Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din mai, 2008

"CE POT FACE TREI OAMENI DIBACE"

Ne rezumăm să semnalăm o apariţie editorială care umple de bucurie Cercul Ius Iuventutis, din rândurile căruia a făcut (şi face) parte Felix Zaharia, diplomat în cadrul M.A.E. Junii care au „înfundat“ Canalul Bîstroe de Alina Anghel După cinci ani de zile, utilajele de dragare ucrainene vor ... „Adevărul" vi-i prezintă pe trei dintre membrii echipei din Ministerul Afacerilor Externe care au înclinat balanţa în favoarea României în „meciul" cu Ucraina Eforturile tinerilor diplomaţi Cosmin Dinescu, Veronica Anghel şi Felix Zaharia au convins comunitatea internaţională să sprijine Bucureştiul în lupta pentru conservarea mediului din Delta Dunării. Delegaţii prezenţi la reuniunea Convenţiei Espoo desfăşurată la jumătatea acestei luni, la Bucureşti, au decis în unanimitate că Ucraina a încălcat prevederile tratatului de mediu transfrontalier în cazul Canalului Bîstroe. Aceştia au adresat ţării vecine un avertisment de încetare a lucrărilor. Succesul obţinut de partea română

CAUZE ŞI MEMORII DE LA CONCURSUL DE DREPTURILE OMULUI

Stimaţi studenţi, Cu titlu de exemplu vă postăm 2 cauze care au format obiectul concursului Fiat Justitia în 2006, respectiv 2007. De asemenea, vom posta 2 memorii, care au obţinut fiecare Premiul pentru cel mai bun memoriu. În curând vom posta aici regulamentul revizuit al concursului precum şi titlul cauzei din acest an. CAUZA 2006 CAUZA 2007 MEMORIU 2006 MEMORIU 2007

C.E.D.O.:CAUZA MIKO VS. UNGARIA, CELERITATEA PROCESULUI

Miko vs. Ungaria, Cererea nr. 40360/04, hotărârea din 27. 05.2008 În fapt: Reclamanta, a depus la data de 31 august 1998 la Tribunalul Ozd o acţiune civilă împotriva unităţii medicale în care ea a suferit o operaţie oftalmologică nereuşită. Tribunalul Ozd la data de 7 octombrie 1998 s-a desesizat în favoarea instanţei competente şi anume Tribunalul Budapesta. După mai multe teremene de judecată la data de 31 ianuarie, Tribunalul admite parţial cererea reclamantei, soluţie menţinută şi de instanţa de apel, prin hotărârea din 14 aprilie 2004. Analiza Curţii: Curte adetermină că perioada care trebuie luată în considerare este ceea între 31 august 1998 şi 14 aprilie 2004, adică 5 ani şi 7 luni şi subliniează încă o dată că celeritatea trebuie apreciată de la caz la caz în parte, ţinându-se seama de următoarele criterii: 1) complexitatea cauzei, 2) conduita reclamantului şi a autorităţilor statale implicate în proces, precum şi 3) "miza" disputei pentru reclamant.  Curtea reit

IDEALIST SAU REALIST?

Din nou dezvăluiri inedite despre valori supreme care nu au disparut(?!) Aceste aprecieri cu privire la domnitorul Barbu Ştirbei au fost realizate de Nicolae Iorga în anul 1912. Pentru a fi respectat cineva, când nu se înconjoară cu fastul obişnuit, când nu ascunde personalitatea sa fizică sau morală, ci o înfăţişează oricui, n'ajunge rangul cel mai inalt. Trebue sau un covârşitor talent, care să farmece, să cucerească, sau puterea nebiruită, - a mărturisirii şi îndeplinirii permanente a adevărului. Un mărturisitor de adevăr în cuvinte, un făptuitor de lucruri adevărate în fapte a fost Vodă Ştirbei. Înaintea dregătorilor stricaţi, venali, necunoscători de datorie, intriganţi, pentru întâia oară s'a înfăţişat un om de care nu puteau să scape, findcă-i căuta acasă la dânşii, în locul îndatoririlor şi al păcatelor lor. Străbătătorul ochiu al vechiului administrator vedea îndată partea slabă, pospăiala, lipitura de ocazie, MINCIUNA. Şi înaintea tuturora, fără cruţare

Tratat de extradare Romania SUA 2008

La data de 10 septembrie 2007 România şi Statele Unite ale Americii au încheiat un Tratat de extrădare, care, în urma ratificării de către Parlamentul României prin Legea nr. 111/2008 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 387 din 21 mai 2008. Tratatul prezintă o importanţă deosebită datorită domeniului în care intervine, precum şi datorită importanţei relaţiilor pe care le are România cu cel mai puternic stat din lume în prezent. În cele ce urmează mi-am propus să prezint foarte succint aspecte legate de noul Tratat. Este important de ştiut că acest Tratat va înlocui practic Convenţia de extrădare dintre România şi SUA, precum şi Convenţia adiţională, încheiate în 1924 şi, respectiv, 1936. Această lungă viaţă pe care au avut-o Tratatele anterioare demonstrează trăinicia relaţiilor româno-americane, precum şi calitatea reglementării anterioare. Cu toate acestea, evoluţia dreptului internaţional şi complexitatea relaţiilor internaţionale contemporane, inclusiv aderarea Ro

