30 iulie 2008

Lucrare de licenţă IV - teză monografică sau panoramică

Prima tentaţie a studentului este aceea de a face o teză care să vorbească despre mai multe lucruri. Dacă interesul studentului priveşte domeniul juridic, este posibil ca primul său impuls să fie de a face o teză cu titlul "Dreptul contemporan", ceea ce este o sfidare imposibilă. Ulterior, trecând peste exaltare, îşi va restrânge tema şi ar alege ceva de genul "Dreptul contractelor".
În final, o comisie riguroasă îi va pica teza de licenţă, indiferent de calitatea lucrării, deoarece o "teză panoramică" reprezintă un act de îngâmfare intelectuală şi, la un subiect atât de generos, oricare dintre membrii comisiei ar putea adresa trei întrebări studentului la care acesta să nu cunoască răspunsul.
Dacă însă studentul a lucrat serios pe o temă foarte precisă poate să-şi controleze un material necunoscut celei mai mari părţi a "judecătorilor". Astfel, făcând o teză monografică, studentul ar putea apărea drept "expert" în faţa unei comisii mai puţin experte decât el şi este drept să se bucure de avantajele acestei situaţii. Dar ponderat şi cu modestie, pentru a nu provoca reacţii dincolo de sfera ştiinţifică, reacţii care l-ar dezavantaja în cele din urmă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu