Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din ianuarie, 2018

Daniel-Mihail Sandru, Membru fondator al Centrului pentru Protectia Datelor

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection Institutions:   European Court of Human Rights  – Ad hoc Judge  Founding member of the  Center for Personal Data Protection , “Petru Maior” University, Târgu Mureș, Romania   Head of the Center for European Law Studies , Institute for Legal Research “Andrei Radulescu”, The Romanian Academy   Professor in EU law at the  University of Bucharest ;  University Dimitrie Cantemir,  Bucharest;  University Petru Maior , Târgu-Mureș Chairman/President –  Societatea de Științe Juridice  [Legal Sciences Society] Chairman/President –  Asociaţia română de drept şi afaceri europene  [Romanian Association for Law and European Affairs] Book: Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (eds),   Personal Data Protection. Impact of personal data protection on the business environment. Assessing

Cauza C‑486/12

Cauza C‑486/12 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12.12.2013 Cuvinte cheie: trimitere preliminară ; articolul 12 Directiva 95/46/CE ; dreptul de acces ; taxă impusă pentru exercitarea dreptului de acces la propriile date. I. Obiectul cauzei Cererea de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Gerechtshof teʼs‑Hertogenbosch (Țările de Jos) pentru interpretarea articolului 12 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Articolul 12 din Directiva 95/46, intitulat „Dreptul de acces”, prevede: „Statele membre garantează oricărei persoane vizate dreptul de a obține de la operator: (a) fără constrângere, la intervale rezonabile și fără întârzieri sau cheltuieli excesive: – confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate,

Cauza C 473/12

Cauza C 473/12 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene  din 07.11.2013 Cuvinte cheie: trimitere preliminară; articolul 13(1)(d) și (g) Directiva 95/46/CE; obligația de informare a persoanei vizate – excepție; detectivi particulari; agenți imobiliari; etica profesiunii reglementate; I. Obiectul cauzei Cererea de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Cour constitutionnelle (Belgia) pentru interpretarea articolului 13 alineatul (1) literele (d) și (g) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 95/46, prevede: „Statele membre pot adopta măsuri legislative pentru a restrânge domeniul obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 6 alineatul (1), articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolul 12 și artico