Treceți la conținutul principal

C.E.D.O.:CAUZA MIKO VS. UNGARIA, CELERITATEA PROCESULUI

Miko vs. Ungaria, Cererea nr. 40360/04, hotărârea din 27. 05.2008
În fapt:

Reclamanta, a depus la data de 31 august 1998 la Tribunalul Ozd o acţiune civilă împotriva unităţii medicale în care ea a suferit o operaţie oftalmologică nereuşită. Tribunalul Ozd la data de 7 octombrie 1998 s-a desesizat în favoarea instanţei competente şi anume Tribunalul Budapesta. După mai multe teremene de judecată la data de 31 ianuarie, Tribunalul admite parţial cererea reclamantei, soluţie menţinută şi de instanţa de apel, prin hotărârea din 14 aprilie 2004.

Analiza Curţii:
Curte adetermină că perioada care trebuie luată în considerare este ceea între 31 august 1998 şi 14 aprilie 2004, adică 5 ani şi 7 luni şi subliniează încă o dată că celeritatea trebuie apreciată de la caz la caz în parte, ţinându-se seama de următoarele criterii: 1) complexitatea cauzei, 2) conduita reclamantului şi a autorităţilor statale implicate în proces, precum şi 3) "miza" disputei pentru reclamant. 
Curtea reiterează jurisprudenţa sa anterioară şi menţionează că în atare situaţii, conform jurisprudenţei, a mai considerat că art. 6 para. 1 a fost încălcat. În acest circumstanţe, precum şi datorită faptului că Guvernul nu a reuşit să aducă explicaţii rezonabile pentru a justifica întinderea în timp a procedurii, Curtea concluzionează că art. 6 para 1. a fost încălcat prin nerezolvarea într-un ternen rezonabil a cererii reclamantei. Curtea obligă Ungaria la plata a 3200 de euro cu titlu de despăgubiri morale şi 1000 de euro cu titlu de cheltuieli de judecată.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Mai bine suspect decât învinuit

Proiectul noului Cod de procedura penală - calitatea de făptuitor - calitatea de suspect - calitatea de învinuit - evoluţii legislative


Înainte de pornirea procesului penal, cel ce a săvârşit infracţiunea are calitatea de făptuitor, această calitate fiind menţionată deseori în legea procesual penală (art. 200, 214, 215 C. proc. pen.). Făptuitorul, ca subiect al raportului juridic de conflict, devine, după declanşarea procesului penal, subiectul principal pasiv al raportului juridic procesual penal.
O dată cu începerea urmăririi penale împotriva făptuitorului, aceasta dobândeşte calitatea de învinuit (art. 229 C. proc. pen.). Spre deosebire de făptuitor, învinuitul, este subiect de drepturi şi obligaţii procesuale.
În Codul de procedură penală în vigoare (art. 229) se arată că persoana faţă de care se efectuează urmărirea penală se numeşte „învinuit” cât timp nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa.
Din cuprinsul dispoziţiilor art. 228 alin. 1, reiese că urmărirea penală poa…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…