6 mai 2008

Scurt istoric al Cercului de Drept IUS IUVENTUTIS

Cercul de drept IUS IUVENTUTIS reflectă cu siguranţă spiritul noii generaţii de jurişti ce provin de pe băncile Universităţii Petru Maior din Târgu Mureş. Evoluţia cercului este strâns legată de dezvoltarea instituţională a acestei universităţi. Iniţiativa înfiinţării acestui cerc aparţine aproape în exclusivitate unor studenţi vizionari, al căror nume nu îl precizăm în acest context deoarece acest tip de iniţiativă a caracterizat, caracterizează şi va caracteriza întotdeauna funcţionalitatea Cercului. Ca urmare, Cercul a aparţinut, aparţine şi va aparţine întotdeauna fiecărui student cu iniţiativă. Mai trebuie cunoscut faptul că pentru membrii Cercului iniţiativa înseamnă mai departe iniţiere ...
Cercul Ius Iuventutis a fost constituit în perioada 1999-2000, fiind primul Cerc studenţesc înfiinţat pe lângă Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş. Modul său de organizare este unul original şi mai ales invizibil. Poate fi văzut doar de către cei iniţiaţi deja. Deşi nimeni din exterior nu îl poate defini atunci când interferează cu acţiunile Cercului, toată lumea cunoaşte că este vorba despre Cerc. Acest mod de organizare a fost în mod direct determinat de maniera de inserare a structurii sale în ansamblul valoric general mureşean. Din doi în doi ani Cercul îşi alege un nou preşedinte, potrivit propriului regulament de organizare, iar potrivit cutumei studenţeşti în fiecare an se instituie un lider al studenţilor. Preşedintele este ales de către studenţi din rândul cadrelor didactice ale universităţii, în timp ce liderul este constatat la sfârşit de mandat. Preşedintele nu poate refuza desemnarea. Preşedintele cercului până în anul 2008 a fost d-ra asistent Ozana Vodă, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative. Actualul Preşedinte, ales pentru doi ani de acum înainte este d-l lector universitar Adrian Boantă. Între Preşedinte şi membrii Cercului există raporturi de natură cutumiară substanţiale.
Preşedintele are obligaţia de a obţine susţinerea Universităţii cu privire la activităţile Cercului, activităţi care sunt publice.
Cercul a traversat numeroase etape de la înfiinţarea sa şi rezultatele sale sunt notabile, chiar dacă asemeni fiinţelor a traversat urcuşuri şi coborâri. Rezultatele certe ale Cercului constau în primul rând în aceea că a păstrat intactă capacitatea de a visa a celor care şi-au dorit acest lucru. Cu toate acestea, cei care au dorit sa faca parte din Cerc si au facut parte nu trebuie sa stie ca au capacitatea de a visa, ci este suficient sa aiba un interes. Există mari şanse ca după înscrierea în Cerc interesul să se transforme într-un vis.
Membrii Cercului au dus faima Universităţii Petru Maior pe diverse tărâmuri ale ţării noastre dar şi în lume. Studenţii de la Universităţi de prestigiu din ţară cooperează cu membrii cercului, iar în "luptă dreaptă" emoţiile sunt deopotrivă ori de câte ori se iveşte vreo competiţie. Cel mai important lucru pentru membrii Cercului este să afirme spiritul original al plaiurilor mureşene, să afirme existenţa caracteristicilor fiecărei generaţii şi să întemeieze relaţii de respect şi prietenie cu cei asemeni lor de la alte Universităţi.
Trebuie amintit că primul "oficial" din cadrul Universităţii Petru Maior care a sesizat potenţialul Cercului la momentul înfiinţării sale a fost profesorul Liviu Marian, care, ulterior, a şi sprijinit preşedinţii succesivi ai Cercului, sprijin venit şi din partea multor alte cadre didactice.
Multe alte date şi mărturii se găsesc cu privire la Istoria Cercului şi a membrilor săi în Jurnalul confidenţial al Cercului. Aici cei care vor constata că şi-au încetat mandatul de lider vor putea citi bucuriile, greutăţile întâmpinate de-a lungul anilor şi vor putea vedea în cele din urmă Spiritul studentului mureşean ...
Fă istoria Cercului mai departe, pentru că meriţi să fii apreciat, să apreciezi şi să iubeşti viaţa studenţească!

Un comentariu: