Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iunie, 2008

SCRISOARE DESPRE OAMENI

SCRISOARE ADRESATĂ DE AL. VLAHUŢĂ FIICEI SALE, MARGARETA "Să trăieşti Mimilică dragă, să fii bună-să fii bună ca să poţi fi fericită. Cei răi nu pot fi fericiţi. Ei pot avea satisfacţii, plăceri, noroc chiar, dar fericire nu. Nu, pentru că mai întâi cei răi nu pot fi iubiţi, şi-al doilea... al doilea, de! norocul şi celelalte "pere mălăieţe", care se aseamănă cu el, vin de-afară, de la oameni, de la împrejurări, asupra cărora n-ai nici o stăpânire şi nici o putere, pe când fericirea, adevărata fericire în tine răsare şi-n tine înfloreşte şi leagă rod, când ţi-ai pregătit sufletul pentru ea. Şi pregătirea asta e opera de fiecare clipă- când pierzi răbdarea, împrăştii tot ce-ai înşirat şi iar trebuie s-o iei de la început. De aceea şi vezi aşa de puţini oameni fericiţi... Atâţi câţi merită. A, dacă nu ne-am iubi pe noi aşa fără de măsură, dacă n-am face atâta caz de persoana noastră şi dacă ne-am dojeni de câte ori am simţit sau ne-am surprins asupra unei răutăţi o

GÂNDURI LEGATARE CĂTRE STUDENŢII DIN ANII TERMINALI, ÎN SPECIAL PROFILUL ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE, AI UNIVERSITĂŢII PETRU-MAIOR

Atât de perfecţi în imperfecţiunea noastră, întotdeauna momentul despărţirii de o generaţie de studenţi ne găseşte nepregătiţi ... Pentru ceea ce ar trebui să fim ca profesori avem certitudinea că „examenul” – de această dată al nostru - nu se mai repetă niciodată, fiecare generaţie fiind unică, iar testul de formare a acesteia asemenea. Întrucât rezultatele acestui examen se observă într-un timp necenzurat dar nelimitat, numai indiferenţa ne mai poate salva de la acceptarea lor. Sunt rezultate bune sau mai puţin bune ? Depinde de cantităţile de adevăr, spirit şi cunoaştere ştiinţifică prelucrate de profesori în relaţia cu studenţii pe parcursul anilor de studiu. Despre aceste cantităţi am să vă vorbesc în această aproape „toamnă universitară” pe care o trăim cu toţii în luna iunie 2008. Din punctul de vedere al cunoaşterii ştiinţifice universitatea trebuie să reprezinte locul unde să fiţi învăţaţi în domeniul vast al ştiinţelor juridice şi administrative, însă având spectrul larg al m

METODE DE ÎNVĂŢARE

Imaginea reproduce o schiţă din materia Drept procesual penal, partea specială, Capitolul referitor la căile ordinare de atac.(click pe poză pentru a vizualiza în mărimea originală) O idee cu privire la diferite metode prin care se poate uşura munca studentului în ceea ce priveşte însuşirea cunoştinţelor din diferite materii juridice.

TRAITE PRATIQUE DE DROIT CIVIL FRANCAIS

Din ciclul bene merenti reproducem aici câteva cuvinte (în traducere) din opera marilor civilişti Marcel Planiol şi Georges Ripert. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR INTRODUCERE 1. Importanţa teoriei obligaţiilor Teoria generală a obligaţiilor este de o importanţă capitală, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic. Toate raporturile existente între oameni se rezumă la ideea de obligaţie şi la teoria obligaţiilor care conţine noţiunile fundamentale ale ştiinţei dreptului. De puţine ori s-a luat în considerare şi s-a prezentat o teorie a actului juridic independent de toate caracterele ce ţin de izvoarele sau obiectul raportului juridic. Dar o asemenea lucrare, greu de elaborat de altfel, poate fi utilă în educaţia juridică, însă nu poate oferi vreun interes practic. Actul juridic şi raportul ogligaţional, întotdeauna este prezentat, în fapt, şi clasificat după formă, după origine, după obiect şi cauză. Există câteva reguli generale ale dreptului civil, impuse de leguitor referitor

Hotărârea pronunţată la 4 mai 2000 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Rotaru împotriva României

Dreptul la respectarea vieţii private; Dreptul de acces la instanţă; Dreptul la un recurs efectiv. Succesiunea evenimentelor: I. Pretinsa victimă, în sensul Convenţiei, domnul Aurel Rotaru s-a născut în anul 1921 şi a fost jurist de profesie. In anul 1946, după instaurarea regimului comunist, reclamantului, pe atunci student, i s-a refuzat de către prefectul judeţului Vaslui publicarea a doua broşuri, "Suflet de student" si "Proteste", cu motivarea că aveau un caracter antiguvernamental. În acelaşi context, este condamnat în anul 1948 la 1 an închisoare. II. După 1990 cererea victimei Rotaru adresată CEDO este generată de rezultatele interdependente a 3 cauze: 1. După 1990, în noul cadru constituţional, victima solicită instituţiilor statului măsuri reparatorii, incidente în principal în domeniul dreptului muncii. Prima instanţă admite cererea, ţinând cont că reclamantul fusese victimă politică. Totuşi, în demersul procesual, unii dintre pârâţi (Ministerul de Int

TRIBUNALUL SATULUI (II)

"... şi apoi la urmă, însuşi omul cel însărcinat cu strigarea poate să fie duşmănos cuiva. Dar presupunând că e de toată buna credinţă, nu poate fi tras pe sfoară de cei răutăcioşi şi de cei şugubeţi? S-a întâmplat şi se mai întâmplă să strige lucruri neadevărate. Dar cel ce strigă e fruntaş al satului, om nebănuit de nimeni şi face slujba asta de vreo zece ani , că e bun de gură şi ţine bine minte. Când fără vrere face vreo nedreptate, a doua zi ori de altă dată, caută pe cel nepăstuit şi se împacă cu el. De e flăcău, îl ia cu buna şi-l cinsteşte. Dacă e fată ori nevastă, îşi retrage spusele în faţa bisericii, înaintea tuturor sătenilor. Asta însă se întâmplă poate la trei ani odată. Şi nu poate nedreptăţi, deoparte că nu vrea, de alta că nu-l lasă satul. E sub control. Ne adunăm la primărie, noi vreo douăzeci bătrîni ai satului, şi mă duc şi eu; şi acolo hotărâm ce are să strige peste sat. Cel ce strigă ne spune pe rând ce ştie şi ce informaţiuni are despre cutare fată, cu

TRIBUNALUL SATULUI (I)

Tribunalul Satului, era o formă de manifestare a justiţiei, iar judecata oamenilor simpli făcea mai mult decât judecata funcţionarilor chemati să realizeze dreptatea. " De cu ziua, veniseră flăcăii din deal, urmati de o droaie de copii, fiecare ducând cîte o sarcină de paie, câte o despicătură două de lemn... şi hrăneau necontenit focul de pe culmea dealului. Ne-am aşezat eu şi preotul satului, pe două scaune în dosul casei din grădină, ca să auzim mai bine strigătul celor din deal... - E o judecată aspră strigarea peste sat -îmi zise preotul- dar ajută! Nu-i în stare nici o lege, nici o frică de pedeapsă, nici o autoritate să moralizeze aşa de mult satul, ca strigarea aceasta. De acolo din deal strigă unul -om priceput la asta- numele unui flăcău, al unei fete, al unei neveste şi apoi începe să înşire toate păcatele celui numit. Mai mare ruşinea! - Şi ce păcate anume i le înşiră? Şi de unde le ştie pe toate aşa cu de-amănuntul? - Ce lucru mare să cunoşti cu

CAUZA N. VS. REGATUL UNIT (27.05.2008) CERERE DE AZIL, TRATAMENT ÎMPOTRIVA SIDA, EXISTENŢA UNUI PERICOL LA ADRESA VIEŢII ÎN CAZ DE EXPULZARE, ART. 3

Cauza N. vs. Regatul Unit, cererea nr. 2656/05, hotărârea din 27 mai 2008 ÎN FAPT:     Reclamanta s-a născut în 1974 în Uganda. La data de 28 martie 1998 ea a ajuns în Regatul Unit. Fiind infectat cu virusul HIV care deja a avoluat în faza de SIDA, reclamanta este internată în spital şi supusă tratamentului cu medicamente antiretroviale.     La data de 31 martie 1998 avocatul reclamantei introduce o cerere de azil pentru reclamantă, susţinând că în Uganda ea a fost suspusă unor violenţe sexuale din partea membrilor Mişcării de Rezistenţă Naţională din Uganda şi o eventuală expulzare a ei în Uganda ar pune în pericol viaţa ei.    În 2001 un expert medical independent a realizat un raport în care a arătat că întreruperea tratamentului ar scurta speranţa de viaţă a reclamantei la maximum 1 an şi că tratamentul de care are nevoie nu este disponibil în Uganda, numai în cantităţi mici şi la un preţ destul de inacesibil.    Totuşi, la data de 28 martie 2001 Guvernul a refuzat acordarea azi