Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din noiembrie, 2008

Ghica vs. România, cererea nr. 77211, hotărârea din 25 noiembrie 2008

În fapt Reclamanta, Georgeta Ghica s-a născut în 1946, ea a sesizat Curtea la data de 27 aprilie 2001. Prin hotărârea din 20 noiembrie 1995, Tribunalul Bucureşti a admis o cererea a reclamantei, prin care aceasta , în contradictoriu cu Consiliul Local Bucureşti, urmărea restituirea unui teren de 337,50 metri pătraţi din Bucureşti. În paralel, la data de 8 octombrie 1996, printr-o hotărâre a Guvernului, o parte din terenul dobândit de reclamantă a fost trecut în proprietatea publică a statului. Printr-o dispoziţie a primarului din 6 iunie 1996, reclamanta a fost pusă în posesia unei părţi din terenul în cauză (227,71 metri pătraţi), cu menţiunea că restul terenului se află în proprietatea Regiei Autonome a Administraţiei Patrimoniului şi Protocolului de Stat (R.A.P.P.S.). La data de 2 decembrie 1998, reclamanta a promovat o acţiune la Tribunalul Bucureşti împotriva R.A.P.P.S prin care a cerut restul terenului. Tribunalul a respins cererea (26 ianuarie 2000), hotărâre confirmat

Cauza IAMBOR împotriva României (Hotărârea CEDO din 24.06.2008)

Aplicarea de rele tratamente; obligaţia pozitivă de a asigura un tratament medical adecvat şi imediat În fapt , 1 . Reclamantul Simion Iambor este cetăţean român, născut în 1958 în localitatea Beba-Veche. În anul 2000 acesta a sesizat Curtea europeană, susţinând în principal încălcarea articolului 3 din Convenţie care interzice aplicarea de rele tratamente. 2 . Evenimentele din cauză au fost generate de o plângere îndreptată împotriva reclamantului Iambor de către un vecin al său (Viorel C) care-l acuza de tentativă de furt şi violare de domiciliu la data de 4 aprilie 1999. La aceeaşi dată victima a fost la postul de poliţie din Comuna Beba Veche, judeţul Timiş . Aici reclamantul susţine că a fost bătut de mai multe persoane inclusiv de către poliţistul Costel L. 3 . Ca urmare a reclamaţiilor solicitantului, la parchetul militar teritorial Timişoara a fost deschis Dosarul 573/P/1999 împotriva agentului de poliţie Costel L., şi a celorlalte trei persoane acuzate de aplicarea

Enescu şi Editura Orizontului SRL vs. România, cererea nr. 9585/04, hotărârea din 25 noiembrie 2008

Casarea unei hotărâri definitive şi irevocabile ca urmare a unei căi de atac extraordinare – principiul securităţii juridice – dreptul la un proces echitabil – dreptul la respectarea proprietăţii - În fapt Primul reclamant, este directorul unei edituri, care este al doilea reclamant, o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Bucureşti. La data de 18 decembrie, D.C., traducătoarea în limba română a romanului Shogun, de James Clawell, a publicat în ziarul România liberă un articol intitulat „Un traducător acuză”, în care aceasta a susţinut unele afirmaţii despre relaţia contractuală pe care o avea cu editura, adică cu al doilea reclamant în cauză. A afirmat că editura nu respectase un contract încheiat cu ea, cu privire la traducerea unui roman şi că a publicat un plagiat al acestui roman. A mai susţinut că a intentat un proces civil împotriva editurii, dar directorul editurii o ameninţare şi a încercat stoparea procedurilor judiciare. La

Cauza LUPAŞCU împotriva României (Hotărârea CEDO din 04.11.2008)

Interdicţia supunerii la rele tratamente; obligaţia efectuării unei anchete efective; poliţişti În fapt, 1. În anul 2003, Curtea a înregistrat cererea reclamantului Ion Lupaşcu, de cetăţenie română, prin care acesta reclama faptul că a fost supus de către poliţie unor tratamente contrare articolului 3 din Convenţia europeană, precum şi că nu a beneficiat de o anchetă efectivă în cazul plângerii îndreptate împotriva respectivilor poliţişti. 2. În septembrie 1997 reclamantul s-a certat cu d-na C. şi i-a aplicat mai multe lovituri, inclusiv i-a sustras, conform plângerii doamnei C., o plasă cu peşte. Conform unui raport de expertiză efectuat mai târziu, urmare a loviturilor aplicate doamnei C., aceasta a suferit de anumite complicaţii ale unei boli cronice pe care o avea şi care, în final a condus la decesul doamnei C. În luna martie 1998. 3. La 11 noiembrie 1997, orele 645, trei echipe de poliţişti şi jandarmi echipaţi cu arme au înconjurat imobilul reclamantului în temeiul unui manda

Cauza Yeloyev împotriva Ucrainei (Hotărârea CEDO din 6.11.2008)

habeas corpus; dreptul la un proces echitabil; lungimea procedurilor; absenţa unei decizii de menţinere în stare de detenţie În fapt, 1. Reclamantul Alexandr Vladimirovich Yeloyev s-a adresat la 18 martie 2002 Curţii europene solicitând în principal să se constate că deţinerea sa anterioară judecării cauzei a fost ilegală şi excesiv de lungă, deoarece nu a existat o examinare a legalităţii detenţiei şi durata procedurilor împotriva lui a fost excesivă. 2. În perioada 1995-1996 a fost declanşată cercetarea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală de către persoane aflate la conducerea societăţii comerciale administrată de reclamant. Deşi reclamantul beneficia de o anumită imunitate generată de poziţia politică pe care o deţinea în Consiliul Regional din Kharkiv, totuşi la 30 ianuarie 1996 organele de poliţie au declanşat procedurile penale împotriva acestuia. În octombrie 1996 Procurorul regional din Kharkiv a solicitat Consiliului ridicarea imunităţii reclam

Cauza Hagiescu şi alţii împotriva României, cererea nr. 7901/02, hotărârea din 13 noiembrie 2008

Dreptul de acces la o instanţă, art. 6(1) – Dreptul la respectarea proprietăţii, art. 1 din Protocolul 1 – Decretul 92/1950 – respectarea autorităţii de lucru judecat a unei hotărâri definitive şi irevocabile – art. 16 din Legea 10/2001 În fapt Reclamanţii (3 la număr) sunt moştenitorii foştilor proprietari a unui imobil naţionalizat din Bucureşti, pe baza Decretului 92 din 1950. Reclamanţii la data de 4 mai 1994 au obţinut o hotărâre judecătorească de la o judecătorie din Bucureşti, pronunţată în contradictoriu cu Consiliul General Bucureşti şi Ministerul Educaţiei, prin care instanţa a statuat că naţionalizarea nu s-a efectuat în condiţiile Decretului 92/1950, deoarece ascendenţii reclamanţilor în mod greşit au fost incluşi în categoria persoanelor vizate de Decret. Hotărârea a devenit definitivă, prin respingerea căi de atac formulat de instituţiile menţionate, pentru nerespectarea unor exigenţe de formă. Reclamanţii, la 17 martie 1999, pe baza Codului Civil au pornit o

Cauza Kerekes vs. România, cererea nr. 2736/02, hotărârea din 13 noiembrie 2008

Dreptul la respectarea proprietăţii, Art. 1 din Protocolul 1. – naţionalizare pe baza Decretului 92/1950 – acţiune de revendicare admisă – contract de închiriere încheiat de Consiliul local cu terţi după ce imobilul era în revendicare – inabilitatea reclamanţilor de a obţine evacuarea unor chiriaşi Reclamanţii, Nicolae Kerekes şi Zita – Marta Kerekes s-au născut în 1952 respectiv 1949 şi trăiesc în Târgu – Mureş În fapt Reclamanţii, la data de 11 mai 1995 au introdus o acţiune în revendicare la Judecătoria Târgu-Mureş, prin care au urmărit retrocedarea unui imobil naţionalizat pe baza Decretului 92/1950. Între timp, Consiliul local Târgu-Mureş – pârât în cauză – a încheiat un contract de închiriere pe un an cu V.E. şi V.A., contract care avea ca obiect o parte din imobilul revendicat de reclamanţi. Printr-o hotărâre din 24 septembrie 1997, instanţa a admis cererea reclamanţilor, iar această hotărâre a rămas definitivă la 17 decembrie 1997 prin neexercitarea căilor de atac. C

