8 octombrie 2008

„Factura” României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din 7 octombrie 2008

La data de 7 octombrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în 6 cauze privind România. În toate aceste cauze Curtea a ajuns la concluzia că Statul român a încălcat drepturile reclamanţilor prevăzute de Convenţie. Pe lângă acest aspect, este util să evidenţiem aspectul financiar, adică trebuie să aruncăm o privire ultimelor rânduri din fiecare hotărâre (publicată deja pe http://www.echr.coe.int/) şi să facem nişte calcule simple.

1. Barb î. României, cererea nr. 5945/03 – încălcarea art. 10

Curtea acordă:

- pentru prejudiciul material: 19,88 EURO

- pentru prejudiciul moral: 1.000 EURO

- pentru cheltuieli 1781 EURO

2. Friedrich î. României, cererea nr. 18108/03 – încălcarea art. 1 din Protocolul 1

Curtea acordă:

- pentru prejudiciul material: 45.000 EURO

3. Dobrescu î. României, cererea nr. 3565/04 – încălcarea art. 1 din Protocolul 1

Curtea decide:

- restituirea către reclamant în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, a imobilului care a format obiectul cererii, imobil naţionalizat de statul român înainte de 1989.

- în caz de neconformare, Statul român este obligat să plătescă reclamantului 500.000 EURO pentru acoperirea prejudiciului material

- pentru prejudiciu moral: 2.000 EURO

4. Marcel Roşca î. României, cererea nr. 1266/03 – încălcarea art. 1 din Protocolul 1

Curtea acordă: 8000 EURO

5. Craiu î. României, cererea nr. 2662/02 – încălcarea art. 6(1) (termen rezonabil)

Curtea acordă pentru prejudiciul moral suferit: 2.000 EURO

6. Grigoraş î. României, cererea nr. 19188/03

Curtea decide:

- restituirea către reclamant în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, a imobilului care a format obiectul cererii, imobil naţionalizat de statul român înainte de 1989.

- în caz de neconformare, Statul român este obligat să plătescă reclamantului 36.000 EURO pentru acoperirea prejudiciului material

- pentru prejudiciu moral: 4.000 EURO

- pentru cheltuieli: 2.500 EURO

CALCULE:

  1. În cazul în care în cauzele Dobrescu î. României şi Grigoraş î. României, Statul nu restituie în natură imobilele naţionalizate, factura totală a României pe data de 7 octombrie 2008 este de 602.300,88 EURO, adică 2.365.657 de RON (calculat după cursul EURO-RON, afişat pe site-ul BNR pentru 7 octombrie 2008).
  2. În ipoteza în care în cele două cauze se restituie imobilele în natura, atunci Statul român are de plătit 66.300,88 EURO, adică 260.409,97 RON.
  3. Pentru prejudiciu moral Statul român are de plătit 9.000 de EURO, adică 35.349,30 RON.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu