23 iulie 2008

CONCURS DE REFERATE

În calitate de administratori ai prezentului blog ne revine deosebita onoare de a anunţa lansarea unui concurs de către cercul cu profil juridic IUS IUVENTUTIS. Concursul de referate se va desfăsura în perioada 1 august 10 septembrie, câstigătorul va fi anunţat la data de 15 septembrie, iar totul se va desăşura în strictă conformitate cu Regulamentul de mai jos.


REGULAMENT DE DESFĂSURARE

1. Concursul de referate este organizat de către Cercul IUS IUVENTUTIS şi se adresează studenţilor şi masteranzilor Universităţii Petru Maior, specializările cu profil juridic.

2. Concursul constă în elaborarea de către fiecare participant a unui articol, referat, având un subiect dintr-unul din domeniile dreptului comunitar, a dreptului internaţional public sau a drepturilor omului. Articolul nu trebuie să depăşească 3 pagini (A4, caractere 12, Times New Roman, Justified) şi trebuie să prezinte un subiect de actualitate.
3. Articolele înscrise în concurs vor fi publicate pe blogul Cercului, afară numai de cele pe care Administratorul le consideră necorespunzătoare pentru publicare.

4. Înscrierea se face prin trimiterea articolului cu precizarea numelui, prenumelui şi a anului de studiu a autorului. De asemenea este de preferat să vă alegeţi şi să ne comunicaţi un pseudonim. Lucrări anonime nu vor fi acceptate.

5. Administratorul îşi rezervă dreptul de a verifica prin mijloace specifice dacă o anumită lucrare aparţine pretinsului autor. Administratorul poate exclude lucrările pe care le consideră plagiate.

6. Fiecare lucrare va fi punctată la o scară de la 0 la 100 de puncte:
5 puncte pentru respectare cerinţelor de redactare
5 puncte pentru modul de redactare
15 puncte pentru originalitatea temei
15 puncte pentru actualitatea temei
20 puncte pentru calitatea şi cantitatea utilă a surselor bibliografice utilizate
30 puncte pentru rigurozitate ştiinţifică

7. Premiul pentru cea mai bună lucrare constă în acordarea sumei de 500 RON şi va fi acordată autorului articolului care primeşte cel mai mare punctaj. În cazul în care nu sunt întrunite cerinţele amintite de către nici un concurent, nu se va acorda premiu.
8. Materialele se vor trimite la adresa de email iusiuventutis2008@yahoo.com până la data de 10 septembrie 2008, ora 24:00. De asemenea, această adresă poate fi utilizată pentru obţinerea diferitelor informaţii în cazul unor nelămuriri.

Un comentariu:

  1. Mă bucură foarte mult faptul că în această perioadă de vacanţă universitară, există totuşi înţelegerea din partea studenţilor cercului a ideii că timpul liber se poate petrece şi prin creaţie. Cu siguranţă, acest concurs va fi util şi celor care intenţionează să se pregătească pentru concursul tradiţional de pledoarii juridice Ius iuventutis. (Dahij)

    RăspundețiȘtergere