Treceți la conținutul principal

CAUZA TEIXEIRA DE CASTRO ÎMPOTRIVA PORTUGALIEI (44/1997/828/1034), HOTĂRÂREA DIN 8 IUNIE 1998 - CONCEPTUL DE AGENT PROVOCATORCONTEXT

Având în vedere scrisoarea Consiliului Superior al Magistraturii adresată Ministrului Justiţiei la data de 31 august 2008 considerăm a fi util expunerea succintă a unei cauze de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului privind conceptul de „agenţi provocatori”.

În scrisoare, CSM solicita Ministrului Justiţiei ca în elaborarea proiectului codului de procedură penală să ia în considerare oportunitatea alinierii legislaţiei române cu standardele stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea, pentru o mai bine înţelegere a contextului vă recomandăm lecturarea scrisorii, disponibil aici, iar după aceea vă dorim lectură plăcută şi productivă a rezumatului cauzei menţionate în scrisoarea CSM.ÎN FAPT
În urma unor activităţi de monitorizare a traficului de stupefiante doi agenţi sub acoăperire a Poliţiei Securităţii Publice au stabilit o legătură cu V.S., un mic traficant de droguri, care utiliza banii câştigaţi din această activitate pentru consumul său propriu. Agenţi au mizat că prin V.S. o să aibă posibilitatea de a găsi pe cel care îl aproviziona. Dar, individul, chiar dacă a fost presat de agenţi nu a reuşit să găsesacă un furnizor care să-l pune la dispoziţie mai multe kg de haşis.

La insistenţele agenţilor care au menţionat că vor să cumpere heroină V.S. le-a pus în legătură cu domnul Teixeira de Castro, reclamant în cauză. Aceata le-a procurat 20 de grame de heroină şi la momentul tranzacţiei agenţi s-au identificat şi l-au arestat pe reclamant şi pe celelalte persoane implicate.

În urma anchetei penale care a urmat o instanţă l-a condamnat pe reclamant la şase ani de închisoare. Instanţa a considerat că acţiunile unui agent provocator nu sunt interzise de legistaţia portugheză, atâta timp cât libertatea unui individ este sacrificată pentru a apărea valorile sociale nesocotite în urma acţivităţii persoanei. Reclamantul a atacat hotărârea la Curtea Supremă, dar apelul lui a fost respins.

Menţiune: fără a trece în revistă toată legislaţia naţională incidentă la momentul evenimentelor, menţionăm doar că în hotărâre, Curtea Europeană înainte de analiza pe fond a cauzei, defineşte conceptul de agent sub acoperire şi agent provocator. Astfel, un agent sub acoperire este cel care adună informaţii iar un agent provocator este cel care de fapt incită indivizi la comiterea de infracţiuni.

La momentul când reclamantul şi-a cautat apărarea drepturlir garantate de Convenţia Europeană, încă exista mecanismul “de filtrare” reprezentat de Comisia Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, în urma procedurii privind admisibilitatea, Comisia a ajuns la concluzia că plângerea reclamantului este admisibilă doar în ceea ce priveşte art. 6(1) (echitatea procesului).

ÎN FOND

Reclamantul a invocat că nu a avut parte de un proces echitabil, pentru că a fost condamnat pentru o infracţiune săvârşită la instigarea unor agenţi sub acoperire.
Partea relevantă a art. 6 prevede:
(1) Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil....a cauzei sale de către o instanţă”.

Reclamantul a susţinut nu ar fi comis infracţiunea pentru care a fost condamnată dacă nu ar fi fost activitatea agenţilor provocatori. Mai mult, ofiţeri de poliţie au acţionat din proprie iniţiativă, fără supravegherea unei instanţe.

Guvernul a susţinut necesitatea unor măsuri de investigare speciale pentru combaterea traficului de droguri şi a arătat că asemenea măsuri există în mai multe state membre ale Consiliului Europei. Mai mult, reprezentantul Guvernului a susţinut că ofiţerii din cauză nu pot fi consideraţi agenţi provocatori, deocarece trebuie făcut distincţia între situaţii când elemntul intenţional pentru comiterea unei infracţiuni nu exista – prin urmare a fost determinată de activitatea de provocare – şi situaţii când infractorul a fost predispus la activitatea infracţională. Guvernul a susţinut că în cauza de faţă agenţi au expus numai intenţia preexistentă a reclamantlui.