O scrisoare găsită

În cadrul dezvăluirilor cu caracter istoric, considerăm oportună prezentarea unei scrisori din 1864, scrisoare care dezvaluie dorinţa de explorare a unor noi domenii (aici astronomia). Ce importanţă are scrisoarea? O sa vă convingeţi singuri dacă aveţi puţină rabdare să o citiţi Chiev, 27 Decemvrie 1864. Scrisoarea care ţi-amu pregătit'o eu la zi'ntâiu Noemvrie în locu să ţi-o trimitu au remasu la mine pînă în zioa aceasta. Amu, frate, eu m'am făcut astronom, cu toată inima m'am dat astronomiei: aşa de ştiinţă este astronomie, că omul ce o gustă odată, nu poate să o lepede. Eu comparez astronomia cu demâncatul cel bun, pe care, de ce-l manânci, de ceia-ţi mai a mînca. Cine putea să gândească că eu voiu fi cândva astronom? Mari sunt minunile tale, Doamne! Să-ţi spun frate, cum am picat eu în carte astronomilor. Profesorul astronomiei, după ce a cetit vre-o câteva lecţii de la începutul semestrului trecut, s'a îmbolnăvit şi n'a citit vro patru, ci

BENE MERENTI...

Sub eticheta BENE MERENTI (celui ce binemerită) ne-am propus să postăm pentru cititorii prezentului domeniu virtual, elemente cu valenţe istorice despre personalităţi, opere, evenimente, care prin existenţa lor au marcat momente din istoria dreptului românesc şi nu numai, cu precizarea că poate la prima vedere par a fi desuete, dar pentru cititorul atent pot să reprezinte surse de informaţie şi pot ajuta la înţelegerea mai uşoară şi mai bună a tot ce înseamnă ştiinţa dreptului. Pentru început am ales să postăm o prefaţă dintr-o lucrare de începutul sec. XX. De obicei, fiecare carte din domeniul juridic (dar nu numai) începe cu o prefaţă, cuvânt înainte, introducere, în care autorul încearcă să ofere cititorului anumite coordonate pentru o mai buna asimilare şi valorificare a operei sale. Mulţi, însă, nu acordă o prea mare importanţă acestei părţi vitale a unei opere, pentru a începe in medias res studierea/citirea subiectului cărţii. Prefaţa de la cart

Cauza privind suveranitatea asupra Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks şi South Ledge (Malaezia vs. Singapore), 23 mai 2008

În data de 23 mai 2008, Curtea Internaţională de Justiţie (C.I.J.) a pronunţat o hotărâre în cauza privind suveranitatea asupra Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks şi South Ledge (Malaezia vs. Singapore) Curtea a fost sesizată la data de 24 iulie 2003 print-un acord, încheiat între cele două state, la data de 6 februarie 2003 şi care a intrat în vigoare la 9 mai 2003. Prin acord, părţile s-au înţeles să supună C.I.J. disputa lor în ceea ce priveşte suveranitatea asupra insulelor Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, formaţiunile de stâncă Middle Rocks şi South Ledge. Pedra Branca (în portugheză „Rocă Albă”) este o insulă de granit având o suprafaţă de 8560 metri pătraţi pe timp de reflux, situat la intrarea sudică a Strâmtorii Singapore. Middle Rocks este o formaţiune de stânci la 0,6 mile maritime de la Pedra Branca, iar South Ledge este o altă formaţiune la 2,2 mile maritime sus-sud-est de insulă. Amândouă formaţiuni geografice sunt acoperite de ape, fiind vizibile numai câ

CAUZA ILIYA STEFANOV ÎMPOTRIVA BULGARIEI. DREPTUL LA VIAŢA PRIVATĂ ŞI DE FAMILIE. PERCHEZIŢIA BIROULUI UNUI AVOCAT. ASCULTAREA TELEFOANELOR

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) a pronunţat (în data de 22 mai 2008) o hotărâre în cauza ILIYA STEFANOV contra Bulgariei (cererea nr. 65755/01), în care a constatat încălcarea articolului 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Convenţia) de către statul reclamat pentru percheziţionarea biroului de avocatură a reclamantului În fapt: La data de 22 noiembrie a avut loc un eveniment în biroul de avocatură al reclamantului, unde el, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale a întocmit nişte acte prin care R.S., un fost angajat al socetăţii comerciale menţionate s-a obligat în scris să plătească anumite sume datorate societăţii, iar printr-un contract şi-a cedat maşina către societate. La 22 noiembrie R.S. a depus o plângere la poliţie în care a susţinut că în data de 22 a fost răpit de către K.G. şi alţi indivizi, angajaţi ai societăţii unde el în trecut a avut calitatea de angajat, a

Informare privind activitatea de practică a studenţilor

Studenţii au obligaţia să efectueze activitate de practică, pe durata anilor de studiu, atunci când ea este prevăzută în planul de învăţământ. Ceea ce puţini studenţi ştiu este faptul că modul de efectuare a stagiului de practică este reglementat de Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 , publicată în Monitorul Oficial nr. 493 din 24 iulie 2007, ale cărei prevederi sunt aplicabile începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar/universitar 2007-2008. Conform actului normativ, studenţii au şi drepturi şi nu numai obligaţia de a efectua practica. De aceea, pentru o informare corespunzătoare vă aducem la cunoştinţă informaţiile esenţiale şi utile în ceea ce priveşte activitatea de practică. 1. Dacă activitatea de practică este inclusă în planul de învăţământ ea este obligatorie şi constituie condiţie de promovare (art. 9). 2. Practica se desfăşoară conform unui contract – cadru sau convenţii încheiate între instituţia de învăţământ unde studiază elevul/studentul şi partenerul de practica

Hotărârea C.E.D.O. în cauza Georgescu împotriva României, 13 mai 2008, încălcări ale art. 3 şi 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) a pronunţat azi, 13 mai o hotărâre în cauza Georgescu împotriva României (cererea nr. 25230/03 ), disponibilă aici , în care s-a constatat că statul român a încălcat (încă o dată!!!) art. 3 şi 6 din Convenţie. În fapt: împotriva reclamantului, fost lucrător a Serviciului de Protecţie şi Pază a fost introdusă o plângere penală de către un "influent om de afaceri" acuzându-l de anumite infracţiuni de înşelăciune şi fraudă. Reclamantul a fost arestat pe data de 11 ianuarie 1996. El a susţinut că pe perioada detenţiei a fost bătut în repetate rânduri de către gardieni şi de către colegii de celulă, aceştia actionând la instigarea gardienilor. La data de 16 februarie 1996, soţia reclamantului introduce o plângere la Parchetul Militar Bucureşti, susţinând că soţul său a fost maltratat în timpul detenţiei. La data de 16 februarie sunt audiaţi doi martori, colegi de celulă a reclamantului, care susţin că reclamantul nu s-a plâns d

o noua categorie de persoane juridice

Gruparile GECT Doream sa va informez cu privire la aceasta noutate in domeniul dreptului romanesc, prilejuita de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Cadrul juridic in vigoare este OUG nr. 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala. Aceasta Ordonanata faciliteaza aplicarea prevederilor comunitare in domeniu, indeosebi a Regulamentului(CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT). Aceste GECT reprezinta o noua categorie de persoane juridice in dreptul romanesc, iar natura lor este una mixta (de drept public si privat), atributiile sunt specifice, iar scopul infiintarii lor este acela de a contribui la coeziunea economica si sociala in interiorul Comunitatii. Constituirea lor este originala, si in aceste GECT pot participa chiar si state membre; totusi, cel mai adesea participa unitati administrativ-teritoriale din mai multe state membre, la care se pot asocia in anumite c

Program Fiat Justitia 2008

Ne revine deosebita plăcere de a anunţa că tematica ediţiei a VI-a a concursului de pledoarii de drepturile omului Fiat Justitia va fi un caz fictiv cu privire la dreptul la respectarea corespondenţei, dreptul de acces la justiţie, libertatea de gândire, de consţiinţă şi de religie şi libertatea de întrunire şi de asociere. Concursul se va desfăşura după următorul program: 1. Înscrierea echipelor: 6 - 31 octombrie 2. Anunţarea calităţii procesuale a echipelor şi publicarea cazului: 2 noiembrie 3. Elaborarea memoriilor: 3 noiembrie - 27 noiembrie 4. Predarea memoriilor: 28 noiembrie 5. Pregătirea pledoariilor: 29 noiembrie - 12 decembrie 6. Faza preliminară: 13 decembrie 7. Marea finala: 14 decembrie 8. Marele chef: 14 - 15 decembrie Regulamentul concursului, condiţiile de eligibitate precum şi alte detalii privind participarea vor fi publicate în curând.

Scurt istoric al Cercului de Drept IUS IUVENTUTIS

Cercul de drept IUS IUVENTUTIS reflectă cu siguranţă spiritul noii generaţii de jurişti ce provin de pe băncile Universităţii Petru Maior din Târgu Mureş. Evoluţia cercului este strâns legată de dezvoltarea instituţională a acestei universităţi. Iniţiativa înfiinţării acestui cerc aparţine aproape în exclusivitate unor studenţi vizionari, al căror nume nu îl precizăm în acest context deoarece acest tip de iniţiativă a caracterizat, caracterizează şi va caracteriza întotdeauna funcţionalitatea Cercului. Ca urmare, Cercul a aparţinut, aparţine şi va aparţine întotdeauna fiecărui student cu iniţiativă. Mai trebuie cunoscut faptul că pentru membrii Cercului iniţiativa înseamnă mai departe iniţiere ... Cercul Ius Iuventutis a fost constituit în perioada 1999-2000, fiind primul Cerc studenţesc înfiinţat pe lângă Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş. Modul său de organizare este unul original şi mai ales invizibil. Poate fi văzut doar de către cei iniţiaţi deja. Deşi nimeni din exterior