Treceți la conținutul principal

CONCURS DE REFERATE

În calitate de administratori ai prezentului blog ne revine deosebita onoare de a anunţa lansarea unui concurs de către cercul cu profil juridic IUS IUVENTUTIS. Concursul de referate se va desfăsura în perioada 1 august 10 septembrie, câstigătorul va fi anunţat la data de 15 septembrie, iar totul se va desăşura în strictă conformitate cu Regulamentul de mai jos.


REGULAMENT DE DESFĂSURARE

1. Concursul de referate este organizat de către Cercul IUS IUVENTUTIS şi se adresează studenţilor şi masteranzilor Universităţii Petru Maior, specializările cu profil juridic.

2. Concursul constă în elaborarea de către fiecare participant a unui articol, referat, având un subiect dintr-unul din domeniile dreptului comunitar, a dreptului internaţional public sau a drepturilor omului. Articolul nu trebuie să depăşească 3 pagini (A4, caractere 12, Times New Roman, Justified) şi trebuie să prezinte un subiect de actualitate.
3. Articolele înscrise în concurs vor fi publicate pe blogul Cercului, afară numai de cele pe care Administratorul le consideră necorespunzătoare pentru publicare.

4. Înscrierea se face prin trimiterea articolului cu precizarea numelui, prenumelui şi a anului de studiu a autorului. De asemenea este de preferat să vă alegeţi şi să ne comunicaţi un pseudonim. Lucrări anonime nu vor fi acceptate.

5. Administratorul îşi rezervă dreptul de a verifica prin mijloace specifice dacă o anumită lucrare aparţine pretinsului autor. Administratorul poate exclude lucrările pe care le consideră plagiate.

6. Fiecare lucrare va fi punctată la o scară de la 0 la 100 de puncte:
5 puncte pentru respectare cerinţelor de redactare
5 puncte pentru modul de redactare
15 puncte pentru originalitatea temei
15 puncte pentru actualitatea temei
20 puncte pentru calitatea şi cantitatea utilă a surselor bibliografice utilizate
30 puncte pentru rigurozitate ştiinţifică

7. Premiul pentru cea mai bună lucrare constă în acordarea sumei de 500 RON şi va fi acordată autorului articolului care primeşte cel mai mare punctaj. În cazul în care nu sunt întrunite cerinţele amintite de către nici un concurent, nu se va acorda premiu.
8. Materialele se vor trimite la adresa de email iusiuventutis2008@yahoo.com până la data de 10 septembrie 2008, ora 24:00. De asemenea, această adresă poate fi utilizată pentru obţinerea diferitelor informaţii în cazul unor nelămuriri.

Comentarii

  1. Mă bucură foarte mult faptul că în această perioadă de vacanţă universitară, există totuşi înţelegerea din partea studenţilor cercului a ideii că timpul liber se poate petrece şi prin creaţie. Cu siguranţă, acest concurs va fi util şi celor care intenţionează să se pregătească pentru concursul tradiţional de pledoarii juridice Ius iuventutis. (Dahij)

    RăspundețiȘtergere

Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…

RAMANAUSKAS ÎMPOTRIVA LITUANIEI, CEREREA NR. 74420/01, HOT. DIN 05.02.2008 - AGENT PROVOCATOR - PROCES ECHITABIL

Domnul Kestas Ramanauskas cetăţean Letonia, născut in 1966 in Kaišiadorys.


ÎN FAPT

Kestas a fost abordat de AZ în vederea achitării lui VS contra sumei de 3000 dolari americani.
Prima dată Kestas a refuzat însă după ce AZ a reiterat oferta de câteva ori, Kestas a acceptat.
Guvernul a susţinut că VS şi AZ au negociat mita cu Domnul Kestas din proprie iniţiativă şi înainte de a anunţa autorităţile.
AZ era ofiţer în cadrul Ministerului de Interne într-o unitate specializată pe anticorupţie (STT) a procedat la informarea superiorilor săi în legătură cu faptul ca Domnul Kestas a acceptat mita.
La 26 Ianuarie 1999 STT a introdus o cerere în faţa adjunctului procurorului general în vederea aprobării unui model de conduită penală simulate. Cererea a fost aprobata la 26 Ianuarie 1999 şi justificată în baza informaţiilor operaţionale adunate de STT. Documentul a fost semnat de adjunctul procurorului general la 27 Ianuarie 1999, aceasta constituind forma finală a documentului.
La data de 11 Februarie 1…