Treceți la conținutul principal

Scurt istoric al Cercului de Drept IUS IUVENTUTIS

Cercul de drept IUS IUVENTUTIS reflectă cu siguranţă spiritul noii generaţii de jurişti ce provin de pe băncile Universităţii Petru Maior din Târgu Mureş. Evoluţia cercului este strâns legată de dezvoltarea instituţională a acestei universităţi. Iniţiativa înfiinţării acestui cerc aparţine aproape în exclusivitate unor studenţi vizionari, al căror nume nu îl precizăm în acest context deoarece acest tip de iniţiativă a caracterizat, caracterizează şi va caracteriza întotdeauna funcţionalitatea Cercului. Ca urmare, Cercul a aparţinut, aparţine şi va aparţine întotdeauna fiecărui student cu iniţiativă. Mai trebuie cunoscut faptul că pentru membrii Cercului iniţiativa înseamnă mai departe iniţiere ...
Cercul Ius Iuventutis a fost constituit în perioada 1999-2000, fiind primul Cerc studenţesc înfiinţat pe lângă Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş. Modul său de organizare este unul original şi mai ales invizibil. Poate fi văzut doar de către cei iniţiaţi deja. Deşi nimeni din exterior nu îl poate defini atunci când interferează cu acţiunile Cercului, toată lumea cunoaşte că este vorba despre Cerc. Acest mod de organizare a fost în mod direct determinat de maniera de inserare a structurii sale în ansamblul valoric general mureşean. Din doi în doi ani Cercul îşi alege un nou preşedinte, potrivit propriului regulament de organizare, iar potrivit cutumei studenţeşti în fiecare an se instituie un lider al studenţilor. Preşedintele este ales de către studenţi din rândul cadrelor didactice ale universităţii, în timp ce liderul este constatat la sfârşit de mandat. Preşedintele nu poate refuza desemnarea. Preşedintele cercului până în anul 2008 a fost d-ra asistent Ozana Vodă, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative. Actualul Preşedinte, ales pentru doi ani de acum înainte este d-l lector universitar Adrian Boantă. Între Preşedinte şi membrii Cercului există raporturi de natură cutumiară substanţiale.
Preşedintele are obligaţia de a obţine susţinerea Universităţii cu privire la activităţile Cercului, activităţi care sunt publice.
Cercul a traversat numeroase etape de la înfiinţarea sa şi rezultatele sale sunt notabile, chiar dacă asemeni fiinţelor a traversat urcuşuri şi coborâri. Rezultatele certe ale Cercului constau în primul rând în aceea că a păstrat intactă capacitatea de a visa a celor care şi-au dorit acest lucru. Cu toate acestea, cei care au dorit sa faca parte din Cerc si au facut parte nu trebuie sa stie ca au capacitatea de a visa, ci este suficient sa aiba un interes. Există mari şanse ca după înscrierea în Cerc interesul să se transforme într-un vis.
Membrii Cercului au dus faima Universităţii Petru Maior pe diverse tărâmuri ale ţării noastre dar şi în lume. Studenţii de la Universităţi de prestigiu din ţară cooperează cu membrii cercului, iar în "luptă dreaptă" emoţiile sunt deopotrivă ori de câte ori se iveşte vreo competiţie. Cel mai important lucru pentru membrii Cercului este să afirme spiritul original al plaiurilor mureşene, să afirme existenţa caracteristicilor fiecărei generaţii şi să întemeieze relaţii de respect şi prietenie cu cei asemeni lor de la alte Universităţi.
Trebuie amintit că primul "oficial" din cadrul Universităţii Petru Maior care a sesizat potenţialul Cercului la momentul înfiinţării sale a fost profesorul Liviu Marian, care, ulterior, a şi sprijinit preşedinţii succesivi ai Cercului, sprijin venit şi din partea multor alte cadre didactice.
Multe alte date şi mărturii se găsesc cu privire la Istoria Cercului şi a membrilor săi în Jurnalul confidenţial al Cercului. Aici cei care vor constata că şi-au încetat mandatul de lider vor putea citi bucuriile, greutăţile întâmpinate de-a lungul anilor şi vor putea vedea în cele din urmă Spiritul studentului mureşean ...
Fă istoria Cercului mai departe, pentru că meriţi să fii apreciat, să apreciezi şi să iubeşti viaţa studenţească!

Comentarii

Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Mai bine suspect decât învinuit

Proiectul noului Cod de procedura penală - calitatea de făptuitor - calitatea de suspect - calitatea de învinuit - evoluţii legislative


Înainte de pornirea procesului penal, cel ce a săvârşit infracţiunea are calitatea de făptuitor, această calitate fiind menţionată deseori în legea procesual penală (art. 200, 214, 215 C. proc. pen.). Făptuitorul, ca subiect al raportului juridic de conflict, devine, după declanşarea procesului penal, subiectul principal pasiv al raportului juridic procesual penal.
O dată cu începerea urmăririi penale împotriva făptuitorului, aceasta dobândeşte calitatea de învinuit (art. 229 C. proc. pen.). Spre deosebire de făptuitor, învinuitul, este subiect de drepturi şi obligaţii procesuale.
În Codul de procedură penală în vigoare (art. 229) se arată că persoana faţă de care se efectuează urmărirea penală se numeşte „învinuit” cât timp nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa.
Din cuprinsul dispoziţiilor art. 228 alin. 1, reiese că urmărirea penală poa…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…