Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din 2008

Cauza Popescu Sergiu vs. România , cererea nr. 4234/04, hotărârea din 16 decembrie 2008

Dreptul la un proces echitabil (art.6 § 1) , dreptul la un recurs efectiv (art.13), recurs în anulare, art.4 Protocolul nr.7 (dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori) În fapt, 1.Reclamantul Sergiu Popescu s-a adresat Curţii Europene la data de 16 ianuarie 2004, pentru constatarea încălcarii art.6 § 1, a art.13 din Convenţie şi a art.4 din Protocolul nr. 7. 2. Reclamantul s-a născut în 1937, locuieşte în Ploieşti şi este expert imobiliar. Împotriva acestuia a fost depusă la data de 6 aprilie 1999 o plângere penală pentru fals în declaraţii, infracţiune ce ar fi fost comis pe durata realizării unei expertize imobiliare în 1996 . 3. După alte două expertize, în ianuarie 2000 în cadrul anchetei penale realizate împotriva reclamantului, dar la care reclamantul nu a fost convocat, Parchetul de pe lânga Judecătoria Ploieşti l-a trimis în judecată pe reclamant, pentru infracţiunea de fals în declaraţii, iar la data de 26 octombrie 2006 reclamantului îi este suspendat dreptul

Cauza Cărpineanu şi alţii vs. Romania

La originea cauzei se află cererea nr. 26356/02 înaintată împotriva României de cei cinci cetăţeni ai statului : dl.Vasile Cărpineanu, Andrei Cărpeneanu, Elena Popovici, Daniela Negru şi Magdalena Veronica Cărpeneanu. Curtea a fost sesizată la data de 20 iunie 2002 în baza art. 34 din Convenţie. În fapt În 14 august 1961 un bun imobil compus dintr-un teren şi o casă, aparţinând părinţilor şi bunicilor reclamanţilor, a fost naţionalizat de stat. Printr-o hotărâre definitivă din 14 martie 2002, Curtea de Apel Piteşti constată ilegalitatea acestei naţionalizări, dar refuză cererea reclamanţilor de a fixa o compensaţie, considerând că reclamanţii nu au urmat procedura specială prevăzută de legea nr.10/2001 privind regimul juridic al bunurilor imobile naţionalizate abuziv de către stat. Printr-o decizie din 4 mai 2005, Primăria a constatat că imobilul nu poate fi retrocedat şi a oferit reclamanţilor o compensaţie. Reclamanţii au contestat această decizie în faţa instanţei. Printr-o hotâr

Dobranici împotriva României, cererea nr. 27448/02, hotărârea din 02 Decembrie 2008

Dreptul la un proces echitabil (art.6, parag.1), lungimea procedurilor, dreptul la un recurs efectiv, dreptul la respectarea proprietăţii (art.1 din Protocolul nr. 1) În fapt Reclamantul, Vasile Dan Dobranici, este cetăţean român, născut în 1936 în Bucureşti. La data de 27 iunie 2002, reclamantul a sesizat Curtea Europeană, susţinând în principal, încălcarea art.6 parag.1 referitor la dreptul la un proces echitabil, încălcarea art.1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţie, privind protecţia proprietăţii, încălcarea art.13 şi încălcarea art 14 coroborat cu art. 1 din Protocolul 1.. Evenimentele din cauză au fost generate ca urmare a unei cereri înaintată Comisiei Locale din Otopeni în anul 1990, prin intermediul căreia, D.L. mama reclamantului, cerea pe baza legii nr. 18/1991 (privind fondul funciar), restituirea unor terenuri ce măsurau 4 hectare, respectiv 4,5 hectare, terenuri care aparţinuseră reclamantului. D.L. a decedat la data de 2 Mai 1996. După decesul mame

Cauza Popescu si Dimeca vs. România , cererea nr. 17799/03, hotărârea din 9 decembrie 2008

În fapt Reclamanţii, d-na Matilda Lelia Popescu şi dl. Simionel Dimeca sunt fraţi, născuţi în 1931 şi 1925. S-au adresat Curţii în data de 7 aprilie 2003 pentru încălcare art.1 din Protocolul nr.1, încalcarea art.6 § 1 şi a art.13. În anul 1967 pe baza Decretelor 218/1960 şi 712/1966, Statul a naţionalizat două imobile, formate din mai multe apartamente, imobile care au aparţinut părinţilor reclamanţilor. În 1974 două apartamente din imobile au fost vândute chiriaşilor, dar Judecătoria Constanţa a declarat vânzările nule, pe motiv că s-au făcut prin încălcarea legii. În orice caz, mai trebuie menţionat că în 1978, respectiv 1992, vânzările au fost declarate legale, prin hotărâri judecătoreşti. În data de 10 Aprilie 1996 primul reclamant a intentat o acţiune în revendicare imobiliară, cerând instanţei să declare naţionalizarea proprităţii sale ca fiind ilegală şi să dispună repunerea în posesie. Al doilea reclamant şi foştii chiriaşi intervin în procedură. Foştii chiriaşi au pre

"Concepţia învăţaţilor despre deosebitele feluri de legi"

După o scurtă pauză de apariţii la rubrica "bene merenti" am descoperit câteva rânduri frumoase dintr-o operă veche, dar cu atât mai interesantă. Cartea se numeşte "Noţiuni de dreptul internaţional public", este creaţia lui Val. Urşianu la începutul secolului XX. Paragraful care urmează să fie redat mai jos poate titlul de "Concepţia învăţaţilor despre deosebitele feluri de legi" şi face parte din primul capitol, intitulat "Despre principiele fundamentale ale organizărilor politice şi despre instituţiunile la cari au dat naştere". "După cum legile fizice prezidează la mişcarea şi formarea corpurilor brute, tot aşa şi legile naturale prezidează la formarea şi dezvoltarea societăţilor omeneşti; cu deosebire numai că pe când cele dintâi lucrează în mod fatal sau mecanic, cele de al doilea lucrează în mod conştient sau psihologic. Ceeace atracţiunea şi coeziunea sunt pentru primele legi, amorul şi sociabilitatea sunt pentru cele de al doilea:

E VREMEA MULTUMIRILOR

Ecourile concursului Fiat Justitia sunt prezente in aceste zile motiv pentru care in calitate de observator direct (dupa cum se poate observa e vremea OBSERVATORILOR) doresc sa-mi exprim opinii, pareri cu privire la aceasta editie. Asa, la gura sobei pot sa constat ca o idee mareata se poate realiza si poate genera de-a lungul timpului modificari esentiale (cercul stie). M-am gindit sa ma opresc astazi la a adresa MULTE multumiri Cercului Juridic Ius Iuventutis. Si pentru ca acest Cerc poarta Nu doar un nume, ci mai multe, cred ca este firesc sa-i amintesc pe cei care au depus eforturi colosale pentru realizarea acestui concurs si fara de care acest concurs nu s-ar fi putut desfasura; Atti, Leda, Adina, Daniel Vale, Dani Sturdza. Ceea ce-i caracterizeaza pe toti e ceva firesc ; BUNATATEA, calitate pe care marea majoritate o regaseste doar in pragul sarbatorilor de iarna. In schimb la ei, aceasta calitate te loveste zi de zi. Se poate sa nu ma credeti, dar va rog sa incercati. Daca ave

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS 1 . Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Ana