28 mai 2008

C.E.D.O.:CAUZA MIKO VS. UNGARIA, CELERITATEA PROCESULUI

Miko vs. Ungaria, Cererea nr. 40360/04, hotărârea din 27. 05.2008
În fapt:

Reclamanta, a depus la data de 31 august 1998 la Tribunalul Ozd o acţiune civilă împotriva unităţii medicale în care ea a suferit o operaţie oftalmologică nereuşită. Tribunalul Ozd la data de 7 octombrie 1998 s-a desesizat în favoarea instanţei competente şi anume Tribunalul Budapesta. După mai multe teremene de judecată la data de 31 ianuarie, Tribunalul admite parţial cererea reclamantei, soluţie menţinută şi de instanţa de apel, prin hotărârea din 14 aprilie 2004.

Analiza Curţii:
Curte adetermină că perioada care trebuie luată în considerare este ceea între 31 august 1998 şi 14 aprilie 2004, adică 5 ani şi 7 luni şi subliniează încă o dată că celeritatea trebuie apreciată de la caz la caz în parte, ţinându-se seama de următoarele criterii: 1) complexitatea cauzei, 2) conduita reclamantului şi a autorităţilor statale implicate în proces, precum şi 3) "miza" disputei pentru reclamant. 
Curtea reiterează jurisprudenţa sa anterioară şi menţionează că în atare situaţii, conform jurisprudenţei, a mai considerat că art. 6 para. 1 a fost încălcat. În acest circumstanţe, precum şi datorită faptului că Guvernul nu a reuşit să aducă explicaţii rezonabile pentru a justifica întinderea în timp a procedurii, Curtea concluzionează că art. 6 para 1. a fost încălcat prin nerezolvarea într-un ternen rezonabil a cererii reclamantei. Curtea obligă Ungaria la plata a 3200 de euro cu titlu de despăgubiri morale şi 1000 de euro cu titlu de cheltuieli de judecată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu