Treceți la conținutul principal

premiul cel mare: 5000 Euro

Stimaţi studenţi,
Cu ocazia acestui început de an universitar, precum transhumanţa din balada Mioriţa - am citat pe cineva, Cercul de drept Ius Iuventutis devine aproape vizibil şi palpabil.
Acest anunţ îi priveşte îndeosebi pe acei studenţi pe care încă nu-i cunoaştem, dar am vrea să-i cunoaştem.
Pentru acest motiv, trebuie să ştiţi că există două concursuri internaţionale de prestigiu, care presupun participarea unor pledanţi fie la Haga (concursul Telders), fie la Washington (concursul Jessup). Ambele se desfăşoară primăvara, în lunile martie-aprilie. Pentru a participa este nevoie în principiu de cel puţin 4 studenţi care să cunoască bine limba engleză. Date despre concurs găsiţi pe google dacă veţi căuta. Detalii despre pregătirea pentru acest concurs puteţi obţine de la preşedintele Cercului, lectorul Adrian Boantă. Pentru a participa la faza internaţională trebuie să câştigi faza naţională a concursului, ceea ce este foarte greu atât din punct de vedere al nivelului de pregătire de care trebuie să dai dovadă, cât şi datorită faptului că organizatorii sunt şi ei oameni şi, în consecinţă, supuşi greşelilor.
În fine, ceea ce vroiam să vă anunţ este că echipa care se califică la faza internaţională va primi un premiu de 5000 de Euro. Aceasta în ipoteza în care va lupta în finala fazei naţionale şi va câştiga, cu oricare dintre prestigioasele universităţi din ţară, precum Timişoara, Cluj, Iaşi sau Bucureşti.
Ce trebuie să faci pentru început: ia urgent legătura cu preşedintele Cercului şi ţine aproape de el, chiar dacă fuge sau încearcă să te păcălească. El te va îndruma în cele din urmă spre cine trebuie! Însă căutaţi-vă şi găsiţi-vă urgent: echipa! Ar fi util să-ţi exersezi abilităţile în primă fază la concursul local Ius Iuventutis! Orice student poate să ajungă în finală, indiferent că este anul I sau anul IV. Cu cât este într-un an mai avansat cu atât şansele lui sunt mai mici!
Eu vreau să vă dau banii, însă trebuie să ştiţi că cine se va califica chiar îi munceşte pe toţi!
(Dahij)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Note de şedinţă, prescurtări scrise şi concluzii scrise

O problemă procedurală destul de importantă, dar de multe ori tratată superficial sau chiar ignorată este reprezentată de „concluziile scrise.” Atât în materie civilă cât şi penală, dezbaterea cauzei implică uneori şi formularea şi depunerea unor concluzii scrise. Dreptul procesual civil cunoaşte însă o sintagmă specifică în această materie, şi anume „prescurtările scrise”. În cadrul procedurii penale există de asemenea „note privind desfăşurarea şedinţei de judecată”; acestea neavând legătură cu concluziile amintite anterior. Un punct de plecare al analizei deosebirilor semnificative şi substanţiale între sintagmele care fac obiectul acestui articol îl constituie articolul 146 C. proc. civ., articol potrivit căruia: Părţile vor putea fi îndatorate, după închiderea dezbaterilor, sa depună concluzii scrise sau prescurtări scrise, semnate de ele, a susţinerilor lor verbale. Părţile vor putea depune concluzii sau prescurtările chiar fără sa fie obligate. Ele vor fi înregistrate. şi articol…

Mai bine suspect decât învinuit

Proiectul noului Cod de procedura penală - calitatea de făptuitor - calitatea de suspect - calitatea de învinuit - evoluţii legislative


Înainte de pornirea procesului penal, cel ce a săvârşit infracţiunea are calitatea de făptuitor, această calitate fiind menţionată deseori în legea procesual penală (art. 200, 214, 215 C. proc. pen.). Făptuitorul, ca subiect al raportului juridic de conflict, devine, după declanşarea procesului penal, subiectul principal pasiv al raportului juridic procesual penal.
O dată cu începerea urmăririi penale împotriva făptuitorului, aceasta dobândeşte calitatea de învinuit (art. 229 C. proc. pen.). Spre deosebire de făptuitor, învinuitul, este subiect de drepturi şi obligaţii procesuale.
În Codul de procedură penală în vigoare (art. 229) se arată că persoana faţă de care se efectuează urmărirea penală se numeşte „învinuit” cât timp nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa.
Din cuprinsul dispoziţiilor art. 228 alin. 1, reiese că urmărirea penală poa…

Argumentarea lui Dahij în cauza Zelxa şi Asociaţia Spirituală a Cavalerilor Vechiului Agathirs vs. Agatis

Documentul poate fi descărcat de aici în format pdf
DESCRIEREA GENERALĂ A STATULUI AGATIS1. Statul Agatis a devenit un stat independent în anul 1975 sub denumirea de „Republica Federală Agatis”, situată pe un teritoriu asupra căruia de-a lungul istoriei şi-au exercitat suveranitatea diferite entităţi ale dreptului internaţional public. Astfel, în perioada medievală, populaţia situată pe teritoriului actualului stat Agatis, era organizată în cadrul cunoscutei Împărăţii a Agathirsului, aceasta fiind perioada de înflorire a statului. Cu toate acestea, în secolele XV-XVII, Împărăţia este supusă unui val masiv de migraţii ale unor popoare nomade venite dinspre estul continentului. În cele din urmă, slăbită economic şi militar, Împărăţia Agathirsului devine un stat cu o poziţie politică precară, nesustenabil etatic, într-o regiune supusă unor variate ameninţări. În acest context, fără a fi foarte clar firul istoric al evenimentelor, este cunoscut cert doar că în anul 1669 Regatul Anarcsis, u…