Curtea îşi începe analiza prin a menţiona că admisibilitatea probelor în procesul penal în primul rând este o problemă de drept intern, iar rolul Curţii este numai să analizeze dacă procedura în ansamblul ei – incluzând şi modul de prelevare a probelor – a fost sau nu în conformitate cu Convenţia.

Convenţia nu exclude ca în faza de anchetare a unor infracţiuni autorităţile să se bazeze şi pe informaţii anonime, dar folosirea subsecventă a acestora în faţa unor instanţe, în cadrul unui proces, este o altă proces.

Curtea reaminteşte că tendinţa de creştere a ratei criminalităţii organizate necesită măsuri de combatere adecvate, dar administrarea echitabilă a justiţiei ocupă o poziţie la fel de imfortantă într-o societate.

Astfel, garanţiile art. 6 trebuie respectate în orice fază a procedurilor privind o infracţiune, iar interesul general nu poate justifica folosirea probelor obţinute la instigarea poliţiei.

Curtea urmează să analizeze dacă activitatea agenţilor din cauza de faţă întrece sau nu activitatea unor agenţi sub acoperire. Curtea notează că reclamantul nu a fost nici un moment anchetat de poliţie pentru alte fapte decât ceea pentru care a fost condamnat. El nu avea antecedente penale, nu a fost cunoscut poliţiştilor până când, prin intermediul lui V.S. a fost pus în legătură cu agenţi. Mai mult, el a obţinut de la o terţă persoană cantitatea de droguri destinat poliţiştilor. Din examinarea lucrărilor Curţii Supreme nu reiese că reclamantul ar fi fost predispus la comiterea de infracţiuni.

Activitatea agenţilor nu s-a rezumat la a investiga în mod pasiv activitatea reclamantului, ci a constat dintr-o influentă exercitată într-o manieră instigatoare.

În lumina celro expuse mai sus, Curtea ajunge la concluzia că activitatea celor doi poliţişti a întrecut ceea ce ar fi activitatea unor agenţi sub acoperire. Aceată intervenţie şi folosirea probelor obţinute prin intermediul ei în procedurile subsecvente a însemnat că reclamantul de la bun început a fost deprivat de posibilitatea de a beneficia de un proces echitabil, în consecinţă, în cauză se contată o încălcare a art. 6(1).

Pentru a remedia efectele încălcării dreptului său la un proces echitabil, Curtea a acordat reclamantului în total 28.000.000 de escudos cu titlu de daune morale şi cheltuieli de judecată.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…

RAMANAUSKAS ÎMPOTRIVA LITUANIEI, CEREREA NR. 74420/01, HOT. DIN 05.02.2008 - AGENT PROVOCATOR - PROCES ECHITABIL

Domnul Kestas Ramanauskas cetăţean Letonia, născut in 1966 in Kaišiadorys.


ÎN FAPT

Kestas a fost abordat de AZ în vederea achitării lui VS contra sumei de 3000 dolari americani.
Prima dată Kestas a refuzat însă după ce AZ a reiterat oferta de câteva ori, Kestas a acceptat.
Guvernul a susţinut că VS şi AZ au negociat mita cu Domnul Kestas din proprie iniţiativă şi înainte de a anunţa autorităţile.
AZ era ofiţer în cadrul Ministerului de Interne într-o unitate specializată pe anticorupţie (STT) a procedat la informarea superiorilor săi în legătură cu faptul ca Domnul Kestas a acceptat mita.
La 26 Ianuarie 1999 STT a introdus o cerere în faţa adjunctului procurorului general în vederea aprobării unui model de conduită penală simulate. Cererea a fost aprobata la 26 Ianuarie 1999 şi justificată în baza informaţiilor operaţionale adunate de STT. Documentul a fost semnat de adjunctul procurorului general la 27 Ianuarie 1999, aceasta constituind forma finală a documentului.
La data de 11 Februarie 1…