Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din septembrie, 2008

Licenţă XX. Citarea bibliografică. Revistele.

II. Revistele Sistemul de citare al revistelor se poate evidenţia prezentând trei moduri diferite ale aceluiaşi articol: Iorgovan, Antonie, „Consideraţii teoretice pe marginea unor soluţii ale instanţelor de contencios administrativ”, Revista de drept public 1 (SN), ianuarie-martie 2006: 73-88. Iorgovan, Antonie, „Consideraţii teoretice pe marginea unor soluţii ale instanţelor de contencios administrativ”, Revista de drept public 1 (SN), pp. 73-88. Iorgovan, Antonie, Consideraţii teoretice pe marginea unor soluţii ale instanţelor de contencios administrativ , „Revista de drept public”, ianuarie-martie 2006, p.73-88. Să observăm primul şi al treilea. Primul pune articolul între ghilimele şi revista în cursiv, al treilea pune articolul în cursiv şi revista între ghilimele. De ce este preferabil primul? Pentru că permite imediat să înţelegem că „Consideraţii teoretice pe marginea unor soluţii ale instanţelor de contencios administrativ” nu este o carte, ci un text scurt. Articolele

Pregătire pentru magistratură

Stimaţi studenţi, Cercul Ius Iuventutis organizează în această perioadă întâlniri de pregătire pentru examen în magistratură. Această iniţiativă este o provocare şi pentru Cercul de drept Ius Iuventutis, însă cu ajutorul dvs. o vom scoate la capăt. Iniţiativa are la bază dorinţa de a ne îndeplini cu toţii datoria, astfel cum o datorie trebuie să se reflecte în finalitatea îndeplinirii ei: prin rezultate. Ca urmare, se deschide o nouă perspectivă pentru membrii Cercului Ius Iuventutis: necesitatea orientării studenţilor care îşi doresc să devină magistraţi. Pentru atingerea obiectivelor va exista un program lunar de întâlniri, iar participanţii trebuie să fie studenţi din anii terminali ai Universităţii Petru Maior, ori absolvenţi ai acestei Universităţi. Excepţiile trebuie aprobate de preşedintele Cercului. În fiecare lună va fi afişat un orar de pregătire, iar cu prilejul întâlnirilor vor fi date teste grilă, vor fi corectate şi explicate ulterior subiectele. Detalii despre program po

Licenţă IX. Citarea bibliografică. Cărţile

I. Cărţile Rele practici: Tudor, D., „Drept constituţional şi instituţii politice”, Bucureşti, 2000. Citarea e greşită din următoarele motive: - se precizează doar iniţiala numelui propriu al autorului. Iniţiala nu ajunge, pentru că o persoană se identifică prin nume şi prenume şi, totodată, pot fi mai mulţi autori cu aceleaşi prenume şi aceeaşi iniţială. Cu atât mai mult cu cât, realitatea demonstrează, deseori profesia se menţine în familie, astfel că poate fi, spre exemplu, tată şi fiu cu aceleaşi iniţiale, dar cu prenume apropiate, de genul : Costin şi Constantin; Ion şi Iancu; Dan şi Dragoş ş.a. ! - redarea titlului unei cărţi nu trebuie inserată între ghilimele, mai ales că există o practică de a reda titlurile de revistă sau de articole dintr-o revistă între ghilimele. Mai corect era dacă s-ar fi redat tot titlul cu majuscule, astfel cum apare pe coperta cărţii: DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE - oricum, este foarte util să se precizeze n

Profesorul Eugen Herovanu

Profesorul Eugen Herovanu este unul dintre promotorii disciplinei „ Procedura civilă ” în ţara noastră, fiind în perioada începutului de secol XX profesor la Facultatea de Drept şi decan al Baroului Iaşi. Domnia sa a scris Tratatul teoretic şi practic de procedură civilă , prima ediţie fiind apărută în anul 1914 . Cuvântul înainte la prima ediţie lămureşte în parte intenţia noastră de a-l reda în paginile acestui blog, însă îndeosebi trebuie să se observe maniera în care autorul explică rostul formelor în domeniul dreptului. Publicând aici prefaţa domnului Herovanu la tratat, nu facem altceva decât să participăm şi noi la dovedirea împlinirii cuvintelor lui M.B. Cantacuzino adresate maestrului cu referire la munca sa de elaborare a tratatului: „Du-ţi, prin urmare, munca pînă la capăt, „cu inima uşoară şi cu voe bună”, şi fii fără grijă: ea nu va fi perdută”. Prefaţa primei ediţii Era o vreme când