Cauza Zhechev vs. Bulgaria (cererea nr. 57045/00), hotărârea din 21 iunie 2007

Click aici pentru varianta .pdf a cauzei. Dreptul la liberă asociere art. 11 – ingerinţă – refuzul înregistrării unei asociaţii pe motiv că urmăreşte scopuri politice – necesară într-o societate democratică- justificare rezonabilă şi suficientă În fapt Reclamantul este preşedintele asociaţiei „Societate Civilă pentru Interes bulgar, Demnitate Naţională, Uniune şi Integrare – pentru Bulgaria” (în continuare asociaţia), asociaţie fondată la data de 19 decembrie 1996. Asociaţii au adoptat un statut, din care urmează câteva pasaje: 1. Asociaţia este o organizaţie patriotică, bulgară şi non-profit. Va fi DEMOCRATICĂ în formă şi NAŢIONALĂ în conţinut. OBIECTIVE: luminare în masă istorică şi morală, societală şi politică, culturală şi educaţională, ştiinţifică, sport şi tehnică, publicitară, caritabilă şi orice alte activităţi care nu sunt interzise de lege asociaţiilor non-profit. 2. Asociaţia este fondată cu scopul de a înălţa spiritul bulgar, de a proteja interese b

CAUZA MIHAIU împotriva ROMÂNIEI (HOTĂRÂREA CEDO din 04/11/2008)

Dreptul la un proces echitabil; libertatea de exprimare În fapt, 1. În anul 2002 domnul Liviu Georgică Mihaiu s-a adresat Curţii europene pretinzând că i-au fost încălcate drepturi garantate de Convenţie, drepturi exercitate de acesta în contextul profesiei sale de jurnalist. 2. Reclamantul a publicat în august 1999 în Academia Caţavencu un articol prin care critica stilul populist al scrierilor redactorului şef al cotidianului Adevărul, domnul D.T. În articolul său, intitulat „Cuvântul care înTINUează idealurile”, titlu care făcea referire la numele redactorului şef (Dumitru Tinu), reclamantul a făcut referire la maniera prin care D.T. critica zelul autorităţilor române de a restitui bunurile aparţinând familiei monarhice în raport cu restul populaţiei. În articol exista şi o fotografie care prezenta o mână cu un ceas Bulgari, apreciindu-se că acel ceas ar fi dovada corupţiei ziariştilor prezenţi la o anumită reuniune. 3. D.T. a formulat plângere penală împotriva reclamantului

Cauza Bota împotriva României. Hotărârea CEDO din 4 noiembrie 2008

Dreptul la un proces echitabil; dreptul la respectarea proprietăţii private; dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori În fapt, 1. Domnul Pompiliu Bota, de cetăţenie română, s-a adresat Curţii europene la data de 9 mai 2003, solicitând în principal să se constate încălcarea articolului 6(1) din Convenţie privind procesul echitabil şi a articolului 1 din Protocolul 1 la Convenţie privind respectarea proprietăţii private, precum şi a articolului 4 din Protocolul 7 la Convenţie privind dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori. 2. Reclamantul a fost asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată, iar la data de 5 mai 1996 a dispus distrugerea unei cantităţi de ţigări şi băuturi alcoolice în valoare de 130.855.637 lei, deoarece legea impunea această obligaţie tuturor comercianţilor care aveau marfă neînregistrată conform noilor cerinţe prevăzute de Ordonanţa nr. 23/1995. Înregistrarea în contabilitate a distrugerii mărfii a avut drept consecinţ

Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs împotriva Agatisului

Stimati participanti, aici gasiti cauza dela concursul FIAT JUSTITIA 2008. Va dorim succes in pregatire. Cauza Fiat justitia 2008 pdf Cauza Fiat Justitia 2008 doc Va reamintim ca in perioada 3-7 noiembrie puteti trimite la adresa de mail a Cercului (iusiuventutis2008@yahoo.com) un numar de 3 intrebari legate de cauza. Întrebările trebuie să vizeze exclusiv cazul practic şi nu trebuie să fie confuze. Nu trebuie să existe mai multe întrebări într-o singură frază. Nu se va răspunde la întrebările pe care organizatorii le consideră anu avea legătură cu cazul. Răspunsurile la toate întrebările vor fi trimise echipelor prin e-mail. Fiti atenti, pentru ca intrebarile reprezinta un foarte bun prilej de a elucida amanunte din cauza.