bun naţionalizat, în condiţiile în care s-a recunoscut caracterul ilegal al naţionalizării

1

45

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin anularea unor titluri de proprietate emise pe baza Legii 18/1991

1

46

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin aprobarea autorităţilor a unui contract de vânzare – cumpărare cu privire la un bun naţionalizat, în condiţiile în care s-a recunoscut caracterul ilegal al naţionalizări

1

47

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin nepunerea în aplicare a 2 decizii ale Comisiei judeţele de aplicare a Legii 18/1991

1

48

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitatea de a obţine compensaţii pentru un imobil naţionalizat

1

ART. 1 PROTOCOLUL 1, ART. 1 PROTOCOLUL 1

COROBORAT CU ART. 14

49

Impunerea unui impozit în mod ilegal (Legea 138/1999). În principal aceste cauze privesc interpretarea acordată de către instanţele româneşti art. 31 din Legea 138/1999, lege care stabilea acordarea unui ajutor persoanelor cu aveau statutul de militar, la trecerea acestora în rezervă sau la retragere. Problemele s-au ivit prin faptul că unele instanţe au considerat că sumele astfel obţinute se impozitează, iar altele că nu se impozitează.

11

ART. 3 PROTOCOLUL 1

(DREPTUL LA VOT)

50

Încălcarea dreptului la vot (Art. 3 P. 1) prin impunerea interdicţiei de a vota ca şi sancţiune penală

1

ART. 2 PROTOCOLUL 4

(DREPTUL LA LIBERĂ CIRCULAŢIE)

51

Încălcarea dreptului la liberă circulaţie (Art. 2 P. 4) prin impunerea, în cadrul unui proces penal, a interdicţiei de a părăsi localitatea

1

ALTELE

52

Hotărâri în care Curtea amână aplicarea art. 41 (satisfacţiei echitabilă)

8

53

Hotărâre prin care se pronunţă asupra satisfacţiei echitabile pentru încălcări constatate prin hotărâri pronunţate anterior

6

54

S-a invocat încălcarea art.1 P. 1, Curtea a constatat că acest articol nu a fost încălcat

1

55

S-a invocat încălcarea art.10 (condamnarea penală a unui jurnalist pentru insultă), Curtea a constatat că acest articol nu a fost încălcat.

1

56

S-a invocat încălcarea art. 6(1) (refuzul instanţelor de a permite reclamantei să se constituie parte civilă într-un proces penal), Curtea a constatat că acest articol nu a fost încălcat

1


III. FORME DE REPARAŢIE

Finalitatea constatării de către Curtea europeană a încălcării drepturilor protejate de Convenţie, în situaţiile în care aceasta se impune, este reprezentată de obligarea statului la satisfacţie echitabilă, în condiţiile art. 41 din Convenţie. Astfel, atunci când Curtea consideră că reclamantului i s-a cauzat un prejudiciu (moral sau material) obligă statul să repare prejudiciul, prin obligarea la anumite acţiuni sau la plata unei sume de bani. Se pot menţiona, cu titlu de exemplu, cauzele cu privire la România care se referă la problema retrocedării bunurilor naţionalizate. În foarte multe cauze de acest gen, Curtea constatând încălcări ale unor drepturi prevăzute de Convenţie a obligat statul ca în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii să restituie un imobil, care făcea şi obiectul procedurilor interne. Curtea mai oferă o alternativă menită să protejeze pe reclamant: în cazul în care statul nu se conformează cu obligaţia de a restitui în natură imobilul arătat, atunci trebuie să avanseze către reclamant o sumă, care reprezintă valoarea imobilului. Alte asemenea forme de reparaţii la care a fost obligat statul român în anul 2009 este de exemplu executarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, în cauze în care s-a constatat încălcarea dreptului de acces la o instanţă datorită neexecutării unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. În sumele exprimate mai jos, din hotărârile în care statul e obligat la o anumită acţiune, este calculată suma pe care o datorează statul reclamanţilor în ipoteza în care în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii nu se conformează cu prima obligaţie. Din motive de eficientă în tabelul de mai jos „rezumatul” hotărârilor apare, de exemplu, „Restituirea unui imobil, ori 1”, pentru a ilustra ce sumă va trebui să plătească statul în ipoteza în care nu restituie imobilul. În tabelul de mai jos, se poate observa că în anumite cauze, Curtea nu distinge în a acorda o anumită sumă pentru prejudiciul material şi moral în mod separat ci obligă statul la plata unei sume de bani către reclamant cu titlu de daune. Pe baza Convenţiei, reclamantul este îndreptăţit să primească înapoi costurile şi cheltuielile ocazionate de judecată, în limitele stabilite de Curte.