premiul cel mare: 5000 Euro

Stimaţi studenţi, Cu ocazia acestui început de an universitar, precum transhumanţa din balada Mioriţa - am citat pe cineva, Cercul de drept Ius Iuventutis devine aproape vizibil şi palpabil. Acest anunţ îi priveşte îndeosebi pe acei studenţi pe care încă nu-i cunoaştem, dar am vrea să-i cunoaştem. Pentru acest motiv, trebuie să ştiţi că există două concursuri internaţionale de prestigiu, care presupun participarea unor pledanţi fie la Haga (concursul Telders), fie la Washington (concursul Jessup). Ambele se desfăşoară primăvara, în lunile martie-aprilie. Pentru a participa este nevoie în principiu de cel puţin 4 studenţi care să cunoască bine limba engleză. Date despre concurs găsiţi pe google dacă veţi căuta. Detalii despre pregătirea pentru acest concurs puteţi obţine de la preşedintele Cercului, lectorul Adrian Boantă. Pentru a participa la faza internaţională trebuie să câştigi faza naţională a concursului, ceea ce este foarte greu atât din punct de vedere al nivelului de pregătire

CEDO: CAUZA TRIPON ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI, HOTĂRÂRE DIN 23.09.2008, CEREREA NR. 36942/03

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat încă o hotărâre împotriva României, în care a constatat că procedura recursului în anulare - în prezent abrogată - încalcă dreptul la un proces echitabil dreptul la un proces echitabil - anularea unei hotărâri definitive și irevocabile - art. 1 protoculul 1, dreptul la respectarea proprietății - acțiunile drept ”bunuri” în sensul Convenției. ÎN FAPT Reclamantul, domnul Vasile Tripon, s-a născut în 1945 și locuieste în Germania. La data de 12 noiembrie 1996, Reclamantul a cumpărat acțiuni la o societate românească și la 24 ianuarie 1997, când el a înregistrat acțiunile la Registrul Comerțului, acestea reprezentau 87,5% din valoarea totală a capitalului nominal a companiei L. La data de 9 martie 2000 restul acționarilor au decis anularea acțiunilor reclamantului pe motiv că acestea nu le-a plătit valoarea lor, în ciuda mai multor notificări. Ulterior această mențiune a fost înscrisă și la Registrul Comerțului. La data de 15 ianua

CJCE: HOTĂRÂREA DIN 3 SEPTEMBRIE 2008, CAUZELE CONEXATE C-402/05 ŞI C-415/05 P, KADI ÎMPOTRIVA CONSILIULUI ŞI COMISIEI

Politica externă şi de securitate comună – măsuri restrictive împotriva unor persoane sau entităţi asociate cu Usama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaeda şi cu Taliban – Rezoluţia Consiliului de Securitate a Naţiunilor Unite adoptat sub Capitolul VII – implementarea de către Comunităţi a rezoluţiilor Consiliului de Securitate – Poziţia comună 2002/402/PESC – Regulamentul 881/2002/CE – îngheţarea de fonduri şi de resurse economice – dreptul la respectarea proprietăţii – dreptul de a fi audiat – dreptul la un recurs efectiv Cauza priveşte un apel declarat de către domnul Kadi (C-402/05 P) şi de către Fundaţia Internaţională Al Barakaat (C-415/05 P) şi are ca obiect anularea unei hotărâri a Tribunalului de Primă Instanţă din 21 septembrie 2005 în cauzele Kadi împotriva Consiliului şi Comisiei (T-315/01), Yusuf şi Fundaţia Internaţională Al Barakaat împotriva Consiliului şi Comisiei (T-306/01). Prin acţiunea în faţa Tribunalului de Primă Instanţă reclamanţii au urmărit anularea Regulamentului

Lucrare de licenţă IX. Cercetarea bibliografică. Cum se abordează bibliografia: fişierul

