Treceți la conținutul principal

Dimitrie Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român


Următoarele câteva rânduri sunt extrase din lucrarea profesorului Dimitrie Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, Tomul al optulea, Partea I-a, Vânzarea (Civilă şi Comercială). Ediţie revăzută, corectată şi mărită după manuscrisele autorului, Bucureşti, Atelierele grafice Socec & Co., Soc. Anom., 1925, pg. 1-5. Interesant de citit cum este descrisă într-o manieră simplă evoluţia contracţului de vânzare cumpărare. Lectură plăcută.


DESPRE VÂNZARE

Consideraţiuni generale.

Intre contractele cu titlu oneros, cel mai de căpitenie şi cel mai întrebuinţat este astăzi vânzarea. S’a zis, cu drept cuvânt. Că toţi nu vând, căci pentru a vinde trebue a aveà bunuri; toţi însă cumpără, căci trebuinţele zilnice ale omului necesitează o mulţime de bunuri, pe care el nu şi le poate procurà altfel.
Vânzarea n’a fost însă primul contract întrebuinţat între oameni. Din capul locului tranzacţiile omeneşti au început prin schimb. Acel care aveà lucruri ce nu-i trebuiau, cedà altuia parte din acele lucruri, spre a dobândi altele, de care aveà nevoe. Poetul Homer ne arată, în adevăr, că, în timpurile eroice, soldaţii îşi procurau vin schimbându-l cu pei de bou, cu fier, cu sclavi şi alte lucruri.
„Vânzarea îşi trage origina sa din schimb, zice o lege romană; căci, altădată, neexistând monedă, nu erà un cuvânt deosebit spre a se distinge marfa de preţ. Intâmplându-se adeseori ca cuiva să-i lipsească tocmai dun lucrurile ce altul aveà în prea mare cantitate, acel care aveà prea mult din unele lucruri le scimbà cu altele, ce-i lipseau. Fiind însă cam greu ca două persoane să aibă lucruri din acele ce le trebuesc reciproc, s’a ales o materie având o valoare publică, fixă şi determinată, menită a reprezentà toate lucrurile, în scop de a se preîntâmpina greutăţile ce rezultau din schimb. Această materie, învestită cu marca autorităţei publice, a servit la strămutarea proprietăţei mai mult prin valoarea ce i s’a dat, decât prin însăş substanţa materiei. De atunci ambele materii nu se mai numesc mărfuri, ci una se numeşte preţul celeilalte.
Ferul şi arama au fost primele metaluri menite a servi de contra-valoare produselor şi a muncei omului. Acel care aveà o cantitate atât la fabricarea armelor cât şi a uneltelor de muncă, uşor puteà să dobândească, în schimbul lor, obiectele trebuitoare vieţei sale.
Mai târziu, alte metaluri, mai scumpe şi mai trainice în acelaşi timp, servesc de contra-valoare în materie de schimb. Acestea sunt: aurul şi argintul.
Aurul şi argintul nu vor fi înlocuite cu alte metaluri, cu toate că s’a vorbit de paladium şi de iridium. Pe la 1830 s’au făcut încercări în Rusia cu platina, însă s’a renunţat la acest metal, pentru două motive principale: 1. el nu se topeşte cu uşurinţă; 2. cantitate de platină veche valorează mult mai puţi decât o cantitate de platină nouă. Iată pentru ce, după toate probabilităţile, aurul şi argintul vor continua a servi şi în viitor de contra-valoare.
Din capul locului, pentru a dobândi lucrul ce-ţi erà necesar, trbuià să dai o cantitate oarecare din aceste metaluri. Cu timpul însă şi cu dezvoltarea comerţului şi a civilizaţiei, s’a căutat a se dà fragmentelor de metal o formă determinată, spre a se înlesni tranzacţiile omeneşti; şi pentru a se garantà atât material cât şi greutatea ei, aceste bucăţi de metal s’au învestit cu marca autorităţei publice.
Astfel, s-a născut moneda metalică (pecunia), care, pentru o înlesnire şi mai mare, a fost înlocuită mai tarziu prin hârtie. De acum înainte, metalul, dat în schimbul unei mărfi n’are să se mai aprecieze după greutate, ci după numărul bucăţilor de metal. Contractul nu va mai fi un schimb, după cum erà din capul locului, ci va fi o vânzare sau o cumpărare, după rolul fiecărei părţi. Vânzătorul va fi acela care va înstrăinà marfa, iar cumpărătorul va fi acela care va dà preţul în bani.
„În vremea veche, pănă a nu se aflà moneda între oameni, zice codul lui Andronache Donici (§ 1, capit. XI), se urmà schimbându-se lucruri pentru lucruri, iar după ce s’au aflat moneda, apoi au luat numele lor vânzare şi cumpărătură. Deci, vânzarea şi cumpărătura este una din tocmelele sau contracturile cu îndatoririle acele care urmează după dreptatea neamurilor, precum este şi împrumutarea, schimbătura, năimirea, învoiala şi altele asemenea, adecă: se alcătueşte cu bună primire despre amândouă părţile şi prin bună credinţă”.
Vânzarea nu împiedică însă contractul de schimb a existà şi în viitor. El îşi va aveà fiinţă de câteori părţile vor dispune, un a în favoarea celeilalte, de obiectele ce le convin. Iar dacă valoarea unuia din lucrurile schimbate este mai mare decât valoarea celuilalt, inegalitatea acestor valori va fi compensată în bani printr’o sultă."