Pentru anul 2008, „factura” României arată în felul următor:

Prejudiciu material 12.589.212,88 EURO şi 45.022,93 RON

Prejudiciu moral 523.700 EURO

Prejudiciu (Curtea nu distinge dacă pentru prejudiciu material sau moral) 877.000 EURO

Costuri şi cheltuieli 92863,14 EURO

Reprezentând în total suma de 14.092.776.02 EURO şi 45.022,93 RON


* Sumele sunt exprimate în EURO, dacă nu se menţionează altfel.

Nr.

Numele cauzei

Nr.cerere

Data

Art.

încălcat

Obiectul cauzei


Prejudiciu material

Prejudiciu moral

Costuri şi cheltuieli

IANUARIE

1.

Hollitzer

24175/03

10.01

Art.1 P.1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 60000

-

2533

2.

Tudor

29035/05

17.01

Art.1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 75000

2000

-

3.

Atanasiu

15204/02

17.01

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

2000

250

4.

Cernat

32286/03

17.01

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 35000

-

-

5.

Prodan

26071/04

17.01

Art. 6 (1); Art. 1 P. 1

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile prin care reclamantei i s-au recunoscut anumite drepturi salariale.

4500

1000

800

6.

Babeş

11601/03

24.01

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 591000

-

-

7.

Aldea

36992/03

24.01

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 110000

2000

500

8.

Ion

19436/04

24.01

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 195000

2500

1200

FEBRUARIE

9.

Konolos

26600/02

07.02

Art. 5(1)

Detenţie ilegală

-

3000

-

10.

Beian (Nr. 2)

4113/03

07.02

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin impunerea unor taxe de timbru excesive.

-

5000

-

11.

Gâgă

42792/02

07.02

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile prin care reclamantului i s-a recunoscut dreptul de proprietatea asupra unor terenuri pe baza Legii 18/1991

-

3000

550

12.

Brătulescu

6206/03

07.02

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care reclamantului i s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra unor terenuri pe baza Legii 18/1991

5000

-

13.

Silimon şi Gross

19372/06

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 120000

4000

-

14.

Vodă şi Bob

7976/02

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 190000

5000

700

15.

Ţeţu

10108/02

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Amână aplicarea art. 41

-

16.

Răţeanu

18729/05

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 50000

-

-

17.

Cherebeţiu şi Pop

36476/03

07.02

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Durata excesivă a procedurilor judiciare; Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

15000

-

18.

Reuniunea de ajutor pentru înmormântare Fratelia

35803/03

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

600000

2000

1000

19.

Episcopia Română Unită cu Roma Oradea

26879/02

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitatea de a intra în posesia unui imobil naţionalizat, în situaţia în care reclamantul avea o hotărâre care îi recunoştea calitatea de proprietar

Restituirea unui imobil, ori 18000

2000

50

20.

Plastic ABC S.A.

32299/03

07.02

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

140000

2500

500

21.

SC Sefer S.A.

27784/04

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

-

2000

-

22.

Arsenovici

77210/01

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitate prelungită de a intra în posesia unor imobile retrocedate (deoarece imobilele erau închiriate în condiţiile OUG 40/1999)

-

-

-

23.

Şerbănescu

33945/04

07.02

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

Restituirea unui imobil, ori 575000

2500

-

24.

Tarik

75849/01

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitate prelungită de a intra în posesia unor imobile retrocedate (deoarece imobilele erau închiriate în condiţiile OUG 40/1999)

8000

-

25.

Mosoiu şi Păsărin

10245/02

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 98424

-

-

26.

Buttu şi Bobulescu Nr. 1

20517/02

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 126458

2000

-

27.

Buttu şi Bobulescu Nr. 2

20532/02

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 371658

2000

-

28.

Krajcsovics şi alţii

38023/02

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 220000

3000

-

29.

Iring

34783/02

07.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate şi respingerea acţiunilor în anulare a acestor contracte de vânzare

174000

2000

500

30.

Hussain

12338/02

14.02

Art. 3; Art. 5(1) lit. f

Anchetă ineficientă (art.3 – aspect procedural); detenţia ilegală a unui străin în vederea expulzării

-

2000

-

31.

Neamţiu

67007/01

14.02

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

10000

-

32.

Ion-Cetină şi Ion

73706/01

14.02

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

40602

8000

-

33.

Igna şi Igna (Valea)

1526/02; 1528/02

14.02

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

-

2000

-

34.

Fara

30142/03

14.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 90000

2000

-

35.

Haţiegan

25230/04

14.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

51000

2000

1500

36.

Dumitrescu (Nr. 1)

14019/05

14.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 50000

2000

-

37.

Butan şi Dragomir

40067/06

14.02

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

10000

-

38.

Driha

29556/02

21.02

Art. 1 P. 1; Art. 1 P. 1 + Art. 14

Impunerea unui impozit în mod ilegal (Legea 138/1999)

8000

-

39.

Vidu şi alţii

9835/02

21.02

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

Amână aplicarea art. 41

-

40.

Bock şi Palade

21740/02

21.02

Hotărâre prin care se pronunţă asupra satisfacţiei echitabile pentru încălcări constatate prin hot. din 15.02.2007 (Art. 1 P. 1)

Restituirea unui imobil, ori 750000

-

-

41.

SC Marolux SRL şi Jacobs[2]

29419/02

21.02

Art. 6(1)

Încălcarea accesului la o instanţă prin impunerea unor taxe de timbru în mod excesiv

-

5000

1915,14

42.

SC Parmalat SPA şi SC Parmalat Romania SA

37442/03

21.02

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

340000

3500

-

43.

Tulea

28282/04

21.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 190000

2000

-

44.

Johanna Huber

37296/04

21.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 170000

2000

-

45.

Pappszasz

25920/05

21.02

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către 46.stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 150000

2000

1600

46.

Varvara Stanciu

26533/05

21.02

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare


2000

600

47.

Strachinaru

40263/05

21.02

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

Executarea unei hot. judecătoreşti, ori 25000

2000

-

MARTIE

48.

Stoica

42722/02

04.03

Art. 3; Art. 13; Art. 14 + Art. 3

Rele tratamente aplicate unui minor din motive rasiale; anchetă ineficientă; încălcarea dreptului la un recurs efectiv prin imposibilitatea reclamantului de a contesta o decizie a procurorului militar care ancheta cazul; discriminare pe motive rasiale.

-

15000

2278

49.

Samoilă şi Cionca

33065/03

04.03

Art. 5(3); Art. 5(4); Art. 6(2)

Eşecul autorităţilor de a prezenta pe reclamanţi unui magistrat care să decide asupra legalităţii măsurii de arest(art. 5(3)); lipsa unui recurs efectiv împotriva măsuri privative de libertate; încălcarea prezumţiei de nevinovăţie

-

4000

650

50.

Burzo

75240/01

04.03

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la un proces echitabil prin neexaminarea anumitor argumente şi probe invocate de către reclamant; încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitae prelungită de a intra în posesia unor imobile retrocedate (deoarece imobilele erau închiriate în condiţiile OUG 40/1999)

9000

500

51.

Licu

35077/02

04.03

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hot. irevocabile şi definitive

-

-

-

52.

Cerăceanu (Nr. 1)

31250/02

04.03

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

1400

-

53.

Cîrstoiu

22281/05

04.03

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 120000

2000

-

54.

Vitan[3]

42084/02

25.03

Art.6(2); Art. 8

Încălcarea prezumţiei de nevinovăţie prin unele declaraţii oficiale; Încălcarea dreptului la respectarea corespondenţei de către autorităţile unui penitenciar.

-

2000

200

55.

Gaga

1562/02

25.03

Art. 6

Încălcarea dreptului la apărare prin judecarea reclamantului în lipsă (contumacie)

5000

2350[4]

APRILIE

56.

Varga

73957/01

01.04

Art. 5(1);

Art. 8

Detenţie ilegală; Încălcarea dreptului la respectarea domiciliului prin efectuarea unei percheziţii

-

5000

-

57.

Nemeti

37278/03

01.04

Art. 6(1)

Încălcarea accesului la o instanţă prin impunerea unor taxe de timbru în mod excesiv

4000

-

1680

58.

Tăculescu şi alţii

16947/03

01.04

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile;

Executarea unei hot. judecătoreşti, ori 5000

-

-

59.

Valentin Dumitrescu

36820/02

01.04

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

8000

900[5]

60.

Dekany

22011/03

01.04

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

3500

-

61.

Rosengen

70786/01

24.04

Art. 6(1); Art. 2 P. 4

Durata excesivă a procedurilor judiciare; încălcarea dreptului la liberă circulaţie (Art. 2 P. 4) prin impunerea, în cadrul unui proces penal, a interdicţiei de a părăsi localitatea.

-

3000

-

62.

Visan

15741/03

24.04

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin respingerea ca şi prescrisă a unei acţiuni a reclamantei, pe baza unei legi care nu era aplicabilă la momentul când reclamanta a intentat acţiunea

-

5000

-

63.

Petrea[6]

4792/03

29.04

Art. 3

Încălcarea art. 3 prin condiţiile de detenţie

-

3000

-

64.

Vasile

40162/02

29.04

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile;

10000

-

65.

Stancu

30390/02

29.04

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

10000

1000

66.

Spînu

32030/02

29.04

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului la un proces echitabil prin casarea hotărârii de achitare a reclamantei, iar în rejudecare nu au fost audiaţi martorii.

-

5000

-

MAI

67.

Georgescu

25230/03

13.05

Art. 3; Art. 6(1)

Rele tratamente suferite în custodia poliţiei; anchetă ineficientă; durata excesivă a procedurilor judiciare

-

8000

-

68.