Pentru a face o bibliografie de plecare trebuie consultate mai multe cărţi, iar împrumutarea succesivă şi aglomerată de la secţia de împrumut poate deranja uneori pe bibliotecar, dar mai ales presupune o pierdere mare de timp pentru dvs., în măsura în care împrumutaţi câte o carte pe rând, din cele câteva zeci care vor sta la baza studiului dvs. De aceea, în primă fază nu trebuie citit totul ci trebuie făcută doar o bibliografie de pornire, iar unde întâlniţi un capitol relevant al cărţii pentru teza dvs., acolo imediat să vă copiaţi bibliografia. Pentru economia timpului, iniţial xeroxaţi acea bibliografie, pentru ca acasă, în linişte să ordonaţi bibliografia în ordine alfabetică pentru a evita dubletele. Pentru fiecare carte veţi face o fişă pe care veţi scrie sigla bibliotecii unde aţi găsit-o şi cota. Pentru a lucra în ordine, vă veţi face un mic recipient cu asemenea fişe. Pe aceleaşi fişe, vă puteţi face câteva adnotări, precum să menţionaţi dacă vă interesează cartea ca şi refer

Lucrare de licenţă VIII. Cercetarea bibliografică. Utilizarea bibliotecii

A-ţi întocmi bibliografia înseamnă a căuta ceva despre a cărui existenţă nu se ştie încă. Cercetătorul bun este cel capabil să intre într-o bibliotecă fără a avea nici cea mai mică idee despre un subiect şi a ieşi de acolo ştiind ceva mai mult despre acel subiect. Este ca şi cum în copilărie începi să-ţi construieşti mental, poate arhaic, imaginea iubitei/iubitului într-un mod originar, dar aparent haotic, după care începi să regăseşti la diverse personaje reale trăsături care coincid sau se aseamănă celor deja imaginate! Este posibil? Încercaţi! Catalogul – reprezintă instrumentul necesar pentru a începe o cercetare într-o bibliotecă. De regulă există catalog pe subiecte şi catalog pe autori. Catalogul pe autori serveşte aceluia care ştie deja ce anume vrea. Pentru cine nu ştie încă, există catalogul pe subiecte. Trebuie însă utilizate cu îndemânare, deoarece studentul care doreşte să afle ceva pe o tematică de genul „rebus sic stantibus” (cauză de încetare a efectelor unui tratat

CEDO: CAUZA PĂUNOIU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI, hotărâre din 16 septembrie 2008, cererea nr. 32700/04

dreptul la un proces echitabil - principiul celerităţii - durata excesivă a procesului - lispa de diligenţă din partea instanţelor naţionale - daune pentru atingere adusă sănătăţii persoanei PRECIZARE: 1. Astăzi 16 septembrie 2008, este prima zi după vacanţa de la CEDO când Curtea Europeana pronunţă hotărâri. Astfel s-au pronunţat azi 7 hotărâri în cauze privind România. 2. De luni bune observăm la ştiri diferiţi oameni rostind formula "am încredere în justiţie". Acest laitmotiv pare a fi infirmat de realitate. Dar! Noroc că unii au "încredere" în "justiţie". Oare reclamanta din cauza prezentată mai jos are încredere în justiţie? Exemplificativ despre justiţie, vă rugăm citiţi starea de fapt din cauza prezentată. (Aceste rănduri reprezintă luare de atitudine. Atitudinea aparţine exclusiv autorului şi nu angajează răspunderea nimănui). ÎN FAPT Reclamanta, Ileana Păunoiu s-a născut în 1961, şi trăieşte în Orevica, Serbia. Ea, împreună cu soţul e

Prima pagină dintr-o carte veche - primul gând despre drept

În cadrul ciclului Bene merenti, reproducem în ceea ce urmează, câteva cuvinte, dintr-o carte veche, cu miros apăsător de hârtie galbenă de început de secol XX. Cartea se numeşte "COURS ELEMENTAIRE DE DROIT CIVIL FRANCAIS", vol. I., de Ambroise Colin şi H. Capitant, publicat în anul 1923 la Paris. Pasajul ales de pe pagina 1 şi 2 a cărţii surprinde nişte chestiuni elementare, dar descrise într-o simplitate şi rigurozitate caracteristică modului în care se făcea ştiinţă pe atunci. 1.Definiţie şi terminologie generală Prima sarcină care se impune tuturor ştiinţelor este de a fixa terminologia sa. Dacă nu se poate afirma cu exactitate că întreaga nu este altceva, decât un limbaj bine construit, definiţiile reprezintă în ştiinţele morale o importanţa deosebită, deoarece unul din scopurile esenţiale pe care ele trebuie să-l îndeplinească constă în a traduce prin cuvinte, prin idei, care sunt ele însele o reprezentare a realităţii. Dreptul şi drepturile. – Cuvântul drept co

CAUZA PARTIDUL COMUNIŞTILOR (NEPECERIŞTI) ŞI UNGUREANU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI DIN 03.02.2005, CERERE nr. 46.626/99

