21 mai 2008

Informare privind activitatea de practică a studenţilor

Studenţii au obligaţia să efectueze activitate de practică, pe durata anilor de studiu, atunci când ea este prevăzută în planul de învăţământ. Ceea ce puţini studenţi ştiu este faptul că modul de efectuare a stagiului de practică este reglementat de Legea nr. 258 din 19 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 493 din 24 iulie 2007, ale cărei prevederi sunt aplicabile începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar/universitar 2007-2008. Conform actului normativ, studenţii au şi drepturi şi nu numai obligaţia de a efectua practica. De aceea, pentru o informare corespunzătoare vă aducem la cunoştinţă informaţiile esenţiale şi utile în ceea ce priveşte activitatea de practică.

1. Dacă activitatea de practică este inclusă în planul de învăţământ ea este obligatorie şi constituie condiţie de promovare (art. 9).

2. Practica se desfăşoară conform unui contract – cadru sau convenţii încheiate între instituţia de învăţământ unde studiază elevul/studentul şi partenerul de practica (orice persoană juridică sau instituţie de stat, locală sau centrală care desfăşoară activitate ce corespunde obiectului de practică înscrisă în portfoliul de practică, prevăzută în planul de învăţământ)(art. 4).

3. Partenerul de practica trebuie sa îl ajute pe practicant sa îşi urmărească programa analitica/portofoliul de practica, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare (art. 13 şi 14).

4. La sfârşitul activităţii de practica, in conformitate cu programa analitică/portofoliul de practica, organizatorul împreună cu partenerul de practica efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului si ii acorda un calificativ. Evaluarea si notarea finala se realizează la unitatea sau instituţia de învăţământ a practicantului (art. 15).

5. Studentul poate fi angajat de către partenerul de practică pe durata activităţii de practică, în condiţiile legii, pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată, caz în care remuneraţia va fi negociată. (art. 21)

6. Ministerul Educaţiei şi Cercetării alocă sumele aferente pentru hrană şi transport pentru studenţii care efectuează activitatea de practică în alte localităţi decât cele în care îşi au sediile unităţile sau instituţiile de învăţământ de la care provin. (art. 26)


Vă dorim o practică productivă!
Cercul de drept Ius Iuventutis

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu