Treceți la conținutul principal

Postări

Cauza 27329/06 - Roşiianu vs. România

Cauza 27329/06 Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 24.06.2014 Cauza Roşiianu vs. România Cuvinte cheie: CEDO; Articolul 6; Articolul 10;  prejudiciul moral. I.                 Ideea principală Nerespectarea de către autorități a hotărârilor judecătorești definitive care le impun să divulge informații publice către jurnalist constituie o încălcare a libertății de a primi și transmite informații, adică a libertății de exprimare consacrată de articolul 10 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, în coroborare cu accesul la justiție(dreptul la un proces echitabil), drept recunoscut și garantat de articolul 6 al Convenției europene. II.              Starea de fapt Reclamantul a prezentat în perioada de referință a cauzei un program de televiziune la un post local din Baia-Mare, punând în discuție, printre alte aspecte, modul de utilizare a fondurilor publice de către municipalitate. În exercitarea profesiei sale, reclamantul a contactat primarul
Postări recente

Daniel-Mihail Sandru, Membru fondator al Centrului pentru Protectia Datelor

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection Institutions:   European Court of Human Rights  – Ad hoc Judge  Founding member of the  Center for Personal Data Protection , “Petru Maior” University, Târgu Mureș, Romania   Head of the Center for European Law Studies , Institute for Legal Research “Andrei Radulescu”, The Romanian Academy   Professor in EU law at the  University of Bucharest ;  University Dimitrie Cantemir,  Bucharest;  University Petru Maior , Târgu-Mureș Chairman/President –  Societatea de Științe Juridice  [Legal Sciences Society] Chairman/President –  Asociaţia română de drept şi afaceri europene  [Romanian Association for Law and European Affairs] Book: Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (eds),   Personal Data Protection. Impact of personal data protection on the business environment. Assessing

Cauza C‑486/12

Cauza C‑486/12 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12.12.2013 Cuvinte cheie: trimitere preliminară ; articolul 12 Directiva 95/46/CE ; dreptul de acces ; taxă impusă pentru exercitarea dreptului de acces la propriile date. I. Obiectul cauzei Cererea de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Gerechtshof teʼs‑Hertogenbosch (Țările de Jos) pentru interpretarea articolului 12 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Articolul 12 din Directiva 95/46, intitulat „Dreptul de acces”, prevede: „Statele membre garantează oricărei persoane vizate dreptul de a obține de la operator: (a) fără constrângere, la intervale rezonabile și fără întârzieri sau cheltuieli excesive: – confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate,

Cauza C 473/12

Cauza C 473/12 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene  din 07.11.2013 Cuvinte cheie: trimitere preliminară; articolul 13(1)(d) și (g) Directiva 95/46/CE; obligația de informare a persoanei vizate – excepție; detectivi particulari; agenți imobiliari; etica profesiunii reglementate; I. Obiectul cauzei Cererea de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Cour constitutionnelle (Belgia) pentru interpretarea articolului 13 alineatul (1) literele (d) și (g) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 95/46, prevede: „Statele membre pot adopta măsuri legislative pentru a restrânge domeniul obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 6 alineatul (1), articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolul 12 și artico

Moș Crăciun le aduce tuturor în Noul An cadou o viață privată mai sigură

Moș Crăciun le aduce tuturor în Noul An cadou o viață privată mai sigură, cu un nou pachet legislativ drept garanție: GDPR sau Regulamentul (UE) 2016/679   Moșul le dezvăluie companiilor de afaceri câteva secrete din misiunea lui binecuvântată! Spune Moșul - Chiar dacă, precum alte companii, eu am oferit bucurii și plăceri mai ales micuților, am angajat și plătit spiriduși ca să mă ajute să împart la timp cadouri și să aibă toată lumea pe masă prăjituri, niciunul dintre voi nu poate să spună că ar fi găsit lista cu cei la care m-am dus și ce le-am dat, pentru că Eu am considerat tot timpul că sunt parte din viața privată a voastră și am respectat-o! În ultima vreme, cei la care le-am adus cadouri mi-au spus că doresc să se simtă la fel tot Anul și atunci am venit la voi cu soluția: GDPR sau Regulamentul General privind Protecția Datelor! Spune Moșul - Uitați-vă cum fac eu și luați aminte: nimeni nu s-a supărat pe mine și m-a chemat în fiecare an!

Cauza C-342/12

Cauza C-342/12 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 30.05.2013 Cuvinte cheie: trimitere preliminară ; articolul 2, 17 alin.1 Directiva 95/46 ; evidență a timpului de lucru ; c onsultarea imediată ; date cu caracter personal ; protecție adecvată  I. Obiectul cauzei Cererea de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunal do trabalho de Viseu (Portugalia) pentru interpretarea articolului 2 și a articolului 17 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Potrivit articolului 2 din Directiva 95/46/CE „În sensul prezentei directive: (a) «date cu caracter personal» înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană identificabilă este o pers