Luca

1204/03

13.05

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

Executarea unei hot. judecătoreşti, ori 100000

5000

1000

69.

SC Editura Orizontului SRL

15872/03

13.05

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

45022,93 RON şi 50000

5000

-

IUNIE

70.

Draica

35102/02

03.06

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin nerestituirea integrală a unui teren, pentru care reclamantul avea un titlu pe baza Legii 18/1991

Amână aplicarea art. 41

-

71.

Dimitrescu

5629/03; 3028/04

10.06

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 210000

4000

-

72.

Deak[7]

19055/05

03.06

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

1000

300

73.

Halmagiu şi Bellu

10012/03

03.06

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 350000

4000

-

74.

SC Pilot Service Constanţa SA

1477/02

03.06

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile; încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile.

Amână aplicarea art. 41

-

75.

Lăpuşan

29723/03

03.06

Art. 5(3) ; Art. 5(4)

Eşecul autorităţilor de a prezenta pe reclamanţi unui magistrat care să decide asupra legalităţii măsurii de arest(art. 5(3)); lipsa unui recurs efectiv împotriva măsuri privative de libertate

-

1000

-

76.

Ioana Petrescu şi alţii

23635/04

03.06

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 150000

4000

150

77.

Mărioara Anghelescu

5437/03

03.06

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

Amână aplicarea art. 41

-

78.

Stoicuţa

20334/03

03.06

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 120000

2000

1000

79.

Galliani

69273/01

10.06

Art. 5(1) lit. f ; Art. 5(2) ; Art. 5(4)

Detenţia ilegală a unui străin în vederea expulzării; lipsa de informare a reclamantei despre motivele privării sale de libertate; lipsa unui recurs efectiv împotriva măsuri privative de libertate

-

-

-

80.

Temeşan[8]

36293/02

10.06

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare


1600

-

81.

Tase

29761/02

10.06

Art. 5(1); Art. 5(3); Art. 5(5)

Detenţie ilegală; eşecul autorităţilor de a prezenta pe reclamanţi unui magistrat care să decide asupra legalităţii măsurii de arest(art. 5(3)); lipsa compensaţiilor pentru detenţie ilegală

500

5000

-

82.

Irimia

12334/03

17.06

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive

Executarea unei hot. judecătoreşti, ori 20000

3000

-

83.

Matache şi alţii

38113/02

17.06

Hotărâre prin care se pronunţă asupra satisfacţiei echitabile pentru încălcări constatate prin hot. din 19.10.2006 (Art. 6(1) Art. 1 P. 1)

650000

-

84.

Nistorescu

15517/03

17.06

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

200000

2000

350

85.

Albu

8508/03

17.06

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 140000

2500

-

86.

Cone

35935/02

24.06

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive

1300

3500

-

87.

Iambor (Nr. 1)

64536/01

24.06

Art. 3; Art. 34

Rele tratamente aplicate în custodia Poliţiei; anchetă ineficientă; Încălcarea dreptului de a se adresa CEDO (art. 34) de către autorităţile din penitenciar

-

12000

-

IULIE

88.

Calmanovici

42250/02

01.07

Art. 5(1);

Art. 5(3);

Art. 6(1);

Art. 8;

Art. 3 P. 1

Detenţie ilegală; eşecul autorităţilor de a prezenta pe reclamanţi unui magistrat care să decide asupra legalităţii măsurii de arest(art. 5(3)); condamnarea penală a reclamantului în judecarea căi de atac fără audierea acesteia; încălcarea dreptului la respectarea vieţii private şi de familie prin interceptarea telefoanelor; încălcarea dreptului la vot (Art. 3 P. 1) prin impunerea interdicţiei de a vota ca şi sancţiune penală

-

12000

3000[9]

89.

Ioan

31005/03

01.07

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin nerestituirea unui teren, pentru care reclamantul avea un titlu pe baza Legii 18/1991

Amână aplicarea art. 41

-

90.

Toschina

9415/05

01.07

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare


6000


91.

Negulescu Elena

25111/02

01.07

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive

12000

-

92.

Creţu şi alţii

34877/02

08.07

S-a invocat încălcarea art.1 P. 1, Curtea a constatat că acest articol nu a fost încălcat

93.

Ţară Lungă

26831/03

08.07

Art. 1 P. 1;

Art. 1 P. 1 + Art. 14

Impunerea unui impozit în mod ilegal (Legea 138/1999)

3700

1000

-

94.

Stan şi Rosenberger

3113/02

17.07

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile prin care reclamanţilor li s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra unor imobile naţionalizate.

Restituirea unui imobil, ori 320000

-

-

95.

Burlacu şi alţii

3041/04

17.07

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care reclamanţilor li s-a recunoscut dreptul de proprietate (pe baza Legii 18/1991)asupra unor imobile naţionalizate

-

4500

-

96.