Comentarii

 1. Foarte simplu, clar şi logic explică Alexandresco apariţia contractului de vânzare şi de cumpărătură. Această expunere permite cititorului să înţeleagă de ce întotdeauna vor fi unii care au mai mult, pornind de la o motivaţie reală de natură economică: în timp ce de cumpărat trebuie totţi să o facă pentru a-şi satisface necesităţile comune tutor oamenilor, totuşi de vândut vor vinde doar cei care au ce anume să vândă.

  RăspundețiȘtergere
 2. Viva la ReVoLuTiOn16 august 2008, 23:24

  Aceasta situatie inechitabila putea sa fie eliminata din viata omenirii daca s-ar fi pus in aplicare ceea ce au visat oameni precum Carl Marx. Ce-i drept, de la Lenin incoace filosofia lui Marx a fost deja alterata...cine stie, poate o fi un pacat...

  RăspundețiȘtergere
 3. Da filozofia lui KARL MARX și tovarășului său ENGELS a fost alterată...e un mod eufemistic de a spune că era doar o utopie, o pură ficțiune, care nu a putut da nici pe departe ceva bun omenirii.

  RăspundețiȘtergere

Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…

RAMANAUSKAS ÎMPOTRIVA LITUANIEI, CEREREA NR. 74420/01, HOT. DIN 05.02.2008 - AGENT PROVOCATOR - PROCES ECHITABIL

Domnul Kestas Ramanauskas cetăţean Letonia, născut in 1966 in Kaišiadorys.


ÎN FAPT

Kestas a fost abordat de AZ în vederea achitării lui VS contra sumei de 3000 dolari americani.
Prima dată Kestas a refuzat însă după ce AZ a reiterat oferta de câteva ori, Kestas a acceptat.
Guvernul a susţinut că VS şi AZ au negociat mita cu Domnul Kestas din proprie iniţiativă şi înainte de a anunţa autorităţile.
AZ era ofiţer în cadrul Ministerului de Interne într-o unitate specializată pe anticorupţie (STT) a procedat la informarea superiorilor săi în legătură cu faptul ca Domnul Kestas a acceptat mita.
La 26 Ianuarie 1999 STT a introdus o cerere în faţa adjunctului procurorului general în vederea aprobării unui model de conduită penală simulate. Cererea a fost aprobata la 26 Ianuarie 1999 şi justificată în baza informaţiilor operaţionale adunate de STT. Documentul a fost semnat de adjunctul procurorului general la 27 Ianuarie 1999, aceasta constituind forma finală a documentului.
La data de 11 Februarie 1…