Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iunie, 2009

CAUZA SOARE c. ROMÂNIA, Cererea nr. 72439/01, hotărârea din 16 iunie 2009

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 72439/01) împotriva României formulată de un resortisant al acestui stat, domnul Ion Soare (reclamantul) care s-a adresat Curţii la data de 28 februarie 2001 în conformitate cu art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ( "Convenţia"). […] ÎN FAPT CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 4. Reclamantul s-a născut în 1952 şi locuieşte în Bucureşti. Fost ofiţer al Serviciului de Informaţii Externe, trecut în rezervă în 1992, el a fondat în acelaşi an propria companie şi a cumpărat o fermă. Pentru a renova ferma, el a contractat mai multe credite de la banca CB. 5. În 1995, vânzătorul a formulat o acţiune în anulare a contractului de vânzare-cumpărare a fermei, pe motiv că aceasta nu făcea parte din patrimonial său în momentul vânzării. Această acţiune a fost respinsă, la 21 aprilie 1999, de Judecătoria Giurgiu. 6. La 10 ianuarie 1997, banca CB a depus o plângere împotriva reclamantului şi a lui CT pentru înş

Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 13 iulie 2006 în cauza C-103/05

Regulamentul CE nr. 44/2001; articolul 6(1); situaţii când există mai mulţi pârâţi; acţiune introdusă într-un stat membru împotriva unei persoane domiciliată în acel stat, care face obiectul unor proceduri de faliment şi împotriva unui co-pârât domiciliat în alt stat membru; inadmisibilitatea acţiunii împotriva persoanei care este subiectul procedurilor de faliment; competenţa instanţei sesizate în legătură cu co-pârâtul; excepţia de necompetenţă Împrejurările cauzei 1. Prin decizia unei instanţe austriece s-a efectuat o cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, în conformitate cu articolele 68 şi 234 din TCE, iar CJCE s-a pronunţat cu privire la interpretarea articolului 6(1) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Cererea a fost efectuată în contextul unui litigiu existent între două societăţi comerciale: Reisch Montage AG şi Kiesel Ba

Hotărârea Curţii (Prima Cameră) din 16 martie 2006 în cauza C-234/04

Competenţa în materie civilă; regulamentul CE nr. 44/2001; interpretarea articolului 15; competenţa în materia contractelor consumatorilor; notificarea premiului; publicitate înşelătoare; hotărâre asupra competenţei; res judicata; reanalizarea în apel; securitate juridică; primordialitatea dreptului comunitar – articolul 10 CE Împrejurările cauzei 1. Cauza priveşte o cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulate pe baza articolului 234 CE de către o instanţă din Austria, învestită cu soluţionarea unei cauze între reclamanta Rosmarie Kapferer, domiciliată în Austria, şi pârâta Schlank & Schick GmbHm, cu sediul în Germania. 2. Cererea înaintată Curţii de Justiţie priveşte interpretarea articolului 10 CE şi a articolului 15 din Regulamentul 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Următoarele articole din Regulament sunt relevante: Articolul 15(1)(c) : „(

HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) din 3 mai 2007 în cauza C-386/05

Regulamentul (CE) nr. 44/2001; competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială; competenţe speciale; instanţa de la locul de executare a obligaţiei contractuale care formează obiectul cererii; vânzare de mărfuri; mărfuri livrate în locuri diferite din acelaşi stat membru; drept internaţional privat Prezentarea împrejurărilor cauzei 1. La data de 28 septembrie 2005 CJCE a fost sesizată cu o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolelor 68 CE şi 234 CE, formulată de o instanţă din Austria în cauza naţională Color Drack GmbH împotriva Lexx International Vertriebs GmbH. Cererea priveşte interpretarea articolului 5 punctul 1 litera (b) prima liniuţă din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. 2. Potrivit articolului 5 din Regulamentul nr. 44/2001, care este inclus în capitolul

HOTĂRÂREA CJCE (Marea Cameră) din 16 decembrie 2008 – cauza C-205/07

articolele 28 CE-30 CE; directiva 97/7/CE; Protecţia consumatorilor; contracte la distanţă; termen de retractare; interdicţia de a solicita consumatorilor un avans sau o plată înaintea împlinirii termenului de retractare; vânzare transfrontalieră; număr de card de plată; Prezentare succintă a faptelor 1. La 20 martie 2007 o instanţă belgiană a formulat cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare în temeiul articolului 234 TCE, în cauza penală privind pe domnul Gysbrechts şi societatea Santurel Inter BVBA, acuzaţi de săvârşirea de infracţiuni prevăzute de legislaţia belgiană privind vânzarea la distanţă. 2. Cererea preliminară are ca obiect interpretarea articolelor 28-30 CE împreună cu prevederile relevante ale articolelor 6 şi 7 din Directiva 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor cu privire la contractele la distanţă. Articolul 6 din Directiva 97 prevede: „(1) Pentru orice contract la distanţă, consumatorul dispune d