Mişcarea producătorilor agricoli pentru drepturile omului

34461/02

22.07

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

-

-

97.

Balcan

37380/03

29.07

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive

2000

400

98.

Teodorescu

29762/02

29.07

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care reclamantului i s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra unor terenuri pe baza Legii 18/1991; încălcarea principiului securităţii raporturilor juridicei prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

Executarea unei hot. judecătoreşti, ori 13226

2000

600

99.

Oancea şi alţii

5984/02

29.07

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitatea prelungită de a intra în posesia unor imobile retrocedate (deoarece imobilele erau închiriate în condiţiile OUG 40/1999)

3790

11000

-

100.

Moldoveanu

13386/02

29.07

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care reclamantul era îndreptăţit la anumite drepturi băneşti

19000

3000

100

101.

Ocneanu

32019/03

29.07

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive

Executarea unei hot. judecătoreşti, ori 3500

-

-

102.

Gheorghe şi Maria Dumitrescu

6373/03

29.07

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

-

-

103

Mitrea

26105/03

29.07

Art. 6(1)

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

-

3000

500

SEPTEMBRIE

104.

Cuc Paşcu

36157/02

16.09

S-a invocat încălcarea art.10 (condamnarea penală a unui jurnalist pentru insultă), Curtea a constatat că acest articol nu a fost încălcat.

105.

Lamarche

21472/03

16.09

S-a invocat încălcarea art.6(1) (refuzul instanţelor de a permite reclamantei să se constituie parte civilă într-un proces penal), Curtea a constatat că acest articol nu a fost încălcat.

106.

Bercaru

8870/02

16.09

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare


2000

1000

107.

Maria Peter şi alţii

54369/00

16.09

Hotărâre prin care se pronunţă asupra satisfacţiei echitabile pentru încălcări constatate prin hot. din 31.05.2007 (Art. 6(1); Art. 1 P. 1)

48600

10000

-

108.

Păunoiu

32700/04

16.09

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

700

500


Petrulian Ioanovici

30307/02

16.09

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitatea de a intra în posesia unui imobil retrocedat

Restituirea unui imobil, ori 151780

2500

300

109.

Tehleanu

1578/03

16.09

Art. 1 P. 1; Art. 1 P. 1 + Art. 14

Impunerea unui impozit în mod ilegal (Legea 138/1999)

2000

1000

1300

110.

Amurariţei

4351/02

23.09

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive

500

-

111.

Dumitrescu (Nr. 2)

29517/02

23.09

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitate prelungită de a intra în posesia unor imobile retrocedate (deoarece imobilele erau închiriate în condiţiile OUG 40/1999)

7000

-

112.

Zainescu

26832/04

23.09

Art. 1 P. 1; Art. 1 P. 1 + Art. 14

Impunerea unui impozit în mod ilegal (Legea 138/1999)

5300

1000

-

113.

Tripon (Nr. 1)

36942/03

23.09

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive

-

2000

-

114.

Tripon (Nr. 2)

4828/04

23.09

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive

-

2000

-

115.

Urbanovici

24466/03

23.09

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

-

-

-

116.

Samoilă şi alţii

14073/03

23.09

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive

-

800

550

117.

Cloşcă

6106/04

30.09

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive

-

3000

-

118.

Drăgănescu

29301/03

30.09

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

2600

-

119.

SC Comprimex SA

32228/02

30.09

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

1200

-

120.

Nicolae Constantinescu

10277/04

30.09

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

2600

-

121.

Crăciun

5512/02

30.09

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

7200

-

122.

Duţă

29558/02

30.09

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

6500

-

123.

Piştireanu

34860/02

30.09

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive

-

8000

-

124.

Filipescu

34839/03

30.09

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 595000

2000

3000

125.

Constantin Popescu

5571/04

30.09

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitatea de a intra în posesia unui imobil retrocedat

Emiterea unor titluri de proprietate reclamantului, ori 22500

2000

100

126.

Ana şi Ioan Radu

24977/03

30.09

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive

-

1600

100

127.

Gaciu

4630/03

30.09

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

5000

500

OCTOMBRIE

128.

Friedrich

18108/03

07.10

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

45000

-

-

129.

Dobrescu

3565/04

07.10

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 500000

2000

-

130.

Marcel Roşca

1266/03

07.10

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitate prelungită de a intra în posesia unor imobile retrocedate (deoarece imobilele erau închiriate în condiţiile OUG 40/1999)

8000

-

131.

Craiu

2662/02

07.10

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

2000

-

132.

Grigoraş

19188/03

07.10

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 36000

4000

2500

133.

Barb

5945/03

07.10

Art. 10

Încălcarea dreptului la liberă exprimare prin condamnarea reclamantului la amendă penală pentru calomnie prin presă.

19,88

1000

1781

134.

Dragalina

17268/03

14.10

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

Amână aplicarea art. 41

140

135.

Iordache

6877/02

14.10

Art. 6(1); art. 8(1); Art. 13

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin impunerea unor taxe de timbru în mod excesiv; ingerinţă nejustificată în dreptul la viaţa privată şi de familie a reclamantului prin interzicerea drepturilor părinteşti; încălcarea art. 13 prin inexintenţa vreunei căi de atac de a contesta măsura de interzicere

-

9000

4650

136.

Petrina

78060/01

14.10

Art. 8

Încălcarea dreptului la respectarea reputaţiei prin anumite afirmaţii în presă despre reclamant

-

5000

-

137.

Maria Dumitrescu şi Sorin Mugur Dumitrescu

7293/02

14.10

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitate prelungită de a intra în posesia unor imobile retrocedate (deoarece imobilele erau închiriate în condiţiile OUG 40/1999)

8000

855

138.

Megheleş şi Popa

28266/05

14.10

Art. 6(1)

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

-

5000

3500

139.

Hanganu

12848/05

14.10

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

-

4000

100

140.

Weigel

35303/03

14.10

Hotărâre prin care se pronunţă asupra satisfacţiei echitabile pentru încălcări constatate prin hot. din 08.03.2007 (Art. 1 P. 1)

Restituirea unui imobil, ori 85000

2000

1360

141.

Vînătoru

18429/02

14.10

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitate prelungită de a intra în posesia unor imobile retrocedate (deoarece imobilele erau închiriate în condiţiile Legii 17/1994)

10000

1000

142.

Prodanof şi alţii (Nr. 2)

6079/02

14.10

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitatea de a intra în posesia unui imobil naţionalizat, deoarece aceasta a fost trecut în proprietatea publică a statului

-

6000

-

143.

Folea

34434/02

14.10

Art. 6(1);

Art. 10

Ingerinţa nejustificată în dreptul reclamantului la liberă exprimare prin condamnarea penală a acestuia pentru calomnie prin presă; încălcarea accesului la un tribunal prin refuzul instanţelor de a accepta “proba verităţii”

-

3000

1663[10]

145.

Chiorean

20535/03

21.10

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 90000

5000

-

146.

Dragomir

31181/03

21.10

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

230000

4000

800

NOIEMBRIE

147.

Jantea

29798/03

04.11

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitate de a intra în posesia unor imobile retrocedate

15000

7200

148.

Bota

16382/03

04.11

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

14000

2000

-

149.

Orha

1486/02

04.11

Hotărâre prin care se pronunţă asupra satisfacţiei echitabile pentru încălcări constatate prin hot. din 12.10.2006 (Art. 6(1), Art. 1 P. 1)

Curtea constată că părţile s-au înţeles

150.

Anghelescu (Nr. 2)

14578/03

04.11

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitate prelungită de a intra în posesia unor imobile retrocedate (deoarece imobilele erau închiriate în condiţiile OUG 40/1999)

15000

700

151.

Văcăruş

1012/02

04.11

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

-

-

152.

Mihaiu

42512/02

04.11

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului la un proces echitabil prin condamnarea reclamantului de către instanţa de recurs, fără audierea personală a acestuia, în condiţiile în care instanţa de fond l-a achitat

-

-

-

153.

Olimpia-Maria Teodorescu

43774/02

04.11

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 430000

3000

1000

154.

Niţă

10778/02

04.11

Art. 3

Rele tratamente aplicate în custodia Poliţiei; anchetă ineficientă

-

7000

450

155.

Deak

42790/02

04.11

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin imposibilitatea reclamantului de a contesta în instanţă o decizie administrativă privind stabilirea unor drepturi de pensie

-

2500

-

156.

Zaharia

26835/03

04.11

Art. 1 P. 1; Art. 1 P. 1 + Art. 14

Impunerea unui impozit în mod ilegal (Legea 138/1999)

2200

1000

-

157.

Aurel Radu

26838/03

04.11

Art. 1 P. 1; Art. 1 P. 1 + Art. 14

Impunerea unui impozit în mod ilegal (Legea 138/1999)

1800

1000

-

158.

Iancu Alexandru Vasiliu

26833/03

04.11

Art. 1 P. 1; Art. 1 P. 1 + Art. 14

Impunerea unui impozit în mod ilegal (Legea 138/1999)

2500

1000

-

159.

Văsui

26834/03

04.11

Art. 1 P. 1; Art. 1 P. 1 + Art. 14

Impunerea unui impozit în mod ilegal (Legea 138/1999)

5200

1000

-

160.

Dinu[11]

6152/02

04.11

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

-

6000

1500

161.

Lupaşcu

14526/03

04.11

Art. 3

Rele tratamente aplicate în custodia Poliţiei; anchetă necorespunzătoară

-

7000

-

162.

Gingis

35955/02

04.11

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 46000

-

-

163.

Bacso

3293/03

04.11

Art. 6(1)

Încălcarea dreptului la acces la o instanţă prin respingerea de către instanţe a cererii reclamanţilor de anulare a unor contracte de vânzare – cumpărare încheiate de stat cu terţe persoane cu privire la anumite imobile naţionalizate

-

5000

900

164.

Savu

19982/04

04.11

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

Repunerea reclamantului în situaţia anterioară anulării hot. definitive şi irevocabile

3000

300

165.

Delca

25765/04

04.11

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

-

-

-

166.

Ernest

2230/02

04.11

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

-

5000

-

167.

Bone

12776/06

04.11

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitatea de a intra în posesia unui imobil naţionalizat pentru care avea o hot. definitivă şi irevocabilă.

65000

4000

-

168.

Kerekes

2736/002

13.11

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitate prelungită de a intra în posesia unor imobile retrocedate (deoarece imobilele erau închiriate în condiţiile OUG 40/1999)

15000

1000

169.

Hagiescu şi alţii

7901/02

13.11

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin imposibilitatea pornirii unei acţiuni în revendicare cu privire la un imobil naţionalizat, deoarece imobilul a fost trecut în proprietatea publică a statului; Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitatea de a intra în posesia unui imobil naţionalizat pentru care avea o hot. definitivă şi irevocabilă.

Amână aplicarea art. 41

-

170.

Dreptu

19835

13.11

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin refuzul autorităţilor de a anula un contract de vânzare – cumpărare cu privire la un bun naţionalizat, în condiţiile în care s-a recunoscut caracterul ilegal al naţionalizării

Restituirea unui imobil, ori 320000

5000

-

171.

Reichardt

6111/04

13.11

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 120000

4000

-

172.

Preoteasa

40335/02

13.11

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

Punerea în posesie a reclamantului cu privire la un teren, ori 10455

4800

-

173.

Ranete

26837/03

13.11

Art. 1 P. 1; Art. 1 P. 1 + Art. 14

Impunerea unui impozit în mod ilegal (Legea 138/1999)

1000

1000

-

174.

Poppov

26837/03

13.11

Art. 1 P. 1; Art. 1 P. 1 + Art. 14

Impunerea unui impozit în mod ilegal (Legea 138/1999)

5100

1000

-

175.

Onofrei

26841/03

13.11

Art. 1 P. 1; Art. 1 P. 1 + Art. 14

Impunerea unui impozit în mod ilegal (Legea 138/1999)

4600

1000

-

176.

Moroianu şi alţii

25008/05

13.11

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

Restituirea unui imobil, ori 420000

2000

3284

177.

Enescu şi SC Editura Orizontului SRL

9585/04

25.11

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

6500

-

178.

Trifu

1242/02

25.11

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitatea prelungită de a intra în posesia unor imobile retrocedate (deoarece imobilele erau închiriate în condiţiile OUG 40/1999)

20000

1500

179.

Surtea

24464/03

25.11

Art. 6(1);

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

-

800

-

180.

Ghica

77211/01

25.11

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

-

4000

-

181.

Toşcuţa şi alţii

36900/03

25.11

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin anularea unor titluri de proprietate emise pe baza Legii 18

Amână aplicarea art. 41

4000

182.

Paicu

24714/03

25.11

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

-

-

-

DECEMBRIE

183.

Predescu

21447/03

02.12

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin aprobarea autorităţilor a unui contract de vânzare – cumpărare cu privire la un bun naţionalizat, în condiţiile în care s-a recunoscut caracterul ilegal al naţionalizări

15000

1500

200

184.

Dobranici

27448/02

02.12

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

-

7000

2000

185.

SC Ruxandra Trading SRL

28333/02

02.12

Hotărâre prin care se pronunţă asupra satisfacţiei echitabile pentru încălcări constatate prin hot. din 12.07.2007 (Art. 6(1), Art. 1 P. 1)

Executarea unei hot. judecătoreşti, ori 200000

-

-

186.

Apahideanu

19895/02

02.12

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

4000

-

187.

Petre Ionescu

12534/02

02.12

Art. 6(1)

Durata excesivă a procedurilor judiciare

-

1500

-

188.

Giuglan şi alţii

3834/04

02.12

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

Restituirea unui imobil, ori 75000

22000

200

189.

Viaşu

75951/01

09.12

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin nepunerea în aplicare a 2 decizii a Comisiei judeţele de aplicare a Legii 18/1991

115000

-

-

190.

Popescu şi Dimeca

17799/03

09.12

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

179000

4000

-

191.

Cărpineanu şi alţii

26356/02

09.12

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitatea de a obţine compensaţii pentru un imobil naţionalizat

570000

5000

-

192.

Ciocan şi alţii

6580/03

09.12

Art. 6(1);

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

-

5200

-

193.

Pintilie

30680/03

09.12

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

Restituirea unui imobil, ori 75000

7500

-

194.

Popa Lucreţia şi alţii

13451/03

09.12

Art. 6(1); Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului de acces la o instanţă şi a dreptului la respectarea proprietăţii prin neexecutarea unei hot. judecătoreşti definitive şi irevocabile

Restituirea unui imobil, ori 6500

7200

-

195.

Moroianu

16304/04

09.12

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin vânzarea de către stat, a unor imobile naţionalizate

-

-

-

196.

Rupa (Nr. 1)

58478/00

16.12

Art. 3; Art. 3 + Art. 13; Art. 5(1); 5(3); 5(5); Art. 6(1); 6(2); 6(3) lit. c; Art. 8

Condiţii de detenţie care nu respectă exigenţele art.3; absenţa asistenţei medicale în timpul detenţiei; rele tratamente aplicate în custodia Poliţiei; anchetă necorespunzătoare; detenţie ilegală; eşecul autorităţilor de a prezenta pe reclamanţi unui magistrat care să decide asupra legalităţii măsurii de arest(art. 5(3)); imposibilitatea de a obţine compensaţii pentru detenţie arbitrară; încălcarea dreptului la un proces echitabil prin condamnarea reclamantului numai pe baza unor declaraţii ale unor poliţişti şi prin refuzul administrării anumitor probe încălcarea prezumţiei de nevinovăţie; încălcarea dreptului la apărare

-

30000

11374[12]

197.

Postolache

24171/02

16.12

Art. 1 P. 1

Încălcarea dreptului la respectarea proprietăţii prin imposibilitate prelungită de a intra în posesia unor imobile retrocedate (deoarece imobilele erau închiriate în condiţiile OUG 40/1999)

5000

-

198.

Popescu Sergiu

4234/04

16.12

Art. 6(1)

Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridicei prin admiterea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri definitive şi irevocabile

-

5000

400
[1] Aici nu sunt luate în calcul deciziile de admisibilitate/inadmisibilitate pronunţate de Curte, nici cele prin care se constată radierea unei cauze aflată pe rol prin rezolvarea ei pe cale amiabilă.

[2] Trimis la Marea Cameră

[3] Trimis la Marea Cameră

[4] Din care 850 Euro pentru Consiliul Europei pentru asigurarea asistenţei juridice

[5] Din care 250 Euro pentru cheltuieli ocazionate de procesele din România, 650 Euro ocazionate de procedurile în faţa CEDO

[6] Trimis la Marea Cameră

[7] Această hotărâre a fost pronunţată împotriva României şi a Regatului Unit. Referitor la satisfacţie echitabilă, redăm aici partea din dispozitivul hotărârii, referitoară la statul român.

[8] Trimis la Marea Cameră

[9] Din care 888,74 Euro se plăteşte direct avocatului reclamantului

[10] Din care 1650 se plăteşte direct avocatului reclamantului.

[11] Această hotărâre a fost pronunţată împotriva României şi Franţei. Referitor la satisfacţie echitabilă, redăm aici partea din dispozitivul hotărârii, referitoară la statul român.

[12] Sumă care se plăteşte direct avocatului reclamantului (în speţă Monica Macovei)

Comentarii

  1. suma exorbitanta ar trebui sa ridice multe intrebari!!! si sa nu uitam ca aceasta suma este rezultatul unui singur an de procese le CEDO!!!FELICITARI!!!

    RăspundețiȘtergere

Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…

RAMANAUSKAS ÎMPOTRIVA LITUANIEI, CEREREA NR. 74420/01, HOT. DIN 05.02.2008 - AGENT PROVOCATOR - PROCES ECHITABIL

Domnul Kestas Ramanauskas cetăţean Letonia, născut in 1966 in Kaišiadorys.


ÎN FAPT

Kestas a fost abordat de AZ în vederea achitării lui VS contra sumei de 3000 dolari americani.
Prima dată Kestas a refuzat însă după ce AZ a reiterat oferta de câteva ori, Kestas a acceptat.
Guvernul a susţinut că VS şi AZ au negociat mita cu Domnul Kestas din proprie iniţiativă şi înainte de a anunţa autorităţile.
AZ era ofiţer în cadrul Ministerului de Interne într-o unitate specializată pe anticorupţie (STT) a procedat la informarea superiorilor săi în legătură cu faptul ca Domnul Kestas a acceptat mita.
La 26 Ianuarie 1999 STT a introdus o cerere în faţa adjunctului procurorului general în vederea aprobării unui model de conduită penală simulate. Cererea a fost aprobata la 26 Ianuarie 1999 şi justificată în baza informaţiilor operaţionale adunate de STT. Documentul a fost semnat de adjunctul procurorului general la 27 Ianuarie 1999, aceasta constituind forma finală a documentului.
La data de 11 Februarie 1…