Treceți la conținutul principal

Pregătire pentru magistratură

Stimaţi studenţi,
Cercul Ius Iuventutis organizează în această perioadă întâlniri de pregătire pentru examen în magistratură.
Această iniţiativă este o provocare şi pentru Cercul de drept Ius Iuventutis, însă cu ajutorul dvs. o vom scoate la capăt. Iniţiativa are la bază dorinţa de a ne îndeplini cu toţii datoria, astfel cum o datorie trebuie să se reflecte în finalitatea îndeplinirii ei: prin rezultate. Ca urmare, se deschide o nouă perspectivă pentru membrii Cercului Ius Iuventutis: necesitatea orientării studenţilor care îşi doresc să devină magistraţi.
Pentru atingerea obiectivelor va exista un program lunar de întâlniri, iar participanţii trebuie să fie studenţi din anii terminali ai Universităţii Petru Maior, ori absolvenţi ai acestei Universităţi. Excepţiile trebuie aprobate de preşedintele Cercului.
În fiecare lună va fi afişat un orar de pregătire, iar cu prilejul întâlnirilor vor fi date teste grilă, vor fi corectate şi explicate ulterior subiectele.
Detalii despre program pot fi obţinute cu prilejul primei întâlniri, deocamdată fiind sufiecient să cunoaşteeţi bibliografia şi tematica pentru luna octombrie.
Orarul lunii octombrie este următorul:
11 octombrie, orele 15,30 - 22,00 Drept civil
18 octombrie, 0rele 15,30 - 22,00 Drept procesuaal civil
25 octombrie, orele 15,30 - 22,00 Drept penal şi drept procesuaal penal
31 octombrie, orele 16,00 - 22,00 organizare judiciară

Tematica concretă pe disciplinele de mai sus o puteţi lua de pe internet, corespunzătoare examenului pentru magistratura ce se va desfăşura la data de 2 noiembrie 2008.
Locul de întâlnire va fi în curtea Universităţii Petru Maior, la sediul din str. Nicolae Iorga, cu 5 minute înainte de începerea programului anunţat.
Vă dorim succes şi încredere şi ... să ne ajute .... toţi!

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…

Mai bine suspect decât învinuit

Proiectul noului Cod de procedura penală - calitatea de făptuitor - calitatea de suspect - calitatea de învinuit - evoluţii legislative


Înainte de pornirea procesului penal, cel ce a săvârşit infracţiunea are calitatea de făptuitor, această calitate fiind menţionată deseori în legea procesual penală (art. 200, 214, 215 C. proc. pen.). Făptuitorul, ca subiect al raportului juridic de conflict, devine, după declanşarea procesului penal, subiectul principal pasiv al raportului juridic procesual penal.
O dată cu începerea urmăririi penale împotriva făptuitorului, aceasta dobândeşte calitatea de învinuit (art. 229 C. proc. pen.). Spre deosebire de făptuitor, învinuitul, este subiect de drepturi şi obligaţii procesuale.
În Codul de procedură penală în vigoare (art. 229) se arată că persoana faţă de care se efectuează urmărirea penală se numeşte „învinuit” cât timp nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa.
Din cuprinsul dispoziţiilor art. 228 alin. 1, reiese că urmărirea penală poa…