Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din 2016

Aspecte procedurale privind admisibilitatea/inadmisibilitatea unei cereri adresate CEDO

  I. Potrivit articolului 27 din Cedo un judecător unic poate declara inadmisibilă sau poate radia de pe rol o cerere întemeiată pe articolul 34, adresată de o persoană, grup de particulari sau organizații neguvernamentale, care se consideră victima unei încălcări a Cedo. Potrivit aceluiași articol 27, judecătorul unic, atunci când nu consideră inadmisibilă și nu o radiază de pe rol cererea individuală, va trimite cererea unui Comitet sau unei Camere pentru o examinare suplimentară . Textul Convenției se completează într-o anumită măsură din punct de vedere procedural, chiar dacă firesc ar fi doar să se implementeze, cu prevederile Regulamentului Curții, anume articolul 52A, intitulat Procedura în fața judecătorului unic. 1.       În ipoteza declarării inadmisibilității sau a radierii de pe rol, judecătorul unic se întemeiază pe neîndeplinirea condițiilor prevăzute de articolele 34 și 35 din Convenție. În această situație comunicarea către reclamant a soluției adoptate nu p