ÎN FAPT Primul reclamant este o formaţiune politică a cărei înregistrare a fost refuzată la data de 28 August 1996 prin hotărârea Curţii de Apel Bucureşti. Al doilea reclamant este preşedintele formaţiunii politice. La data de 23 Martie 1996 au fost adoptate statutul şi programul Partidului Comuniştilor Nepecerişti (PCN): -(art. 1) Comuniştii (nepecerişti) exprimă, reprezintă şi apără interesele politice ale oamenilor muncii, indiferent de etnie, sex, vârstă, profesii, convingeri şi sentimente. Sunt oameni ai muncii toţi cei care îşi câştigă existenţa prin muncă de orice fel (...). -"[PCN] respectă suveranitatea naţională, integritatea teritorială a Statului, ordinea de drept şi principiile democraţiei. El interzice tuturor membrilor săi defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război (...), la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

CAUZA REKVÉNYI ÎMPOTRIVA UNGARIEI, CEREREA NR. 25390/94, HOT. DIN 20.05.1999

restrângerea activităţii politice a poliţiştilor – dreptul la liberă exprimare – dreptul la liberă asociere şi întrunire. ÎN FAPT La timpul relevant pentru cauză, reclamantul, László Rekvényi a fost un ofiţer de poliţie şi secretarul general al Sindicatului Independent al Poliţiştilor. Legea n. 107 din 1993 privind modificarea Constituţiei a modificat art. 40/B în sensul că membrii forţelor armate, a forţelor de securitate şi poliţiştii li s-a interzis să se înscrie în partide politice sau să desfăşoară orice altă activitate politică. Printr-o scrisoare din 28 ianuarie 1994, Şeful Poliţiei Naţionale, în condiţiile în care în acel an urmau alegerile parlamentare, a cerut ofiţerilor de poliţie să nu se angajeze în activităţi politice şi a arătat că cei care doresc că urmeze cariară politică sunt rugaţi să părăsească Poliţia. La 9 martie Sindicatul Independent al Poliţiştilor a pornit o acţiune la Curtea Constituţională, pretinzând că Legea de modificare a Constituţiei le încalcă dr

METEOROLOGIE JURIDICĂ

În data de 31 august s-a desfăşurat concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (INM), mai exact prima etapă eliminatorie. Proba, a constat într-un test grilă ce cuprindea 100 de întrebări din următoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal. Candidaţii au avut la dispoziţie 4 ore să marcheze răspunsurile corecte. Pentru a fi admişi la etapele următoare nota obţinută trebuie să fie cel puţin 7 (aceasta presupunând rezolvarea corectă a 70 de întrebări). Bucureşti, duminică 31 august...dimineaţă….nimic ieşit din comun doar că pe stradă, în metrou, în autobuze se vedeau nişte persoane îngândurate, altele chiar cu foi sau cărţi în mână; nu era greu de realizat că se îndreptau spre un examen sau vreo altă formă de evaluare, dar pentru cine se afla în aceeaşi situaţie ca şi ei era fără nici un dubiu că se îndreptau spre zona Timpuri Noi să susţină prima probă a concursului de admitere la INM. Orele 8.20…în faţa universităţil

C.E.D.O.: CAUZA LIBERTY ŞI ALŢII Î. REGATULUI UNIT (CEREREA NR. 58243/00), HOT. DIN 01.07.2008

dreptul la respectarea secretului telecomunicaţiilor - mijloce tehnice capabile să efectueze interceptarea generală a teleconumicaţiilor. ÎN FAPT Reclamanţii au susţinut că în 1990 Ministerul Apărării coordona o Unitate de Testare Electronică (ETF) la Capenhurest care a fost construită pentru a intercepta 10000 de canale de telefonie simultan între Dublin şi Londra şi pe continent. Între 1990 şi 1997 reclamanţii au susţinut că ETF a interceptat toate liniile telefonice publice, fax, e-mail. Reclamanţii au susţinut că în acea perioada le-au fost interceptate toate convorbirile, multe dintre ele fiind convorbiri în interes de servici care se desfăşurau într-un cadru perfect legal. La data de 9 Septembrie 1999 reclamanţii au depus o plângere la Tribunalul pentru Interceptarea Telecomunicaţiilor care în răspunsul formulat a precizat că nu poate cerceta activitatea instituţiilor specializate în sensul interceptării telecomunicaţiilor ci doar să verifice dacă ex